KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 20:39
KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -7.862.007 495.474.961 28.564.108 34.897.360 175.927.647 -19.814.091 813.664.938 813.664.938
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-253.977.762 -28.606.848 150.970.128 -64.394.851 -196.009.333 -196.009.333
Transferler
-84.208.942 84.208.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62.964.325 -8.405 -98.675.746 -35.719.826 -33.735 -35.753.561
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
498.184 498.184
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -7.862.007 304.461.524 -51.145 34.897.360 242.688.833 -98.675.746 581.935.779 464.449 582.400.228
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419
Transferler
-148.600.270 148.600.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.617.145 -117.600 15.463.472 57.963.017 1.217.480 59.180.497
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
179.495 179.495
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -9.309.272 352.358.505 -121.841 34.897.360 94.088.563 15.463.472 593.853.747 1.715.664 595.569.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
141.068.017 -12.707.679
Dönem Karı (Zararı)
16.680.952 -98.709.481
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.680.952 -98.709.481
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.380.543 55.394.831
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.994.405 28.814.859
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.853.708 -13.911.063
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.853.708 -13.911.063
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.749.275 27.414.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.187.640 24.861.525
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.367.655 960.864
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
193.980 1.592.071
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.314.470 60.532.183
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -478.554 -7.596.589
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 40.921.869 70.990.191
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -128.845 -2.861.419
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 -48.639.639 -45.946.322
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 4.783 -280.879
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -47.095.767 -1.217.106
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
145.638 -11.301
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 145.638 -11.301
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
160.592.408 63.965.797
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
141.165.953 89.330.526
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-244.197 -166.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
141.410.150 89.497.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.660.852 -8.506.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.660.852 -8.506.730
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
48.369.772 -13.203.177
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
48.369.772 -13.203.177
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.740.857 -21.398.710
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.172.286 7.108.124
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.438.213 -15.077.779
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-48.549.901 15.677.219
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
34.111.688 -30.754.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.328.978 5.810.996
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-38.435.830 30.616.594
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-38.435.830 30.616.594
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.173.638 -6.412.159
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.173.638 -6.412.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.203.919 -4.301.888
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
171.892.817 20.651.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-29.544.404 -32.062.237
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -1.280.396 -1.296.589
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.225.824 -7.111.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.736 15.829
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 30.736 15.829
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.894.916 -14.163.928
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -13.418.760 -7.990.558
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -27.476.156 -6.173.370
Alınan Faiz
20 478.554 7.596.589
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-840.198 -559.796
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-112.037.642 99.196.502
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 656.895.015 907.064.956
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -714.361.500 -720.297.845
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -13.649.288 -16.580.418
Ödenen Faiz
20 -40.921.869 -70.990.191
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.195.449 79.377.517
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.738.713 22.003.613
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.456.736 101.381.130
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 195.340.538 192.787.331
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 185.883.802 294.168.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 185.883.802 195.340.538
Ticari Alacaklar
853.021.102 871.112.583
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 9.803.997 8.287.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 843.217.105 862.825.545
Diğer Alacaklar
516.913 531.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
516.913 531.110
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
224.984.924 239.795.554
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
224.984.924 239.795.554
Stoklar
8 134.930.406 124.259.454
Peşin Ödenmiş Giderler
15.035.699 10.409.097
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 27.895.541 32.967.279
Diğer Dönen Varlıklar
16 33.287.227 37.412.723
ARA TOPLAM
1.475.555.614 1.511.828.338
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.475.555.614 1.511.828.338
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.373.397 5.533.199
Ticari Alacaklar
48.671.644 42.312.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 48.671.644 42.312.492
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 10.246.455 9.401.553
Maddi Duran Varlıklar
9 71.158.257 58.083.609
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 41.895.129 52.251.621
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
234.330.340 190.731.271
Şerefiye
11 125.404.581 108.872.627
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 108.925.759 81.858.644
Peşin Ödenmiş Giderler
1.128.183 1.626.760
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 149.392.319 121.177.871
Diğer Duran Varlıklar
16 14.433.771 13.244.001
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
577.629.495 494.362.377
TOPLAM VARLIKLAR
2.053.185.109 2.006.190.715
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
377.589.037 434.015.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
377.589.037 434.015.226
Banka Kredileri
6 347.146.534 407.122.680
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 30.442.503 26.892.546
Ticari Borçlar
574.913.079 512.397.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 56.391.784 93.593.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 518.521.295 418.803.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 24.879.255 24.660.041
Diğer Borçlar
16.849.679 22.141.209
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.849.679 22.141.209
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4 82.032.109 106.554.998
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4 82.032.109 106.554.998
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 81.454.252 61.319.303
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 349.165
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.237.109 36.704.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 18.557.336 29.428.553
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.679.773 7.276.388
ARA TOPLAM
1.184.954.520 1.198.142.317
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.184.954.520 1.198.142.317
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
226.791.429 226.254.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
226.791.429 226.254.958
Banka Kredileri
6 206.179.367 196.209.584
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 20.612.062 30.045.374
Ticari Borçlar
71.584 61.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 71.584 61.801
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.629.378 29.114.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 27.629.378 29.114.925
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 18.168.787 16.407.295
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
272.661.178 271.838.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.457.615.698 1.469.981.296
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
593.853.747 535.890.730
Ödenmiş Sermaye
17 64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
343.049.233 300.432.088
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.309.272 -9.309.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.309.272 -9.309.272
Yabancı Para Çevrim Farkları
352.358.505 309.741.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-121.841 -4.241
Yabancı Para Çevrim Farkları
-121.841 -4.241
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
94.088.563 242.688.833
Net Dönem Karı veya Zararı
15.463.472 -148.600.270
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.715.664 318.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
595.569.411 536.209.419
TOPLAM KAYNAKLAR
2.053.185.109 2.006.190.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 727.237.275 565.521.166 422.907.908 346.106.901
Satışların Maliyeti
-652.652.902 -514.619.680 -378.547.072 -312.505.074
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.584.373 50.901.486 44.360.836 33.601.827
BRÜT KAR (ZARAR)
74.584.373 50.901.486 44.360.836 33.601.827
Genel Yönetim Giderleri
-31.057.033 -35.721.383 -14.066.731 -16.779.604
Pazarlama Giderleri
-46.366.457 -52.528.123 -22.837.938 -28.653.462
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.411.618 -3.781.287 -501.419 -781.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 7.591.331 22.091.468 1.915.718 5.380.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -29.593.588 -53.145.405 -5.970.596 -28.441.216
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-26.252.992 -72.183.244 2.899.870 -35.673.773
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 30.736 15.829 21.061 5.054
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -176.374 -4.528 -173.638 -3.938
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -4.783 280.879 -20.365 196.158
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-26.403.413 -71.891.064 2.726.928 -35.476.499
Finansman Gelirleri
20 49.118.193 53.542.911 16.095.466 15.504.244
Finansman Giderleri
20 -53.129.595 -81.578.434 -25.021.075 -40.033.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-30.414.815 -99.926.587 -6.198.681 -60.005.539
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
47.095.767 1.217.106 25.949.551 -6.243.527
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 -88.692 0 -88.692
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 47.095.767 1.305.798 25.949.551 -6.154.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.680.952 -98.709.481 19.750.870 -66.249.066
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.680.952 -98.709.481 19.750.870 -66.249.066
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.217.480 -33.735 1.368.400 -33.735
Ana Ortaklık Payları
15.463.472 -98.675.746 18.382.470 -66.215.331
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/ (kayıp) 0,25720000 -1,52180000 0,30450000 1,02130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
42.617.145 62.964.325 28.441.434 -2.541.264
Yabancı Para Çevrim Farkları
42.617.145 62.964.325 28.441.434 -2.541.264
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-117.600 -8.405 80.809 -2.227
Yabancı Para Çevrim Farkları
-117.600 -8.405 80.809 -2.227
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.499.545 62.955.920 28.522.243 -2.543.491
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.180.497 -35.753.561 48.273.113 -68.792.557
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.217.480 -33.735 1.368.400 -33.735
Ana Ortaklık Payları
57.963.017 -35.719.826 46.904.713 -68.758.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868848


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.008 Değişim: -0,31% Hacim : 5.406 Mio.TL Son veri saati : 10:50
Düşük 1.992 21.01.2022 Yüksek 2.016
Açılış: 2.008
13,4346 Değişim: 0,43%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4600
Açılış: 13,3767
15,2281 Değişim: 0,56%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,2535
Açılış: 15,144
793,95 Değişim: 0,50%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.