KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:28
KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -8.901.434 291.106.537 6.008.477 34.897.360 161.500.522 53.518.202 644.606.624 644.606.624
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-22.989.935 -39.091.077 -62.081.012 -62.081.012
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
64.864.800 41.612.160 -8.901.434 268.116.602 6.008.477 34.897.360 122.409.445 53.518.202 582.525.612 582.525.612
Transferler
53.518.202 -53.518.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
305.883.029 22.811.214 -46.014.824 282.679.419 282.679.419
Dönem Karı (Zararı)
-46.014.824 -46.014.824 -46.014.824
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
305.883.029 22.811.214 328.694.243 328.694.243
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -8.901.434 573.999.631 28.819.691 34.897.360 175.927.647 -46.014.824 865.205.031 865.205.031
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -7.862.007 495.474.961 28.564.108 34.897.360 175.927.647 -19.814.091 813.664.938 813.664.938
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
64.864.800 41.612.160
Transferler
-19.814.091 19.814.091
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.445.131 30.901.547 13.305.164 -110.527.471 -41.875.629 -82.463 -41.958.092
Dönem Karı (Zararı)
-110.527.471 -110.527.471 -82.463 -110.609.934
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
24.445.131 30.901.547 13.305.164 68.651.842 68.651.842
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
498.184 498.184
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -7.862.007 519.920.092 59.465.655 34.897.360 169.418.720 -110.527.471 771.789.309 415.721 772.205.030


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.368.713 -114.239.328
Dönem Karı (Zararı)
-110.609.934 -46.014.824
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-110.609.934 -46.014.824
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
134.563.688 -64.869.832
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-18 44.461.360 22.896.690
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.919.147 2.349.671
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.919.147 15.518.375
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -13.168.704
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.116.587 21.770.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.517.806 19.040.818
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.243.412 2.402.652
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.355.369 327.337
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
102.891.827 53.768.457
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -8.516.636 -6.682.790
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 115.375.741 59.018.295
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -3.967.278 1.432.952
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21-22 -28.521.640 -182.016.977
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -200.258 -240.955
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -15.445.215 16.322.587
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
180.174 279.888
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 180.174 279.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.854.695 21.674.890
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
121.064.019 440.417.680
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
25 -9.146.315 -5.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 130.210.334 440.423.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.113.209 14.648.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -8.113.209 14.648.682
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-43.054.937 -102.719.250
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -44.587.779 14.559.290
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 6.926.884 5.012.091
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.363.656 -307.739.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25 21.518.826 -1.355.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -94.882.482 -306.383.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -177.943 -4.177.855
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
26.955.118 -25.239.369
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
26.955.118 -25.239.369
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.645.803 -10.571.929
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -6.645.803 -10.571.929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.857.389 -2.515.192
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.900.941 -89.209.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-38.382.874 -22.868.646
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -2.084.898 -2.160.916
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.272.258 -4.485.770
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.275 534.524
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 65.275 534.524
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.269.494 -9.391.527
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -9.082.875 -8.097.896
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -45.186.619 -1.293.631
Alınan Faiz
22 8.516.636 6.682.790
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-584.675 -2.311.557
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.703.163 49.855.041
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 214.124.061 99.560.204
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -23.951.966 0
Ödenen Faiz
-108.468.932 -49.705.163
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.937.808 -68.870.057
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-28.593.233 21.140.729
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.531.041 -47.729.328
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 192.787.683 187.212.070
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 152.256.642 139.482.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 152.256.642 192.787.683
Ticari Alacaklar
863.391.584 916.704.334
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 9.200.618 7.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 854.190.966 916.697.192
Diğer Alacaklar
368.424 1.728.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 368.424 1.728.286
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
372.092.202 305.680.684
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
4 372.092.202 305.680.684
Stoklar
9 140.957.632 89.377.544
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.351.929 13.361.876
Diğer Dönen Varlıklar
18 57.097.871 44.113.644
ARA TOPLAM
1.593.516.284 1.563.754.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.593.516.284 1.563.754.051
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.318.562 4.733.887
Ticari Alacaklar
59.462.593 54.296.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 59.462.593 54.296.299
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 8.336.072 7.784.350
Maddi Duran Varlıklar
11 75.116.751 51.441.407
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 51.632.812 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
180.166.282 129.450.068
Şerefiye
13 103.720.596 96.422.343
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 76.445.686 33.027.725
Peşin Ödenmiş Giderler
10 655.879 554.765
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 33.929.769 24.022.688
Diğer Duran Varlıklar
18 27.034.043 25.401.602
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
441.652.763 297.685.066
TOPLAM VARLIKLAR
2.035.169.047 1.861.439.117
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
700.817.118 487.836.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
700.817.118 487.836.269
Banka Kredileri
6 680.345.499 487.836.269
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 20.471.619 0
Ticari Borçlar
247.853.597 298.956.476
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 22.008.347 353.107
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 225.845.250 298.603.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 23.888.508 22.373.870
Diğer Borçlar
11.676.120 17.064.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.676.120 17.064.203
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
117.323.538 83.881.957
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4 117.323.538 83.881.957
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 5.064.848
Kısa Vadeli Karşılıklar
36.926.243 34.856.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 29.094.480 28.613.313
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.831.763 6.243.574
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 61.431.994 66.589.646
ARA TOPLAM
1.199.917.118 1.016.624.156
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.199.917.118 1.016.624.156
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.490.738 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.490.738 0
Banka Kredileri
6 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 34.490.738 0
Ticari Borçlar
55.179 57.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 55.179 57.416
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.919.603 29.265.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 24.919.603 29.265.838
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 3.581.379 1.826.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.046.899 31.150.023
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.262.964.017 1.047.774.179
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
771.789.309 813.664.938
Ödenmiş Sermaye
19 64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
512.058.085 487.612.954
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.862.007 -7.862.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.862.007 -7.862.007
Yabancı Para Çevrim Farkları
519.920.092 495.474.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.465.655 28.564.108
Yabancı Para Çevrim Farkları
59.465.655 28.564.108
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
169.418.720 175.927.647
Net Dönem Karı veya Zararı
-110.527.471 -19.814.091
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
415.721 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
772.205.030 813.664.938
TOPLAM KAYNAKLAR
2.035.169.047 1.861.439.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 833.021.971 601.180.083 267.500.805 193.279.320
Satışların Maliyeti
4 -748.888.133 -531.222.657 -234.268.458 -182.266.407
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
84.133.838 69.957.426 33.232.347 11.012.913
BRÜT KAR (ZARAR)
84.133.838 69.957.426 33.232.347 11.012.913
Genel Yönetim Giderleri
-55.280.523 -39.899.063 -15.898.501 -13.125.424
Pazarlama Giderleri
-72.943.520 -54.579.741 -25.432.488 -13.118.361
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.486.080 -12.566.952 -2.704.793 -7.688.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 20.301.876 1.367.041 -1.789.592 -2.288.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -12.549.748 -119.737.980 34.265.688 -77.788.587
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-42.824.157 -155.459.269 21.672.661 -102.996.263
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
65.275 842.011 49.446 829.631
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-245.449 -1.121.899 -240.921 -1.106.049
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 200.258 240.955 -80.973 105.187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-42.804.073 -155.498.202 21.400.213 -103.167.494
Finansman Gelirleri
22 40.436.004 188.699.767 -13.106.907 119.103.196
Finansman Giderleri
22 -123.687.080 -62.893.802 -42.764.624 -27.387.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-126.055.149 -29.692.237 -34.471.318 -11.451.788
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.445.215 -16.322.587 16.063.438 -11.543.600
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -87.280 -83.788 1.412 -6.378
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 15.532.495 -16.238.799 16.062.026 -11.537.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-110.609.934 -46.014.824 -18.407.880 -22.995.388
DÖNEM KARI (ZARARI)
-110.609.934 -46.014.824 -18.407.880 -22.995.388
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-82.463 0 -48.728 0
Ana Ortaklık Payları
-110.527.471 -46.014.824 -18.359.152 -22.995.388
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp 24 -1,70400000 -0,70940000 -0,28300000 -0,35450000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24.445.131 305.883.029 9.123.833 184.949.662
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.445.131 305.883.029 9.123.833 184.949.662
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
44.206.711 22.811.214 -22.007.926 17.857.953
Yabancı Para Çevrim Farkları
44.206.711 22.811.214 -22.007.926 17.857.953
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.651.842 328.694.243 -12.884.093 202.807.615
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.958.092 282.679.419 -31.291.973 179.812.227
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-82.463 0 -48.728 0
Ana Ortaklık Payları
-41.875.629 282.679.419 -31.243.245 179.812.227http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794643


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.