KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 - 18:26
KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 238.296.811 -8.240.661 16.764.885 33.182.076 144.545.795 18.670.011 549.695.877 549.695.877
Transferler
18.670.011 -18.670.011 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.589.949 1.673.497 777.879 20.041.325 20.041.325
Dönem Karı (Zararı)
777.879 777.879 777.879
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17.589.949 1.673.497 19.263.446 19.263.446
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 255.886.760 -8.240.661 18.438.382 33.182.076 163.215.806 777.879 569.737.202 569.737.202
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 291.106.537 -8.901.434 6.008.477 34.897.360 161.500.522 53.518.202 644.606.624 644.606.624
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.869.168 -58.273.286 -61.142.454 -61.142.454
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
64.864.800 41.612.160 288.237.369 -8.901.434 6.008.477 34.897.360 103.227.236 53.518.202 583.464.170 583.464.170
Transferler
53.518.202 -53.518.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.598.458 -2.886.842 19.182.209 -2.710.693 45.183.132 45.183.132
Dönem Karı (Zararı)
-2.710.693 -2.710.693 -2.710.693
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
31.598.458 -2.886.842 19.182.209 47.893.825 47.893.825
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 319.835.827 -8.901.434 3.121.635 34.897.360 175.927.647 -2.710.693 628.647.302 628.647.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-123.994.026 -55.748.548
Dönem Karı (Zararı)
-2.710.693 777.879
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.710.693 777.879
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.253.293 12.781.344
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 6.487.467 6.652.186
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.023.605 283.961
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.023.605 283.961
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.178.689 9.658.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.262.635 9.781.894
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 759.769 245.789
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 156.285 -368.691
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.968.495 10.091.418
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -276.287 -297.107
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 12.555.139 10.689.259
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 -310.357 -300.734
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-10.874.468 -5.374.013
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -665.219
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -665.219
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 203.787 -48.424
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -8.742.648 -7.801.346
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.366 -16.211
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.366 -16.211
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-109.298.086 -52.217.410
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
171.593.493 77.898.673
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -9.465 3.695.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 171.602.958 74.203.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.662.454 2.299.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.662.454 2.299.616
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.816.105 -48.581.830
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -3.013.499 5.323.625
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-132.845.997 -45.127.213
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20 46.540 -1.318.761
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -132.892.537 -43.808.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.987.783 35.421
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -109.809.686 -30.175.489
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.629.588 -2.126.593
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.629.588 -2.126.593
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4 -27.839.494 -8.366.481
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.737.461 -3.397.139
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-105.755.486 -38.658.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-18.184.910 -16.731.026
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-53.630 -359.335
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.652.148 -2.257.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.211
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 16.211
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.554.063 -2.268.068
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.089.747 -1.931.481
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -464.316 -336.587
Alınan Faiz
17 276.287 297.107
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-374.372 -302.356
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.311.621 21.053.342
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.629.852 30.312.346
Ödenen Faiz
-11.318.231 -9.259.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.334.553 -36.952.312
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-14.380.251 -817.994
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.714.804 -37.770.306
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 187.212.070 115.641.750
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
123.497.266 77.871.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 123.497.266 187.212.070
Ticari Alacaklar
689.816.588 806.226.238
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 9.803 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 689.806.785 806.226.238
Diğer Alacaklar
1.475.516 1.479.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.475.516 1.479.485
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
4 253.885.596 165.497.546
Stoklar
8 76.005.127 70.801.802
Peşin Ödenmiş Giderler
9 14.965.249 11.457.890
Diğer Dönen Varlıklar
53.699.728 43.642.600
ARA TOPLAM
1.213.345.070 1.286.317.631
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.213.345.070 1.286.317.631
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.303.190 2.928.818
Ticari Alacaklar
90.759.707 83.903.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 90.759.707 83.903.835
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 6.100.671 6.155.424
Maddi Duran Varlıklar
10 38.534.777 36.598.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
105.554.693 103.327.185
Şerefiye
11 72.375.866 69.131.791
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 33.178.827 34.195.394
Peşin Ödenmiş Giderler
9 587.622 416.766
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 22.876.457 11.294.492
Diğer Duran Varlıklar
20.068.734 18.909.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
287.785.851 263.534.876
TOPLAM VARLIKLAR
1.501.130.921 1.549.852.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 355.921.382 302.073.547
Ticari Borçlar
242.359.144 382.578.302
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 1.844.541 1.715.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 240.514.603 380.862.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.263.233 11.623.440
Diğer Borçlar
4.347.529 10.710.962
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.347.529 10.710.962
Ertelenmiş Gelirler
4 89.066.376 55.182.524
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.994.379 2.994.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.385.125 27.300.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.931.803 21.736.094
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.453.322 5.564.618
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
61.361.998 52.676.354
ARA TOPLAM
791.699.166 845.140.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
791.699.166 845.140.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 50.188.750 24.044.293
Ticari Borçlar
51.096 46.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 51.096 46.357
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.762.119 24.974.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27.762.119 24.974.362
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 2.782.488 11.040.651
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.784.453 60.105.663
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
872.483.619 905.245.883
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
628.647.302 644.606.624
Ödenmiş Sermaye
64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
310.934.393 282.205.103
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.901.434 -8.901.434
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.901.434 -8.901.434
Yabancı Para Çevrim Farkları
319.835.827 291.106.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.121.635 6.008.477
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.121.635 6.008.477
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
175.927.647 161.500.522
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.710.693 53.518.202
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
628.647.302 644.606.624
TOPLAM KAYNAKLAR
1.501.130.921 1.549.852.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 189.208.782 167.878.237
Satışların Maliyeti
-168.917.098 -150.329.760
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.291.684 17.548.477
BRÜT KAR (ZARAR)
20.291.684 17.548.477
Genel Yönetim Giderleri
-9.445.111 -6.998.659
Pazarlama Giderleri
-13.213.909 -13.098.055
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.954.499 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.224.877 1.937.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -4.572.145 -3.846.246
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.669.103 -4.457.113
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 16.211
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-8.366
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -203.787 48.424
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.881.256 -4.392.478
Finansman Gelirleri
17 12.607.213 9.053.175
Finansman Giderleri
17 -14.179.298 -11.684.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.453.341 -7.023.467
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 8.742.648 7.801.346
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 8.742.648 7.801.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.710.693 777.879
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.710.693 777.879
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.710.693 777.879
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/ kazanç 19 -0,04180000 0,01200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31.598.458 17.589.949
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.598.458 17.589.949
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.295.367 1.673.497
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.295.367 1.673.497
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.893.825 19.263.446
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.183.132 20.041.325
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
45.183.132 20.041.325http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682004


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.522 Değişim: 0,18% Hacim : 8.765 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.517 28.10.2021 Yüksek 1.525
Açılış: 1.519
9,5280 Değişim: 0,51%
Düşük 9,4668 28.10.2021 Yüksek 9,6315
Açılış: 9,4801
11,1494 Değişim: 1,11%
Düşük 11,0056 28.10.2021 Yüksek 11,1795
Açılış: 11,0271
551,62 Değişim: 0,67%
Düşük 547,01 28.10.2021 Yüksek 558,06
Açılış: 547,96
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.