" />

KAP ***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2022 - 03:55
KAP ***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.835 166.558 1.013.087 635.548 67.771.333 213.742.618 213.742.618
Transferler
39.486 67.731.847 -67.771.333 0 0
Dönem Karı (Zararı)
100.871.534 100.871.534 100.871.534
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
230.610.732 -88.220 230.522.512 230.522.512
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
177.664.779 177.664.779 177.664.779
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-66.624.292 -5.688.531 -68.217.810 1.967 -26.427.269 -22.852.669 -189.808.604 213.808.604 24.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.538.819 -4.538.819 -4.538.819
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 148.055.900 -13.068.687 243.913.757 80.305 1.052.573 37.401.307 78.018.865 528.454.020 213.808.604 742.262.624
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 148.055.900 -13.068.687 243.913.757 80.305 1.052.573 37.401.307 78.018.865 528.454.020 213.808.604 742.262.624
Transferler
60.198.172 17.820.693 -78.018.865 0 0
Dönem Karı (Zararı)
216.095.178 216.095.178 216.095.178
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
474.378.209 135.525 -68.066.885 406.446.849 406.446.849
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18.757.218 18.757.218 18.757.218
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
137.032.083 39.635.193 176.667.276 176.667.276
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
187.128.524 -5.688.531 681.524.695 28.182 -102.100.329 9.257 -118.035.756 395.893.386 1.038.759.428 1.798.905.529 2.837.664.957
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.518.125 -4.518.125 -4.518.125
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 472.216.507 1.399.816.661 244.012 -170.167.214 61.260.002 -27.696.688 611.988.564 2.380.661.844 2.012.714.133 4.393.375.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-453.358.667 -43.204.396
Dönem Karı (Zararı)
611.988.564 100.871.534
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.029.497.546 -39.859.348
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
90.698.941 7.340.142
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 5.085.584
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.085.584
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
530.005 275.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
530.005 275.802
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-24.339.729 14.145.034
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.298.584
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.103.770
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
41.264
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-41.145 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -57.857.788
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.215.912.692 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-170.167.214 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.045.745.478 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-88.063.869 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-623.157 15.193
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-623.157 15.193
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.208.212.955 -8.863.315
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-55.666.865 -103.892.236
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-430.903.867 -2.086.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-430.903.867 -2.086.891
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.608.631 4.082.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.608.631 4.082.017
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
18.626.016 -21.942.100
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.983.336 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
308.063.045 -84.417.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
308.063.045 -84.417.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
506.640 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.294.827 471.889
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.294.827 471.889
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15.532.566 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.839.203 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22.431.181 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.408.022 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-473.175.847 -42.880.050
Alınan Faiz
24.298.584 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.481.404 -324.346
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-82.848.352 -21.898.256
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 -5.407.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.731.360 17.609
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.731.360 17.609
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-169.787.141 -16.508.865
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-169.787.141 -16.508.865
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
60.207.429 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.148.989.853 255.918.587
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
324.160.607 177.664.779
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
324.160.607 177.664.779
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
13.068.687 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
899.751.605 134.682.465
Kredilerden Nakit Girişleri
899.751.605 134.682.465
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -35.906.903
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -35.906.903
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-11.971.889 0
Ödenen Faiz
-76.069.157 -20.521.754
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
612.782.834 190.815.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
612.782.834 190.815.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
217.704.672 26.888.737
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
830.487.506 217.704.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 829.799.458 217.704.672
Ticari Alacaklar
444.816.688 13.894.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 444.816.688 13.894.492
Diğer Alacaklar
1.287.809 261.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.287.809 261.651
Stoklar
9 3.498.045 22.124.061
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.435.611 6.933.447
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 4.809.715 328.311
Diğer Dönen Varlıklar
18 19.208.237 41.639.417
ARA TOPLAM
1.307.855.563 302.886.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.307.855.563 302.886.051
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 50.000
Diğer Alacaklar
607.001 24.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 607.001 24.528
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 42.854.420 39.287.866
Maddi Duran Varlıklar
12 4.701.332.433 1.002.001.189
Arazi ve Arsalar
221.762.466 70.083.839
Binalar
96.167.270 7.567.307
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.331.522.089 911.250.292
Taşıtlar
48.677.594 10.479.556
Mobilya ve Demirbaşlar
3.203.014 1.835.789
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 784.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 201.251 266.909
Şerefiye
79.243
Diğer Haklar
17.878 7.468
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
183.373 180.198
Peşin Ödenmiş Giderler
10 614.500 3.100.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.745.609.605 1.044.730.492
TOPLAM VARLIKLAR
6.053.465.168 1.347.616.543
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 274.807.328 91.976.734
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 508.122 114.201
Ticari Borçlar
311.025.267 3.045.038
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 69.156.071 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 241.869.196 3.045.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.004.599 497.959
Diğer Borçlar
2.294.827 11.971.889
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 11.971.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.294.827 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.747.353 13.214.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 28.747.353 13.214.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
199.780 113.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 199.780 113.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 6.029.871 1.621.849
ARA TOPLAM
624.617.147 122.556.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
624.617.147 122.556.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 979.087.540 338.629.607
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 367.144 193.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
367.144 193.653
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 56.017.360 143.974.382
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.035.472.044 482.797.642
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.660.089.191 605.353.919
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.380.661.844 528.454.020
Ödenmiş Sermaye
19 33.000.000 33.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 472.216.507 148.055.900
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 0 -13.068.687
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.400.060.673 243.994.062
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.400.060.673 243.994.062
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 1.399.816.661 243.913.757
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 244.012 80.305
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-170.167.214
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-170.167.214
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 -170.167.214
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 61.260.002 1.052.573
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -27.696.688 37.401.307
Net Dönem Karı veya Zararı
19 611.988.564 78.018.865
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.012.714.133 213.808.604
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.393.375.977 742.262.624
TOPLAM KAYNAKLAR
6.053.465.168 1.347.616.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 623.358.353 142.757.181
Satışların Maliyeti
20 -423.309.000 -67.983.894
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
200.049.353 74.773.287
BRÜT KAR (ZARAR)
200.049.353 74.773.287
Genel Yönetim Giderleri
21 -34.757.582 -11.041.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 466.219.836 22.318.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -122.577.029 -583.038
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
508.934.578 85.467.081
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 654.504.715 101.884.607
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.163.439.293 187.351.688
Finansman Giderleri
24 -133.973.890 -94.745.274
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.029.465.403 92.606.414
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.372.542 8.265.120
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -186.654
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.372.542 8.451.774
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.024.092.861 100.871.534
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.024.092.861 100.871.534
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
412.104.297 22.852.669
Ana Ortaklık Payları
611.988.564 78.018.865
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 18,55000000 2,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.156.111.232 255.752.535
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.153.642.097 248.318.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 270.554 -86.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.198.581 7.520.536
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
2.260.808 7.503.285
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-62.227 17.251
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-131.028.755 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.167.214 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-170.167.214 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39.138.459 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
39.138.459 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.025.082.477 255.752.535
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.049.175.338 356.624.069
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
824.606.824 80.793.971
Ana Ortaklık Payları
1.224.568.514 275.830.098http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002663


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0953 Değişim: 0,05%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,0935 Değişim: -0,18%
Düşük 36,0265 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.579,31 Değişim: -0,83%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.