KAP ***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2019 - 19:13
KAP ***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 26.822 169.402 -7.574.080 4.055.156 6.677.300 6.677.300
Transferler
5.617.593 295.662 -1.860.989 -4.055.156 -2.890 -2.890
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56.301 -4.833.840 -4.777.539 -4.777.539
Dönem Karı (Zararı)
-4.833.840 -4.833.840 -4.833.840
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
56.301 56.301 56.301
Sermaye Arttırımı
4.382.407 4.382.407 4.382.407
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.420 1.420 1.420
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 83.123 465.064 -9.433.649 -4.833.840 6.280.698 6.280.698
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.211.250 84.956.730 32.319 465.064 -9.435.069 8.511.571 107.741.865 107.741.865
Transferler
1.300.000 548.023 6.663.548 -8.511.571
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
136.682 10.432.113 10.568.795 10.568.795
Dönem Karı (Zararı)
10.432.113 10.432.113 10.432.113
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
136.682 136.682 45.015.413 45.015.413
Sermaye Avansı
488.750 488.750 488.750
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.553.745 2.553.745
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 37.015.413 82.402.985 169.001 1.013.087 -217.776 10.432.113 163.814.824 163.814.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
747.380 -31.364.987
Dönem Karı (Zararı)
10.432.113 -4.833.840
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.432.113 -4.833.840
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.668.725 5.564.041
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 7.258.718 685.064
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
471.943 108.402
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
471.943 108.402
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.037 -48.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.037 -48.415
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.168.659 -174.062
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -760.510 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
67.347 160.784
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
217.655 577.522
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-693.151 -912.368
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19-20 8.774.885 5.623.585
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 7.212.582 -250.578
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -305.053 -268.410
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 158.644 -268.410
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-463.697 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-36.910.104 -111.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.049.943 -32.095.188
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 6.079.648 -4.512.704
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 128.110 -2.885.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 5.951.538 -1.627.445
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -22.994.644 1.545.453
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -23.157.288 -5.911.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
162.644 7.456.738
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-122.001
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-22.779.797 1.306.464
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 399.234 -31.322.999
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.689.207 -17.764.485
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.088.441 -13.558.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
194.404 -1.200.163
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 26.914 674.335
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 26.914 133.200
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 541.135
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
37.849.609 192.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.274.575 1.343.622
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-733.515 1.679.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.008.090 -335.795
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
813.331 -31.364.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-65.951
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.357.955 -15.839.907
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-397.950
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 461.000 940.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 461.000 940.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -11.633.955 -16.381.957
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -11.633.955 -16.381.957
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
815.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.017.356 46.657.891
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.400.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.400.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
488.750 4.382.407
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.275.000 64.529.224
Kredilerden Nakit Girişleri
6 33.275.000 64.529.224
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.301.525 -18.558.172
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -49.301.525 -18.558.172
Ödenen Faiz
-10.844.869 -3.695.568
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.406.781 -547.003
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.406.781 -547.003
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
695.979 1.356.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.102.760 809.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.102.760 695.978
Finansal Yatırımlar
5 202.941
Ticari Alacaklar
8 51.710.244 7.141.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.601.164 5.729.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
46.109.080 1.412.041
Diğer Alacaklar
9 165.830 6.042.045
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
45.644 5.713.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
120.186 328.820
Stoklar
179.122 179.125
Peşin Ödenmiş Giderler
7 28.806.052 1.632.739
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.019.683
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.786.369 1.632.739
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 46.922 0
Diğer Dönen Varlıklar
14 2.510.667 1.924.210
ARA TOPLAM
94.724.538 17.615.412
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
94.724.538 17.615.412
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
9 585.136 539.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
585.136 539.147
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 14.259.420 14.594.420
Maddi Duran Varlıklar
12 247.599.922 225.956.501
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.204.637 2.190.844
Şerefiye
2.179.399 2.179.399
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.238 11.445
Peşin Ödenmiş Giderler
7 224.475 4.617.991
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
224.475 4.617.991
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
264.973.590 247.998.903
TOPLAM VARLIKLAR
359.698.128 265.614.315
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 4.385.067
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 25.309.148 33.007.892
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 142.644 139.070
Ticari Borçlar
8 13.546.709 6.215.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
532.397 2.221.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.014.312 3.993.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
321.937 127.532
Diğer Borçlar
9 26.914
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26.914
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 41.630.743 3.781.134
Kısa Vadeli Karşılıklar
47.183 17.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
47.183 17.795
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 389.052 632.094
ARA TOPLAM
81.414.330 48.305.662
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.414.330 48.305.662
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 78.900.371 81.041.658
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.537 238.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30.537 238.195
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 35.537.610 28.286.477
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 456 458
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.468.974 109.566.788
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
195.883.304 157.872.450
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
163.814.824 107.741.865
Ödenmiş Sermaye
16 33.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.211.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
37.015.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 82.571.987 84.989.049
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
82.571.987 84.989.049
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
82.402.985 84.956.730
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
169.002 32.319
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.013.087 465.064
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -217.776 -9.435.069
Net Dönem Karı veya Zararı
16 10.432.113 8.511.571
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
163.814.824 107.741.865
TOPLAM KAYNAKLAR
359.698.128 265.614.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 56.021.892 14.897.296 15.811.725 6.402.332
Satışların Maliyeti
3 -18.957.850 -5.249.915 -8.079.044 -832.886
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.064.042 9.647.381 7.732.681 5.569.446
BRÜT KAR (ZARAR)
37.064.042 9.647.381 7.732.681 5.569.446
Genel Yönetim Giderleri
3-17 -5.108.955 -4.788.284 -1.668.848 -786.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3-18 5.720.686 3.807.430 4.603.629 1.612.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
3-18 -2.610.675 -7.442.883 -680.898 -3.495.453
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.065.098 1.223.644 9.986.564 2.899.542
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3 463.697 410.037 410.037
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
3 -158.564 2.583
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.370.231 1.633.681 9.989.147 3.309.579
Finansman Gelirleri
3-19 2.053.348 531.794
Finansman Giderleri
3-20 -19.778.884 -6.718.279 -1.424.755 -3.725.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.644.695 -5.084.598 9.096.186 -415.738
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.212.582 250.758 -1.344.464 50.287
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -287.874 83.253 -287.874
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -7.212.582 538.632 -1.427.717 338.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.432.113 -4.833.840 7.751.722 -365.451
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.432.113 -4.833.840 7.751.722 -365.451
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.432.113 -4.833.840 7.751.722 -365.451
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
136.682 56.301 -21.228 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
175.233 73.040 -27.215 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-38.551 -16.739 5.987 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -38.551 -16.739 5.987 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
136.682 56.301 -21.228 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.568.795 -4.777.539 7.730.494 -365.451
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.568.795 -4.777.539 7.730.494 -365.451http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797859


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: 0,66% Hacim : 15.059 Mio.TL Son veri saati : 13:32
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.387
16,2997 Değişim: 1,39%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,3543
Açılış: 16,0758
17,3756 Değişim: 0,46%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,4668
Açılış: 17,2966
973,04 Değişim: 0,70%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 977,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.