KAP ***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 22:46
KAP ***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -992.059 -328.142 88.921 2.188.623 78.310.712 -27.246.276 93.635.815 124.869.696 218.505.511
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-27.246.276 27.246.276 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.094.697 -247.684 167.387 1.432.418 257.424 -5.490.011 -5.232.587
Dönem Karı (Zararı)
1.432.418 1.432.418 -4.905.411 -3.472.993
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.094.697 -247.684 167.387 -1.174.994 -584.600 -1.759.594
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
79.937.600 79.937.600 -15.289.799 64.647.801
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
226.244 -508.407 -282.163 282.163 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -2.086.756 -575.826 256.308 2.414.867 130.493.629 1.432.418 173.548.676 104.372.049 277.920.725
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
108.559.000 0 -3.931.845 222.963.449 -646.525 416.880 1.259.844 98.363.442 41.438.029 468.422.274 580.154.448 1.048.576.722
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
41.438.029 -41.438.029 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
825.758 -16.943.428 -360.423 10.149 24.355.821 7.887.877 -7.250.855 637.022
Dönem Karı (Zararı)
24.355.821 24.355.821 35.524.983 59.880.804
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
825.758 -16.943.428 -360.423 10.149 -16.467.944 -42.775.838 -59.243.782
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
649.295 -53.421.763 219.914 -114.611.947 -167.164.501 167.164.501 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
108.559.000 0 -2.456.792 152.598.258 -787.034 0 0 0 0 0 0 0 427.029 0 0 0 0 0 0 1.259.844 0 0 0 25.189.524 24.355.821 0 309.145.650 740.068.094 1.049.213.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.941.802 -66.196.716
Dönem Karı (Zararı)
20 59.880.804 -3.472.993
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.162.134 62.982.471
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 10.397.413 6.185.190
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-31.627.481 37.336.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -5.761.882 10.063.688
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -20.223.324 21.899.382
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.036.740 5.373.080
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-6.679.015 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25,27 -13.744.900 11.026.901
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25,27 -17.416.984 -13.870.440
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 3.672.084 24.897.341
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 167.387
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 30.812.834 13.662.519
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.395.676
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.395.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.051.671 -95.548.263
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.416.622 -15.906.164
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.076.769 -812.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.493.391 -15.093.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.814.979 -73.254.581
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-70.915.500 -94.901.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.899.479 21.646.899
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.075.196 -48.777.159
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.629.033 3.717.740
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -36.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
61.629.033 3.754.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.391.839 2.563.932
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.966.453 -11.912.212
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.322.895 -11.058.879
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.289.348 -853.333
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.138.408 66.761.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.703.851 -18.741.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-63.703.851 -18.741.661
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.333.001 -36.038.785
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-32.571.842 -30.157.931
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-36.959 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.762.683 63.021.250
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 64.647.801
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.973 5.786.540
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.973 5.786.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.185.640 -7.874.278
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.185.640 -7.874.278
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 79.016
Alınan Faiz
17.416.984 382.171
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.730.749 -18.015.244
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.310.847 11.526.382
Kredilerden Nakit Girişleri
22.310.847 11.526.382
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.349.046 -17.872.152
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.349.046 -17.872.152
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.441.197 -260.402
Ödenen Faiz
-3.251.353 -24.897.341
Alınan Faiz
0 13.488.269
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.435.234 -21.190.710
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.002.927 -240.367
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-88.438.161 -21.431.077
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 103.000.574 28.626.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.562.413 7.195.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.562.413 103.000.574
Ticari Alacaklar
112.664.177 122.117.539
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.022.758 982.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 111.641.419 121.134.810
Diğer Alacaklar
127.824.833 48.259.467
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 124.401.776 46.735.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.423.057 1.523.924
Stoklar
10 186.831.681 135.077.470
Peşin Ödenmiş Giderler
75.803.908 11.852.876
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 75.803.908 11.852.876
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 217.986 28.631
Diğer Dönen Varlıklar
18.671.100 17.323.331
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 18.671.100 17.323.331
ARA TOPLAM
536.576.098 437.659.888
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
536.576.098 437.659.888
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
430.247 420.098
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
430.247 420.098
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 430.247 420.098
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 27.893.674 27.893.674
Diğer Alacaklar
36.568.531 43.318.918
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 36.537.983 43.288.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 30.548 30.202
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 100.234.702 100.243.895
Maddi Duran Varlıklar
866.048.579 843.848.968
Arazi ve Arsalar
13 487.220.800 487.220.800
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13 20.150.000 20.150.000
Binalar
13 323.919.208 302.779.200
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 23.598.720 10.668.534
Taşıtlar
13 143.904 174.267
Mobilya ve Demirbaşlar
13 737.251 580.616
Özel Maliyetler
13 49.000 80.500
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 10.197.422 22.195.051
Diğer Maddi Duran Varlıklar
32.274
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.796.953 924.738
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
265.753 254.020
Lisanslar
15 265.753 254.020
Peşin Ödenmiş Giderler
96.430 1.691.380
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 96.430 1.691.380
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.035.334.869 1.018.595.691
TOPLAM VARLIKLAR
1.571.910.967 1.456.255.579
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 8.649.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 8.649.369
Banka Kredileri
8 0 8.649.369
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.239.858 6.280.547
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.239.858 6.280.547
Banka Kredileri
8 8.928.951 5.798.439
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.310.907 482.108
Ticari Borçlar
96.233.566 34.604.533
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 96.233.566 34.604.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 15.745.466 5.353.627
Diğer Borçlar
14.838.729 14.067.185
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 723.100 5.045.995
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 14.115.629 9.021.190
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
191.099.907 187.961.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 191.099.907 187.961.499
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 5.393.076 19.818.748
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.186.982 23.219.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 6.186.982 2.996.173
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 0 20.223.324
ARA TOPLAM
342.737.584 299.955.005
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
342.737.584 299.955.005
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.609.058 3.685.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.609.058 3.685.553
Banka Kredileri
8 3.595.690 3.670.816
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 6.013.368 14.737
Diğer Borçlar
4.974.323 890.712
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.974.323 890.712
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
833.359 833.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 833.359
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.986.981 41.393.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 29.986.981 41.393.413
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 134.555.918 60.920.815
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.959.639 107.723.852
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
522.697.223 407.678.857
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
309.145.650 468.422.274
Ödenmiş Sermaye
21 108.559.000 108.559.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
150.141.466 219.031.604
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
150.141.466 219.031.604
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
152.598.258 222.963.449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.456.792 -3.931.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-360.005 -229.645
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -787.034 -646.525
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
427.029 416.880
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
427.029 416.880
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.259.844 1.259.844
Yasal Yedekler
21 1.259.844 1.259.844
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 25.189.524 98.363.442
Net Dönem Karı veya Zararı
20 24.355.821 41.438.029
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
740.068.094 580.154.448
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.049.213.744 1.048.576.722
TOPLAM KAYNAKLAR
1.571.910.967 1.456.255.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 813.452.168 550.373.924 297.262.503 200.010.995
Satışların Maliyeti
22 -610.062.310 -418.591.613 -209.051.605 -142.603.583
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
203.389.858 131.782.311 88.210.898 57.407.412
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
203.389.858 131.782.311 88.210.898 57.407.412
Genel Yönetim Giderleri
23 -59.133.961 -21.272.124 -23.747.802 -8.269.461
Pazarlama Giderleri
23 -76.708.868 -44.731.057 -27.450.415 -16.397.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 54.784.385 9.416.611 -14.849.631 2.164.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -24.214.633 -54.256.480 -5.551.527 -1.410.616
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
98.116.781 20.939.261 16.611.523 33.494.565
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 5.037.078 6.173.556 815.728 5.373.929
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -5.514.219 0 -1.664.219
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
103.153.859 21.598.598 17.427.251 37.204.275
Finansman Gelirleri
27 13.128.661 13.488.269 6.793.123 7.340.429
Finansman Giderleri
27 -25.588.882 -24.897.341 -9.511.099 -8.723.797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
90.693.638 10.189.526 14.709.275 35.820.907
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.812.834 -13.662.519 -12.474.899 -1.171.186
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -17.956.816 -23.151.823 -5.636.032 5.890.329
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -12.856.018 9.489.304 -6.838.867 -7.061.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.880.804 -3.472.993 2.234.376 34.649.721
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.880.804 -3.472.993 2.234.376 34.649.721
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.524.983 -4.905.411 6.277.979 14.605.127
Ana Ortaklık Payları
24.355.821 1.432.418 -4.043.603 20.044.594
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-58.251.004 -1.686.614 -57.642.714 -463.817
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 2.528.081 -2.108.267 3.288.444 -579.771
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-60.779.085 421.653 -60.931.158 115.954
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-60.147.065 0 -60.147.065 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 -632.020 421.653 -784.093 115.954
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-992.778 -72.980 23.890 42.079
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -1.002.927 -240.367 -98.442 -34.402
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.149 167.387 122.332 76.481
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
10.149 167.387 122.332 76.481
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.243.782 -1.759.594 -57.618.824 -421.738
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
637.022 -5.232.587 -55.384.448 34.227.983
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.250.855 -5.490.011 -35.624.517 14.302.690
Ana Ortaklık Payları
7.887.877 257.424 -19.759.931 19.925.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216761


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,8818 Değişim: 0,00%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9404
Açılış: 28,8819
31,2146 Değişim: 0,00%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2583
Açılış: 31,2145
1.877,32 Değişim: 0,13%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.879,12
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.