KAP ***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2022 - 19:49
KAP ***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 -482.974 -346.312 10.169 1.714.917 -47.451.134 4.869.284 -2.008.056 67.277.367 65.269.311
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-90.523 -90.523 24.346 -66.177
Transferler
4.869.284 -4.869.284
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-739.634 -4.380 67.661 -8.582.485 -9.258.838 40.489.955 31.231.117
Dönem Karı (Zararı)
-8.582.485 -8.582.485 41.681.056 33.098.571
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-739.634 -4.380 67.661
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.936.042 3.096.638
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
65.322.526 65.322.526
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-22.665 -10.077.068 -10.099.733 10.099.733 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 0 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 12.573.085 -8.582.485 45.801.418 119.051.997 164.853.415
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -43.812.331 47.802.931 45.801.418 119.051.997 164.853.415
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
56.385.416 -56.385.416
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 12.573.085 -8.582.485 45.801.418 119.051.997 164.853.415
Transferler
-8.582.485 8.582.485
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
230.549 195.516 11.091 -27.246.276 -26.809.120 -33.498.160 -60.307.280
Dönem Karı (Zararı)
-27.246.276 -27.246.276 8.883.015 -18.363.261
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
230.549 195.516 11.091 437.156 -1.831.037 -1.393.881
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
113.959.376 113.959.376 113.959.376
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
195.516 473.706 -39.639.264 -39.315.859 39.315.859 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -992.059 -328.142 88.921 2.188.623 78.310.712 -27.246.276 93.635.815 124.869.696 218.505.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.724.254 488.905
Dönem Karı (Zararı)
20 -58.913.399 33.098.571
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
111.456.356 -1.548.457
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 6.154.833 2.683.537
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
101.590.268 -1.393.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 5.364.394 933.126
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
85.205.538 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.020.336 -2.327.041
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25,27 369.355 -2.563.701
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25,27 -17.240.024 -9.323.010
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 17.609.379 6.759.309
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11.091 67.661
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
11.091 67.661
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 3.987.010 10.166.684
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-656.201 -10.508.723
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-656.201 -10.508.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-74.021.134 -23.693.913
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.520.700 -1.582.241
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.517.609 -1.582.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.663.759 -10.515.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.663.759 -10.515.904
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.399.673 -23.463.328
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.224.452 9.419.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.224.452 9.419.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.269.529 465.551
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.338.773 406.046
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.338.773 406.046
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-7.647 8.744.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.584.563 -7.167.765
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.584.563 -7.167.765
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.478.177 7.856.201
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.246.077 -7.301.119
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -66.177
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.393.483 77.381.725
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
113.959.376 68.419.164
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-74.977 -21
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
674.374 10.508.722
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
674.374 10.508.722
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-149.940.206 -5.395.168
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-149.940.206 -5.395.168
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
159.240 2.767.380
Alınan Faiz
828.710 1.081.648
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.316.960 -5.914.307
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.009.660 0
Kredilerden Nakit Girişleri
24.009.660 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.271.038 -7.080.323
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.271.038 -7.080.323
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-223.597 -316.037
Ödenen Faiz
-17.609.379 -6.759.309
Alınan Faiz
16.411.314 8.241.362
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-48.800.777 71.956.323
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-483.944 -113.441
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.284.721 71.842.882
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 77.911.105 6.068.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 28.626.384 77.911.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 28.626.384 77.911.105
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 28.842.583 22.182.003
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 28.839.492 22.182.003
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 51.688.043 23.456.232
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 20.889.786 14.433.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 30.798.257 9.022.643
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 93.755.733 72.356.060
Peşin Ödenmiş Giderler
9.759.146 6.888.765
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.759.146 6.888.765
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 2.525.937 7.256.123
Diğer Dönen Varlıklar
8.087.562 3.373.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 8.087.562 3.373.380
ARA TOPLAM
223.285.388 213.423.668
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
223.285.388 213.423.668
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
92.139 81.048
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
92.139 81.048
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 92.139 81.048
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 27.893.674 27.818.697
Diğer Alacaklar
37.277.398 30.725.907
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 37.249.210 30.703.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 28.188 22.315
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.485.234 3.850.686
Maddi Duran Varlıklar
152.426.306 8.500.167
Binalar
13 125.945.210 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 7.714.511 5.777.651
Taşıtlar
13 267.230 401.180
Mobilya ve Demirbaşlar
13 407.544 394.798
Özel Maliyetler
13 122.500 164.500
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 17.969.311 1.762.038
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.022.764 1.035.103
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 213.930 154.318
Lisanslar
15 213.930 154.318
Peşin Ödenmiş Giderler
75.476 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
75.476 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 25.803.685 3.136.338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
248.290.606 75.302.264
TOPLAM VARLIKLAR
471.575.994 288.725.932
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.427.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.427.257
Banka Kredileri
14.427.257
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.829.620 1.702.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.829.620 1.702.567
Banka Kredileri
8 4.330.658 1.140.792
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 498.962 561.775
Ticari Borçlar
25.569.428 14.344.976
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 45.729 69.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 25.523.699 14.275.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.084.868 1.815.339
Diğer Borçlar
14.465.219 5.086.537
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.310.115 2.840.692
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.155.104 2.245.845
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
51.317.978 52.158.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 51.317.978 52.158.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 18.648.332 10.834.169
Kısa Vadeli Karşılıklar
87.088.329 1.449.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.882.791 1.449.578
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
85.205.538
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 28.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.235
ARA TOPLAM
220.431.031 87.420.385
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
220.431.031 87.420.385
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

5.311.516 2.350.801
Banka Kredileri
8 4.898.867 1.777.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 412.649 573.433
Diğer Borçlar
9 10.341.645 24.030.865
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 8.114.865 24.030.865
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.226.780
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.152.932 10.070.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 16.152.932 10.070.466
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.639.452 36.452.132
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
253.070.483 123.872.517
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
93.635.815 45.801.418
Ödenmiş Sermaye
21 10.836.000 10.836.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 30.778.036 30.778.036
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-992.059 -1.222.608
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-992.059 -1.222.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-992.059 -1.222.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-239.221 -295.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -328.142 -373.357
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
88.921 77.830
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
88.921 77.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 2.188.623 1.714.917
Yasal Yedekler
21 1.033.600 559.894
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
21 1.155.023 1.155.023
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 78.310.712 -43.812.331
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -27.246.276 47.802.931
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
124.869.696 119.051.997
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
218.505.511 164.853.415
TOPLAM KAYNAKLAR
471.575.994 288.725.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 431.018.138 268.352.306
Satışların Maliyeti
22 -332.271.748 -187.019.195
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
98.746.390 81.333.111
BRÜT KAR (ZARAR)
98.746.390 81.333.111
Genel Yönetim Giderleri
23 -24.597.038 -15.300.125
Pazarlama Giderleri
23 -33.023.500 -34.519.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 18.297.399 4.867.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -115.144.861 -6.720.360
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-55.721.610 29.660.175
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.068.393 12.182.277
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-75.107 -59.250
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-53.728.324 41.783.202
Finansman Gelirleri
27 16.411.314 8.241.362
Finansman Giderleri
27 -17.609.379 -6.759.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-54.926.389 43.265.255
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.987.010 -10.166.684
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -26.424.100 -10.834.169
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 22.437.090 667.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.913.399 33.098.571
DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.913.399 33.098.571
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-31.667.123 41.681.056
Ana Ortaklık Payları
-27.246.276 -8.582.485
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-921.028 -1.821.674
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.151.285 -2.236.355
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
230.257 414.681
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 230.257 414.681
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19 -472.853 -45.780
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -483.944 -113.441
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.091 67.661
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
11.091 67.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.393.881 -1.867.454
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-60.307.280 31.231.117
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-33.498.160 39.807.059
Ana Ortaklık Payları
-26.809.120 -8.575.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009836


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9332 Değişim: 0,05%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9422
Açılış: 15,9256
17,0201 Değişim: -0,09%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
949,52 Değişim: 0,08%
Düşük 948,57 24.05.2022 Yüksek 950,65
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.