KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.03.2021 - 21:56
KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 6.716.175 2.905.858
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.716.175 2.905.858
BRÜT KAR (ZARAR)
6.716.175 2.905.858
Genel Yönetim Giderleri
14 -5.904.465 -3.856.566
Pazarlama Giderleri
15 -254.285 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 289.225 69.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.007 -14.293
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
845.643 -895.559
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 1.046.399 1.947.454
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.892.042 1.051.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.892.042 1.051.895
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-539.909 -164.427
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -648.851 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 108.942 -164.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.352.133 887.468
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.352.133 887.468
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.352.133 887.468
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.798 1.542.749
Dönem Karı (Zararı)
1.352.133 887.468
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.352.133 887.468
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
507.304 2.006.244
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 68.223 69.479
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
781 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
781 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.006.153 390.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.006.153 390.088
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-612.468 1.381.448
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
44.615 165.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.775.639 -1.350.963
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -1.551.185 -1.273.497
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -255.896 -154.887
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-255.896 -154.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-175.633 31.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-175.633 31.149
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
568.154 5.341
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 82.970 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 485.184 5.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -381.743 -83.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.664 124.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20.664 124.529
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
83.798 1.542.749
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
411.801 -1.540.175
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-200.667 -158.727
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.667 -158.727
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-170.000 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
612.468 -1.381.448
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
495.599 2.574
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
495.599 2.574
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.565 15.991
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
514.164 18.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 514.095 18.562
Finansal Yatırımlar
11.243.071 9.692.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.243.071 9.692.097
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 11.243.071 9.692.097
Ticari Alacaklar
5 595.463 340.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
567.407 328.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
28.056 11.500
Peşin Ödenmiş Giderler
6 188.819 5.336
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
188.819 5.336
Diğer Dönen Varlıklar
7.850
ARA TOPLAM
12.541.448 10.063.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.541.448 10.063.981
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 108.432 141.266
Tesis, Makine ve Cihazlar
33.018 4.281
Taşıtlar
75.414 98.618
Özel Maliyetler
38.367
Kullanım Hakkı Varlıkları
0 338.835
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 165.278 0
Bilgisayar Yazılımları
165.278 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 324.878 224.575
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
598.588 704.676
TOPLAM VARLIKLAR
13.140.036 10.768.657
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 573.584 5.430
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
82.970 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
490.614 5.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 149.094 158.570
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 144.918 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.210.948 562.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.017.209 411.053
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
193.739 151.079
ARA TOPLAM
2.078.544 726.132
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.078.544 726.132
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
351.355
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
351.355
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
351.355
Uzun Vadeli Karşılıklar
70.750 83.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 70.750 83.190
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.750 434.545
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.149.294 1.160.677
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.990.742 9.607.980
Ödenmiş Sermaye
11 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.629 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30.629 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-392.020 -1.279.488
Net Dönem Karı veya Zararı
1.352.133 887.468
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.990.742 9.607.980
TOPLAM KAYNAKLAR
13.140.036 10.768.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 -951.539 -327.949 8.720.512 8.720.512
Transferler
-327.949 327.949 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 887.468 887.468 887.468
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 -1.279.488 887.468 9.607.980 9.607.980
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 -1.279.488 887.468 9.607.980 9.607.980
Transferler
887.468 -887.468 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.352.133 1.352.133 1.352.133
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30.629 30.629 30.629
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 30.629 -392.020 1.352.133 10.990.742 10.990.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.352.133 887.468
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.629 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.268 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.639 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-8.639 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.629 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.382.762 887.468
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.382.762 887.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921631


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0797 Değişim: 0,27%
Düşük 8,0568 19.04.2021 Yüksek 8,0821
Açılış: 8,0578
9,6826 Değişim: 0,10%
Düşük 9,6494 19.04.2021 Yüksek 9,6830
Açılış: 9,6725
462,40 Değişim: 0,44%
Düşük 460,08 19.04.2021 Yüksek 462,67
Açılış: 460,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.