KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 14:28
KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 4.560.432
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.560.432
BRÜT KAR (ZARAR)
4.560.432
Genel Yönetim Giderleri
14,15 -4.000.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 431.756
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -124.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
867.146
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 754.856
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.622.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.622.002
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-651.983
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-569.363
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-82.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
970.019
DÖNEM KARI (ZARARI)
970.019
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
970.019
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
950.410
Dönem Karı (Zararı)
970.019
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
970.019
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.994.323
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 56.450
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.082.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.082.025
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
584.873
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
270.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.013.932
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -950.553
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-226.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -226.465
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-163.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-163.985
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 83.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -858.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
101.845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
101.845
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
950.410
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-584.873
Alınan Faiz
-584.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
365.537
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
365.537
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.565
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
384.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 384.050
Finansal Yatırımlar
10.579.564
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.579.564
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 10.579.564
Ticari Alacaklar
5 566.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
542.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
23.943
Diğer Dönen Varlıklar
6 177.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
177.171
ARA TOPLAM
11.707.386
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.707.386
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 84.816
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.601
Taşıtlar
81.215
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 155.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
240.650
TOPLAM VARLIKLAR
11.948.036
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 88.883
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
88.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 141.277
Kısa Vadeli Karşılıklar
916.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 634.218
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
282.688
ARA TOPLAM
1.147.066
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.147.066
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
83.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 83.823
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
188.355
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
272.178
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.419.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.528.792
Ödenmiş Sermaye
11 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.207
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-49.207
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-49.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-392.020
Net Dönem Karı veya Zararı
970.019
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.528.792
TOPLAM KAYNAKLAR
11.948.036


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 -951.539 -327.949 8.720.512 8.720.512
Transferler
-327.949 327.949
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
525.636 525.636 525.636
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 -1.279.488 525.636 9.246.148 9.246.148
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 -1.279.488 887.468 9.607.980 9.607.980
Transferler
887.468 -887.468 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.207 970.019 920.812 920.812
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 -49.207 -392.020 970.019 10.528.792 10.528.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
970.019
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-49.207
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-63.086
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-63.086
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.879
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.879
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-49.207
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
920.812
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
920.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884905


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.