KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 19:19
KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.718.469
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.718.469
BRÜT KAR (ZARAR)
2.718.469
Genel Yönetim Giderleri
14,15 -2.472.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 431.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -24.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
653.397
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 518.493
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.171.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.171.890
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-529.738
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-450.958
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -78.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
642.152
DÖNEM KARI (ZARARI)
642.152
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
642.152
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
306.762
Dönem Karı (Zararı)
642.152
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
642.152
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
923.873
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 53.270
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
261.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
261.390
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
241.667
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
367.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.259.263
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -794.246
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -319.271
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-319.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-171.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-171.142
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.730
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 62.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -126.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
88.666
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
306.762
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-278.634
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.967
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.967
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-241.667
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.128
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.565
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 46.687
Finansal Yatırımlar
10.471.219
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.471.219
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 10.471.219
Ticari Alacaklar
5 659.407
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
642.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
17.078
Diğer Dönen Varlıklar
6 184.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
184.328
ARA TOPLAM
11.361.641
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.361.641
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 124.963
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.828
Taşıtlar
87.016
Diğer Maddi Duran Varlıklar
34.119
Kullanım Hakkı Varlıkları
301.869
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 0
Bilgisayar Yazılımları
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 149.122
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
575.954
TOPLAM VARLIKLAR
11.937.595
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 68.160
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
68.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 100.090
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
288.766
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 819.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
533.977
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
285.398
ARA TOPLAM
1.276.391
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.276.391
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
95.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 95.656
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
327.213
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
327.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
422.869
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.699.260
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.238.335
Ödenmiş Sermaye
11 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.797
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-11.797
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-11.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-392.020
Net Dönem Karı veya Zararı
642.152
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.238.335
TOPLAM KAYNAKLAR
11.937.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 -951.539 -327.949 8.720.512 8.720.512
Transferler
-327.949 327.949 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 348.150 348.150 348.150
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 -1.279.488 384.150 9.104.662 9.104.662
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 -1.279.488 887.468 9.607.980 9.607.980
Transferler
887.468 -887.468 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.797 0 642.152 630.355 630.355
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.000.000 -11.797 -392.020 642.152 10.238.335 10.238.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM K -11.797
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-15.124
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-15.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.327
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.327
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.797
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
630.355
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
630.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869191


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,17% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,8654 Değişim: 2,09%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,7437 Değişim: 3,10%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7922
Açılış: 16,2402
928,32 Değişim: 1,90%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.