KAP ***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:17
KAP ***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 41.624.162 15.189.357 14.669.198 6.339.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.624.162 15.189.357 14.669.198 6.339.941
BRÜT KAR (ZARAR)
41.624.162 15.189.357 14.669.198 6.339.941
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -38.485.682 -11.640.960 -13.005.747 -4.656.322
Pazarlama Giderleri
0 0 0 10.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 8.817.154 727.271 5.301.603 296.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.266 -581 -1.966 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.952.368 4.275.087 6.963.088 1.990.254
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 2.649.547 1.979.220 -339.408 841.126
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.601.915 6.254.307 6.623.680 2.831.380
Finansman Gelirleri
44.166 0 12.587 0
Finansman Giderleri
-10.444 0 0 23.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.635.637 6.254.307 6.636.267 2.855.004
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.185.137 -1.619.178 -1.152.819 -901.858
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.075.164 -1.626.690 -1.169.015 -603.514
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -109.973 7.512 16.196 -298.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.450.500 4.635.129 5.483.448 1.953.146
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.450.500 4.635.129 5.483.448 1.953.146
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.450.500 4.635.129 5.483.448 1.953.146
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.674.076 1.912.173
Dönem Karı (Zararı)
12.450.500 4.635.129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.330.538 -20.896
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
252.830 91.422
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.110.937 1.497.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.110.937 1.497.804
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-2.558.851 -2.001.970
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.525.622 391.848
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.013.965 -4.704.030
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -39.504.892 -2.559.111
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -3.087.586 -1.352.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.087.586 -1.352.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-477.479 -240.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-477.479 -240.411
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
174.707 -635.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 132.721 -100.629
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 41.986 -534.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -7.432.418 -1.032.325
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
159.528 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 159.528 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.154.175 1.115.470
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.232.927 -89.797
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
2.558.851 2.001.970
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.077.777 -1.681.902
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.954.539 -302.852
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.954.539 -302.852
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.123.238 -1.379.050
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.647.875 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
29.647.875 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-103.978 230.271
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-103.978 230.271
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
399.588 111.413
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
295.610 341.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 295.581 399.559
Finansal Yatırımlar
4,20 61.456.736 21.951.844
Ticari Alacaklar
5-20 5.797.159 2.709.573
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 5.667.797 2.631.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 129.362 77.960
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.444.459 508.234
Diğer Dönen Varlıklar
402.594
ARA TOPLAM
68.993.935 25.971.804
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.993.935 25.971.804
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 2.002.829 309.261
Kullanım Hakkı Varlıkları
59.869
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.096 50.107
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 77.961 187.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.142.755 547.302
TOPLAM VARLIKLAR
71.136.690 26.519.106
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.983 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.983 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
69.983 0
Ticari Borçlar
5 289.727 115.020
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 209.836 77.115
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
79.891 37.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 1.298.880 684.558
Diğer Borçlar
6 159.528 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 159.528 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.415.649 1.463.723
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.553.941 3.023.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 4.162.462 2.502.111
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
391.479 521.255
ARA TOPLAM
7.787.708 5.286.667
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.787.708 5.286.667
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
259.870 241.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 259.870 241.702
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
259.870 241.702
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.047.578 5.528.369
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
63.089.112 20.990.737
Ödenmiş Sermaye
12 50.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
63.728 63.728
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
574.884 0
Yasal Yedekler
574.884 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.716.824
Net Dönem Karı veya Zararı
12.450.500 7.210.185
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
63.089.112 20.990.737
TOPLAM KAYNAKLAR
71.136.690 26.519.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 10.000.000 40.103 960.113 2.756.711 13.756.927 13.756.927
Transferler
2.756.711 -2.756.711 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.635.129 4.635.129 4.635.129
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 40.103 3.716.824 4.635.129 18.392.056 18.392.056
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 10.000.000 63.728 3.716.824 7.210.185 20.990.737 20.990.737
Transferler
10.352.125 -3.141.940 -7.210.185 29.647.875 29.647.875
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.450.500 12.450.500 12.450.500
Sermaye Arttırımı
29.647.875
Sermaye Avansı
574.884 -574.884
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 63.728 574.884 0 12.450.500 63.089.112 63.089.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.450.500 4.635.129 5.483.448 1.953.146
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.450.500 4.635.129 5.483.448 1.953.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.450.500 4.635.129 5.483.448 1.953.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211739


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.949 Değişim: 0,00% Hacim : 88.491 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.912 30.11.2023 Yüksek 8.049
Açılış: 8.008
28,8749 Değişim: 0,01%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9281
Açılış: 28,8732
31,5361 Değişim: 0,14%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,5769
Açılış: 31,492
1.894,95 Değişim: 0,28%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.899,31
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.