KAP ***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor

16.08.2021 - 18:45
KAP ***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
527.700 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 14.396 485.880 0 1.028.510 0 1.028.510
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
527.700 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 14.396 485.880 0 1.028.510 0 1.028.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.314 72.314 0 72.314
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.966 -8.966 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.966 -8.966 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
527.700 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 23.902 476.914 72.314 1.100.824 0 1.100.824
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
527.700 0 0 0 0 0 0 -64 0 0 0 0 23.902 612.627 0 1.164.165 0 1.164.165
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
527.700 0 0 0 0 0 0 -64 0 0 0 0 23.902 612.627 0 1.164.165 0 1.164.165
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.598 139.598 0 139.598
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.786 -6.786 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.786 -6.786 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
527.700 0 0 0 0 0 0 -64 0 0 0 0 30.688 605.841 139.598 1.303.763 0 1.303.763


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.384.667 9.325.959 11.710.626 1.606.376 7.567.338 9.173.714
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 599.616 1.289.784 1.889.400 501.606 916.408 1.418.014
Teminat Mektupları
599.616 369.659 969.275 501.606 352.627 854.233
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
599.616 369.659 969.275 501.606 352.627 854.233
Banka Kredileri
0 0 0 0 418 418
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 418 418
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 912.313 912.313 0 556.686 556.686
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 912.313 912.313 0 556.686 556.686
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 7.812 7.812 0 6.677 6.677
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 100.334 730.113 830.447 132.731 156.249 288.980
Cayılamaz Taahhütler
100.334 730.113 830.447 132.731 156.249 288.980
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
100.334 730.113 830.447 14.021 156.249 170.270
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 118.710 0 118.710
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.684.717 7.306.062 8.990.779 972.039 6.494.681 7.466.720
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.684.717 7.306.062 8.990.779 972.039 6.494.681 7.466.720
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
612.752 1.334.870 1.947.622 618.491 1.592.748 2.211.239
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
562.135 418.901 981.036 334.698 786.305 1.121.003
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
50.617 915.969 966.586 283.793 806.443 1.090.236
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.071.965 5.971.192 7.043.157 353.548 4.901.933 5.255.481
Swap Para Alım İşlemleri
139.808 3.378.292 3.518.100 13.213 2.607.401 2.620.614
Swap Para Satım İşlemleri
932.157 2.592.900 3.525.057 340.335 2.294.532 2.634.867
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
229 1.372.816 1.373.045 5.295 1.189.421 1.194.716
EMANET KIYMETLER
229 0 229 5.295 0 5.295
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
229 0 229 5.295 0 5.295
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
0 0 0 0 0 0
Diğer Rehinli Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 1.372.816 1.372.816 0 1.189.421 1.189.421
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.384.896 10.698.775 13.083.671 1.611.671 8.756.759 10.368.430


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
163.830 109.925
Alınan Faizler
231.143 200.749
Ödenen Faizler
-38.739 -74.538
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.755 15.420
Elde Edilen Diğer Kazançlar
9.211 5.720
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-31.349 -27.858
Ödenen Vergiler
-97.506 -32.606
Diğer
75.315 23.038
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-337.385 13.566
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-339.256 -265.842
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-92.546 -460.126
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-13.583 -12.192
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-546.504 248.564
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
13.254 109.048
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
571.148 380.532
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
70.102 13.582
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-173.555 123.491
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.996 -1.027
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.174 -729
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-822 -298
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.377 -1.342
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.377 -1.342
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-70.736 -33.147
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-248.664 87.975
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.668.541 1.135.237
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.419.877 1.223.212


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
139.598 72.314
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
139.598 72.314


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
162.491 4.768.163 4.930.654 763.577 4.094.486 4.858.063
Nakit ve Nakit Benzerleri
158.797 4.751.301 4.910.098 742.717 4.076.598 4.819.315
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1) 36.102 3.453.833 3.489.935 11.939 3.164.050 3.175.989
Bankalar
(5.1.3) 123.358 1.297.468 1.420.826 731.428 912.548 1.643.976
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(5.1.5) -663 0 -663 -650 0 -650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(5.1.2) 3.694 16.862 20.556 20.860 17.888 38.748
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.694 16.862 20.556 20.860 17.888 38.748
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.820.727 7.085.788 8.906.515 1.803.829 6.997.185 8.801.014
Krediler
(5.1.6) 1.866.437 7.085.788 8.952.225 1.857.300 6.997.185 8.854.485
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.1.6) -45.710 0 -45.710 -53.471 0 -53.471
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.994 0 6.994 6.671 0 6.671
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.179 0 6.179 6.438 0 6.438
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.179 0 6.179 6.438 0 6.438
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
17.587 0 17.587 12.656 0 12.656
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.1.16) 31.036 103.352 134.388 29.024 91.310 120.334
VARLIKLAR TOPLAMI
2.045.014 11.957.303 14.002.317 2.622.195 11.182.981 13.805.176
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.2.1) 158.905 4.345.359 4.504.264 331.814 4.705.563 5.037.377
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 57.976 8.045.010 8.102.986 708.084 6.822.787 7.530.871
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.2) 9.162 9.981 19.143 3.776 18.062 21.838
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.162 9.981 19.143 3.776 18.062 21.838
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.6) 3.834 0 3.834 3.820 0 3.820
KARŞILIKLAR
(5.2.8) 20.227 0 20.227 22.006 0 22.006
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.505 0 15.505 17.551 0 17.551
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.722 0 4.722 4.455 0 4.455
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.9) 31.999 0 31.999 12.626 0 12.626
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15.730 371 16.101 12.393 80 12.473
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.12) 1.303.763 0 1.303.763 1.164.165 0 1.164.165
Ödenmiş Sermaye
527.700 0 527.700 527.700 0 527.700
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-64 0 -64 -64 0 -64
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
30.688 0 30.688 23.902 0 23.902
Yasal Yedekler
30.688 0 30.688 23.902 0 23.902
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
745.439 0 745.439 612.627 0 612.627
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
605.841 0 605.841 476.914 0 476.914
Dönem Net Kâr veya Zararı
139.598 0 139.598 135.713 0 135.713
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.601.596 12.400.721 14.002.317 2.258.684 11.546.492 13.805.176


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 236.524 151.176 123.604 77.576
Kredilerden Alınan Faizler
208.694 122.472 110.252 60.059
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.467 0 720 0
Bankalardan Alınan Faizler
24.016 25.524 11.384 16.520
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.198 2.187 1.195 688
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
149 993 53 309
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.4.2) -40.512 -59.234 -17.113 -23.071
Mevduata Verilen Faizler
-29.768 -38.552 -11.806 -14.613
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-9.665 -19.377 -4.672 -7.648
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-305 -333 -270 -170
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-669 -471 -306 -316
Diğer Faiz Giderleri
-105 -501 -59 -324
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
196.012 91.942 106.491 54.505
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-1.436 -1.272 -982 -545
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.755 15.420 8.184 8.026
Gayri Nakdi Kredilerden
3.621 2.268 1.782 1.246
Diğer
12.134 13.152 6.402 6.780
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-17.191 -16.692 -9.166 -8.571
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-17.191 -16.692 -9.166 -8.571
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) 25.124 38.208 7.860 16.400
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
16.609 90.659 -24.150 33.853
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
8.515 -52.451 32.010 -17.453
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5) 9.211 5.720 3.301 -4.296
FAALİYET BRÜT KÂRI
228.911 134.598 116.670 66.064
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -685 -1.741 -425 -474
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -5.279 -5.780 -2.081 -2.602
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-23.864 -19.940 -12.704 -10.057
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -16.993 -14.605 -9.766 -7.959
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
182.090 92.532 91.694 44.972
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
182.090 92.532 91.694 44.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.8) -42.492 -20.218 -24.583 -10.084
Cari Vergi Karşılığı
-47.423 -15.444 -25.266 -9.274
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -4.774 0 -810
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.931 0 683 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.9) 139.598 72.314 67.111 34.888
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.10) 139.598 72.314 67.111 34.888
Grubun Karı (Zararı)
139.598 72.314 67.111 34.888
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958415


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.416 Değişim: -0,11% Hacim : 11.549 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6472 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1483 Değişim: 0,89%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,01 Değişim: 1,35%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.