KAP ***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.11.2020 - 18:54
KAP ***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
527.700 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7.147 314.348 0 849.202 0 849.202
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
527.700 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7.147 314.348 0 849.202 0 849.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.012 138.012 0 138.012
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.789 -7.789 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.789 -7.789 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
527.700 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 14.936 306.559 138.012 987.214 0 987.214
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
527.700 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 14.936 485.880 0 1.028.510 0 1.028.510
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
527.700 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 14.936 485.880 0 1.028.510 0 1.028.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.009 95.009 0 95.009
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.966 -8.966 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.966 -8.966 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
527.700 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 23.902 476.914 95.009 1.123.519 0 1.123.519


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.195.989 7.242.782 9.438.771 2.233.804 8.006.852 10.240.656
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 523.757 676.250 1.200.007 332.828 575.346 908.174
Teminat Mektupları
523.757 371.957 895.714 332.828 379.283 712.111
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
523.757 371.957 895.714 332.828 379.283 712.111
Banka Kredileri
0 2.181 2.181 0 8.901 8.901
İthalat Kabul Kredileri
0 2.181 2.181 0 8.901 8.901
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 295.135 295.135 0 181.816 181.816
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 295.135 295.135 0 181.816 181.816
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 6.977 6.977 0 5.346 5.346
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 588.087 1.295.481 1.883.568 379.347 1.184.190 1.563.537
Cayılamaz Taahhütler
588.087 1.295.481 1.883.568 379.347 1.184.190 1.563.537
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
425.291 1.295.481 1.720.772 195.207 1.184.190 1.379.397
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
162.796 0 162.796 184.140 0 184.140
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.084.145 5.271.051 6.355.196 1.521.629 6.247.316 7.768.945
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.084.145 5.271.051 6.355.196 1.521.629 6.247.316 7.768.945
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
574.015 939.490 1.513.505 229.480 620.304 849.784
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
548.851 207.004 755.855 217.535 207.046 424.581
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
25.164 732.486 757.650 11.945 413.258 425.203
Para ve Faiz Swap İşlemleri
510.130 4.331.561 4.841.691 1.292.149 5.627.012 6.919.161
Swap Para Alım İşlemleri
24.977 2.390.987 2.415.964 784.530 2.666.561 3.451.091
Swap Para Satım İşlemleri
485.153 1.940.574 2.425.727 507.619 2.960.451 3.468.070
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
11.480 1.218.474 1.229.954 41.667 917.247 958.914
EMANET KIYMETLER
11.480 0 11.480 41.667 0 41.667
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
11.480 0 11.480 41.667 0 41.667
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
0 0 0 0 0 0
Diğer Rehinli Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 1.218.474 1.218.474 0 917.247 917.247
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.207.469 8.461.256 10.668.725 2.275.471 8.924.099 11.199.570


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
201.084 141.431
Alınan Faizler
258.364 632.208
Ödenen Faizler
-92.194 -341.336
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
22.387 33.277
Elde Edilen Diğer Kazançlar
419 980
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-40.218 -32.304
Ödenen Vergiler
-57.179 -94.679
Diğer
109.505 -56.715
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
248.125 -101.131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-836.021 116.768
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.179.594 1.947.780
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-16.936 -92.827
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
752.606 -1.157.215
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
256.394 -148.649
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.250.967 -766.830
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
20.709 -158
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
449.209 40.300
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.780 -879
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.272 -65
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-508 -814
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.080 -1.849
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.080 -1.849
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-104.398 -8.047
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
339.951 29.525
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.135.237 2.450.814
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.475.188 2.480.339


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
95.009 138.012
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.009 138.012


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
512.841 4.341.603 4.854.444 454.896 3.221.929 3.676.825
Nakit ve Nakit Benzerleri
509.155 4.328.769 4.837.924 452.013 3.209.957 3.661.970
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1) 34.062 3.374.875 3.408.937 68.186 2.435.507 2.503.693
Bankalar
(5.1.3) 475.746 953.894 1.429.640 384.321 774.450 1.158.771
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(5.1.5) -653 0 -653 -494 0 -494
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(5.1.2) 3.686 12.834 16.520 2.883 11.972 14.855
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.686 12.834 16.520 2.883 11.972 14.855
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.631.449 7.571.203 9.202.652 750.082 6.317.305 7.067.387
Krediler
(5.1.6) 1.678.898 7.571.203 9.250.101 789.501 6.317.305 7.106.806
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.1.6) -47.449 0 -47.449 -39.419 0 -39.419
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.220 0 6.220 6.879 0 6.879
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.067 0 6.067 7.083 0 7.083
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.067 0 6.067 7.083 0 7.083
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
16.382 0 16.382 16.070 0 16.070
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.1.16) 28.462 90.969 119.431 36.788 66.762 103.550
VARLIKLAR TOPLAMI
2.201.421 12.003.775 14.205.196 1.271.798 9.605.996 10.877.794
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.2.1) 288.702 5.123.915 5.412.617 545.720 3.862.291 4.408.011
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 784.657 6.808.268 7.592.925 57.993 5.295.814 5.353.807
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.2) 23.676 6.866 30.542 4.509 28.489 32.998
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
23.676 6.866 30.542 4.509 28.489 32.998
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.6) 4.330 0 4.330 4.651 0 4.651
KARŞILIKLAR
(5.2.8) 16.016 0 16.016 15.312 0 15.312
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
11.306 0 11.306 11.795 0 11.795
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.710 0 4.710 3.517 0 3.517
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.9) 16.942 0 16.942 16.006 0 16.006
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
8.290 15 8.305 18.465 34 18.499
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.10) 1.123.519 0 1.123.519 1.028.510 0 1.028.510
Ödenmiş Sermaye
527.700 0 527.700 527.700 0 527.700
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-6 0 -6 -6 0 -6
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
23.902 0 23.902 14.936 0 14.936
Yasal Yedekler
23.902 0 23.902 14.936 0 14.936
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
571.923 0 571.923 485.880 0 485.880
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
476.914 0 476.914 306.559 0 306.559
Dönem Net Kâr veya Zararı
95.009 0 95.009 179.321 0 179.321
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.266.132 11.939.064 14.205.196 1.691.166 9.186.628 10.877.794


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 221.835 598.154 70.659 177.007
Kredilerden Alınan Faizler
185.755 360.063 63.283 86.771
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 27.754 0 6.670
Bankalardan Alınan Faizler
31.750 210.334 6.226 83.563
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.755 0 568 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.575 3 582 3
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.4.2) -76.753 -307.831 -17.519 -75.949
Mevduata Verilen Faizler
-49.710 -213.648 -11.158 -45.429
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-24.970 -93.746 -5.593 -30.399
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-392 0 -59 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-802 -434 -331 -121
Diğer Faiz Giderleri
-879 -3 -378 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
145.082 290.323 53.140 101.058
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-4.149 -2.164 -2.877 1.128
Alınan Ücret ve Komisyonlar
22.387 33.277 6.967 11.842
Gayri Nakdi Kredilerden
3.619 2.446 1.351 1.368
Diğer
18.768 30.831 5.616 10.474
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-26.536 -35.441 -9.844 -10.714
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-26.536 -35.441 -9.844 -10.714
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) 51.796 -32.202 13.588 -34.118
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
111.584 79.134 20.925 20.062
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-59.788 -111.336 -7.337 -54.180
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5) 419 980 -5.301 681
FAALİYET BRÜT KÂRI
193.148 256.937 58.550 68.749
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -9.381 -21.072 -7.640 -18.325
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -7.343 -5.474 -1.563 -1.556
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-32.300 -26.699 -12.360 -9.534
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -22.045 -23.531 -7.440 -7.895
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
122.079 180.161 29.547 31.439
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
122.079 180.161 29.547 31.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.8) -27.070 -42.149 -6.852 -7.293
Cari Vergi Karşılığı
-27.382 -46.413 -11.938 -655
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 4.774 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
312 4.264 312 -6.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.9) 95.009 138.012 22.695 24.146
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.10) 95.009 138.012 22.695 24.146
Grubun Karı (Zararı)
95.009 138.012 22.695 24.146
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888528


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: -1,37% Hacim : 46.607 Mio.TL Son veri saati : 17:56
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3806 Değişim: -0,33%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1876 Değişim: -0,37%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
795,54 Değişim: -0,03%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.