KAP ***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.03.2020 - 17:36
KAP ***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
527.700 -11 3.103 139.828 0 670.620 670.620
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 22.788 0 22.788 22.788
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 22.788 0 22.788 22.788
Yeni Bakiye
527.700 -11 3.103 162.616 0 693.408 693.408
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 0 155.776 155.794 155.794
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 4.044 -4.044 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 4.044 -4.044 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
527.700 7 7.147 158.572 155.776 849.202 849.202
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
527.700 7 7.147 314.348 0 849.202 849.202
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
527.700 7 7.147 314.348 0 849.202 849.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13 0 0 179.321 179.308 179.308
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 7.789 -7.789 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 7.789 -7.789 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
527.700 -6 14.936 306.559 179.321 1.028.510 1.028.510


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.233.804 8.006.852 10.240.656 4.122.246 8.960.006 13.082.252
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 332.828 575.346 908.174 174.023 345.283 519.306
Teminat Mektupları
332.828 379.283 712.111 174.023 274.727 448.750
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
332.828 379.283 712.111 174.023 274.727 448.750
Banka Kredileri
0 8.901 8.901 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 8.901 8.901 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 181.816 181.816 0 65.803 65.803
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 181.816 181.816 0 65.803 65.803
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 5.346 5.346 0 4.753 4.753
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 379.347 1.184.190 1.563.537 273.820 1.295.728 1.569.548
Cayılamaz Taahhütler
379.347 1.184.190 1.563.537 273.820 1.295.728 1.569.548
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
195.207 1.184.190 1.379.397 273.820 1.295.728 1.569.548
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
184.140 0 184.140 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.521.629 6.247.316 7.768.945 3.674.403 7.318.995 10.993.398
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.521.629 6.247.316 7.768.945 3.674.403 7.318.995 10.993.398
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
229.480 620.304 849.784 818.029 1.276.979 2.095.008
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
217.535 207.046 424.581 540.650 520.229 1.060.879
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
11.945 413.258 425.203 277.379 756.750 1.034.129
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.292.149 5.627.012 6.919.161 2.856.374 6.042.016 8.898.390
Swap Para Alım İşlemleri
784.530 2.666.561 3.451.091 155.328 4.241.000 4.396.328
Swap Para Satım İşlemleri
507.619 2.960.451 3.468.070 2.701.046 1.801.016 4.502.062
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
41.667 917.247 958.914 50.960 821.342 872.302
EMANET KIYMETLER
41.667 0 41.667 50.960 0 50.960
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
41.667 0 41.667 50.960 0 50.960
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
0 0 0 0 0 0
Diğer Rehinli Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 917.247 917.247 0 821.342 821.342
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.275.471 8.924.099 11.199.570 4.173.206 9.781.348 13.954.554


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
182.187 935.979
Alınan Faizler
761.140 802.915
Ödenen Faizler
-397.714 -241.928
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
52.812 39.596
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.741 810
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-41.848 -35.719
Ödenen Vergiler
-124.200 -5.379
Diğer
(5.6.3) -69.744 375.684
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.474.021 1.405.955
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
982.638 -1.406.235
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
2.404.999 -2.791.366
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.6.3) -65.851 -28.909
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.659.445 436.489
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
173.102 2.781.165
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.341.339 2.465.288
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.6.3) 31.875 -50.477
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.291.834 2.341.934
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.528 -2.000
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.633 -245
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 173
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-1.895 -1.928
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.454 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.454 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.6.3) -17.761 -753.762
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.315.577 1.586.172
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 2.450.814 864.642
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 1.135.237 2.450.814


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
179.321 155.776
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-13 18
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13 18
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16 22
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3 -4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
179.308 155.794


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
454.896 3.221.929 4.264.784 6.128.579
Nakit ve Nakit Benzerleri
452.013 3.209.957 3.661.970 1.836.559 4.140.415 5.976.974
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1) 68.186 2.435.507 2.503.693 260.049 3.213.617 3.473.666
Bankalar
(5.1.3) 384.321 774.450 1.158.771 1.577.315 926.798 2.504.113
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(5.1.5) -494 0 -494 -805 0 -805
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(5.1.2) 2.883 11.972 14.855 27.236 124.369 151.605
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.883 11.972 14.855 27.236 124.369 151.605
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
750.082 6.317.305 7.067.387 1.934.973 7.588.713 9.523.686
Krediler
(5.1.6) 789.501 6.317.305 7.106.806 1.949.783 7.588.713 9.538.496
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.1.6) -39.419 0 -39.419 -14.810 0 -14.810
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.879 0 6.879 1.551 0 1.551
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7.083 0 7.083 7.106 0 7.106
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
7.083 0 7.083 7.106 0 7.106
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
16.070 0 16.070 11.749 0 11.749
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.1.18) 36.788 66.762 103.550 6.561 30.278 36.839
VARLIKLAR TOPLAMI
1.271.798 9.605.996 10.877.794 3.825.735 11.883.775 15.709.510
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.2.1) 545.720 3.862.291 4.408.011 699.944 5.227.932 5.927.876
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 57.993 5.295.814 5.353.807 100.314 8.595.377 8.695.691
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.2) 4.509 28.489 32.998 6.029 150.611 156.640
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.509 28.489 32.998 6.029 150.611 156.640
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.6) 4.651 0 4.651 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.2.8) 15.312 0 15.312 11.519 0 11.519
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
11.795 0 11.795 8.394 0 8.394
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.517 0 3.517 3.125 0 3.125
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.9) 16.006 0 16.006 46.009 0 46.009
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
18.465 34 18.499 20.079 2.494 22.573
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.12) 1.028.510 0 1.028.510 849.202 0 849.202
Ödenmiş Sermaye
527.700 0 527.700 527.700 0 527.700
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-6 0 -6 7 0 7
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
14.936 0 14.936 7.147 0 7.147
Yasal Yedekler
14.936 0 14.936 7.147 0 7.147
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
485.880 0 485.880 314.348 0 314.348
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
306.559 0 306.559 158.572 0 158.572
Dönem Net Kâr veya Zararı
179.321 0 179.321 155.776 0 155.776
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.691.166 9.186.628 10.877.794 1.733.096 13.976.414 15.709.510


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 725.644 843.893
Kredilerden Alınan Faizler
433.423 646.539
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
27.764 34.536
Bankalardan Alınan Faizler
257.882 162.818
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
6.514 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
61 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.4.2) -364.373 -284.954
Mevduata Verilen Faizler
-246.012 -163.706
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-116.054 -121.225
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.578 -23
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-726 0
Diğer Faiz Giderleri
-3 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
361.271 558.939
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
8.572 -9.736
Alınan Ücret ve Komisyonlar
52.812 30.863
Gayri Nakdi Kredilerden
3.366 1.963
Diğer
49.446 28.900
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-44.240 -40.599
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-44.240 -40.599
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) -31.652 -262.984
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
117.556 707.764
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-149.208 -970.748
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5) 1.741 810
FAALİYET BRÜT KÂRI
339.932 287.029
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -25.870 -10.199
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -8.829 -7.432
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-36.243 -30.878
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -35.745 -40.384
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
233.245 198.136
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
233.245 198.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) -53.924 -42.360
Cari Vergi Karşılığı
-58.242 -39.374
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -2.986
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.318 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 179.321 155.776
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.11) 179.321 155.776
Grubun Karı (Zararı)
179.321 155.776
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824258


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.