" />

KAP ***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

31.03.2022 - 18:05
KAP ***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257
Transferler
33.601 -19.210.295 19.176.694 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.745 2.283.256 2.185.511 8.277.494 10.463.005
Dönem Karı (Zararı)
2.283.256 2.283.256 8.271.569 10.554.825
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.745 -97.745 5.925 -91.820
Sermaye Arttırımı
0 20.155.929 20.155.929
Kar Payları
0 -2.538.376 -2.538.376
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.295.639 4.295.639 3.090.042 7.385.681
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 -7.628 2.581.496 -8.760.056 2.283.256 46.289.410 79.825.086 126.114.496
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 -7.628 2.581.496 -8.760.056 2.283.256 46.289.410 79.825.086 126.114.496
Transferler
16 965.151 1.318.105 -2.283.256 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 41.300 10.221.086 10.262.386 10.614.913 20.877.299
Dönem Karı (Zararı)
10.221.086 10.221.086 10.594.695 20.815.781
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41.300 41.300 20.218 61.518
Kar Payları
0 -1.570.311 -1.570.311
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-350 -350 0 -350
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 33.672 3.546.647 -7.442.301 10.221.086 56.551.446 88.869.688 145.421.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.923.460 6.035.503
Dönem Karı (Zararı)
10.221.086 2.283.256
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.221.086 2.283.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.279.903 3.432.613
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 359.139 347.690
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.308.996 -11.794.520
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -7.308.996 -11.794.520
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 365.400 3.319.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 354.725 285.204
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 10.675 3.033.812
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.492.841 -2.009.095
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.510.383 -2.023.395
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 19.771 13.455
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 2.126 1.862
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -4.355 -1.017
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.762.856 1.929.094
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -57.957
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -57.957
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-350 7.391.606
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10.594.695 4.306.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-68.141 -1.690.306
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 21.554.160 -35.159.221
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -189.757 -282.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 21.743.917 -34.876.359
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.277.731 655.475
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -558.326 -74.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -719.405 729.941
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 60.458 24.472
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -20.187.966 37.358.032
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.932 7.127
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -20.186.034 37.350.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 41.825 -6.292
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -68.455 -5.414.386
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 -5.294.024
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -68.455 -120.362
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-190.432 851.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-108.323 769.505
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 -82.109 82.109
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.432.848 4.025.563
Ödenen Faiz
22 -19.771 -13.455
Alınan Faiz
23 1.510.383 2.023.395
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.540.473 -37.137.863
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -6.327.407
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -18.438.873 -30.411.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 61.957
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 61.957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-101.600 -460.449
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -89.794 -411.698
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -11.806 -48.751
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.678.311 27.869.555
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 10.288.473
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 20.155.929
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 20.155.929
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -108.000 -36.471
Ödenen Temettüler
-1.570.311 -2.538.376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.295.324 -3.232.805
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.295.324 -3.232.805
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.882.010 53.114.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.586.686 49.882.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 45.586.686 49.882.010
Finansal Yatırımlar
6 102.687.334 76.939.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
102.687.334 76.939.465
Ticari Alacaklar
7 54.954.761 76.506.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 770.443 578.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
54.184.318 75.928.235
Diğer Alacaklar
8 935.946 305.564
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 634.308 75.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
301.638 229.582
Peşin Ödenmiş Giderler
9 105.353 233.220
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
105.353 233.220
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 129.057 21.580
Diğer Dönen Varlıklar
846 0
ARA TOPLAM
204.399.983 203.888.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
204.399.983 203.888.634
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 159.711 159.711
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
8 6.409.368 5.762.019
Maddi Duran Varlıklar
11 446.372 588.255
Tesis, Makine ve Cihazlar
55.366 47.148
Taşıtlar
67.611 87.400
Mobilya ve Demirbaşlar
320.669 447.684
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.726 6.023
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 110.093 64.005
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 106.447 135.027
Bilgisayar Yazılımları
106.447 135.027
Peşin Ödenmiş Giderler
9 67.409 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.375.763 1.265.023
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.675.163 7.974.040
TOPLAM VARLIKLAR
213.075.146 211.862.674
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 79.536 46.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
79.536 46.205
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
79.536 46.205
Ticari Borçlar
7 54.395.637 74.603.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 6.182 8.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
54.389.455 74.595.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 107.794 65.969
Diğer Borçlar
8 175.571 244.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
175.571 244.026
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 82.109
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.396.840 8.331.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
317.110 262.268
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.079.730 8.069.055
ARA TOPLAM
63.155.378 83.373.109
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.155.378 83.373.109
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 35.681 24.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.681 24.077
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
35.681 24.077
Uzun Vadeli Karşılıklar
904.852 676.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 904.852 676.546
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.558.101 1.674.446
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.498.634 2.375.069
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.654.012 85.748.178
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
56.551.446 46.289.410
Ödenmiş Sermaye
17 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 192.342 192.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 33.672 -7.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.672 -7.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 33.672 -7.628
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 3.546.647 2.581.496
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -7.442.301 -8.760.056
Net Dönem Karı veya Zararı
10.221.086 2.283.256
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
88.869.688 79.825.086
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
145.421.134 126.114.496
TOPLAM KAYNAKLAR
213.075.146 211.862.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.274.526.280 1.361.018.791
Satışların Maliyeti
18 -1.250.282.545 -1.355.322.602
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.243.735 5.696.189
BRÜT KAR (ZARAR)
24.243.735 5.696.189
Genel Yönetim Giderleri
19 -10.465.859 -8.354.036
Pazarlama Giderleri
19 -761.527 -1.107.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 25.866 227.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -71.821 -3.365.348
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.970.394 -6.903.126
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 22.269.193 20.219.793
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -12.397.904 -701.589
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.841.683 12.615.078
Finansman Gelirleri
22 0 0
Finansman Giderleri
22 -19.771 -13.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.821.912 12.601.623
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.006.131 -2.046.798
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -243.275 -117.704
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.762.856 -1.929.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.815.781 10.554.825
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.815.781 10.554.825
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.594.695 8.271.569
Ana Ortaklık Payları
10.221.086 2.283.256
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 204,42000000 45,67000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
61.518 -91.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
71.577 -113.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.059 21.396
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-10.059 21.396
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.518 -91.820
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.877.299 10.463.005
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.614.913 8.277.494
Ana Ortaklık Payları
10.262.386 2.185.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014663


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 31.307 Mio.TL Son veri saati : 11:12
Düşük 11.055 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,9425 Değişim: 0,14%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8648 Değişim: -0,02%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.539,01 Değişim: 0,16%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.