KAP ***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:37
KAP ***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.122.403 -470.500 66.415.875 35.559.101 101.974.976
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-1.158.682 -1.158.682 0 -1.158.682
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 12.963.721 -470.500 65.257.193 35.559.101 100.816.294
Transferler
-470.500 470.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.603 -17.574.039 -17.565.436 7.759.774 -9.805.662
Dönem Karı (Zararı)
0 -17.574.039 -17.574.039 7.763.591 -9.810.448
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.603 8.603 -3.817 4.786
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
893.701 893.701 1.337.211 2.230.912
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 32.338 2.547.895 13.386.922 -17.574.039 48.585.458 44.656.086 93.241.544
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257
Transferler
16 -19.176.694 19.176.694 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.918 -3.376.118 -3.362.200 5.203.472 1.841.272
Dönem Karı (Zararı)
0 -3.376.118 -3.376.118 5.199.009 1.822.891
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.918 13.918 4.463 18.381
Kar Payları
-2.538.378 -2.538.378 0 -2.538.378
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
6.831.092 6.831.092 20.710.516 27.541.608
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 104.035 2.547.895 -8.729.380 -3.376.118 40.738.774 76.753.985 117.492.759


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.701.876 -26.641.227
Dönem Karı (Zararı)
-3.376.118 -17.574.039
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.376.118 -17.574.039
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.318.863 -11.200.120
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 246.863 182.053
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.304.286 -16.892.756
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -7.304.286 -16.892.756
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 3.180.936 -225.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 148.527 117.821
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.032.409 -343.287
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.429.747 -1.580.681
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.441.868 -1.561.857
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 10.495 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 4.150 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -2.524 -18.824
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.060.769 -886.554
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.624 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-58.624 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27.546.071 443.510
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-923.119 7.759.774
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
327.758 571.075
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 32.477.147 13.461.811
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -191.958 1.330.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 32.669.105 12.131.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.829.258 -2.259.631
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -349.537 276.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.479.721 -2.536.492
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -18.262 -294.569
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -28.200.919 -10.483.928
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 86.874 50.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -28.287.793 -10.533.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -2.748 17.296
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.812.292 -973.246
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -5.294.024 -1.092.911
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.481.732 119.665
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
714.090 1.103.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
714.090 1.734.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 0 -630.699
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.270.503 -28.203.084
Ödenen Faiz
22 -10.495 0
Alınan Faiz
23 1.441.868 1.561.857
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.848.357 34.113.901
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-4.166.346 -7.029.958
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 41.272.678
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -22.297.682 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.624 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.624 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-446.953 -128.819
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -398.201 -128.819
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -48.752 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.723.240 7.658.678
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.288.473 7.658.678
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -26.855 0
Ödenen Temettüler
-2.538.378 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.576.759 15.131.352
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.576.759 15.131.352
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.114.815 19.044.262
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.691.574 34.175.614


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 54.691.574 53.114.815
Finansal Yatırımlar
6 64.334.949 34.732.981
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
64.334.949 34.732.981
Ticari Alacaklar
7 8.867.537 41.345.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 485.129 293.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.382.408 41.051.876
Diğer Alacaklar
8 384.288 1.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 351.053 1.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.235 8
Peşin Ödenmiş Giderler
9 275.954 257.692
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
275.954 257.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 73.447 790.318
Diğer Dönen Varlıklar
3.548 767
ARA TOPLAM
128.631.297 130.243.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
128.631.297 130.243.809
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 159.711 159.711
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
8 8.168.028 6.721.534
Maddi Duran Varlıklar
11 639.546 388.381
Tesis, Makine ve Cihazlar
41.908 26.379
Taşıtlar
92.347 8.000
Mobilya ve Demirbaşlar
498.290 343.756
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7.001 10.246
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 74.111 104.430
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 160.961 185.717
Bilgisayar Yazılımları
160.961 185.717
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.290.334 1.551.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.492.691 9.111.410
TOPLAM VARLIKLAR
139.123.988 139.355.219
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 46.190 46.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.190 46.190
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
46.190 46.190
Ticari Borçlar
7 9.045.131 37.245.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 88.395 987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.956.736 37.244.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 70.523 73.271
Diğer Borçlar
8 2.846.120 5.658.412
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 5.294.024
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.846.120 364.388
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.278.440 5.201.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
210.788 166.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.067.652 5.035.243
ARA TOPLAM
20.286.404 48.225.199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.286.404 48.225.199
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 33.707 60.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.707 60.563
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
33.707 60.563
Uzun Vadeli Karşılıklar
458.290 367.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 458.290 367.838
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 852.828 53.362
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.344.825 481.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.631.229 48.706.962
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.738.774 39.808.260
Ödenmiş Sermaye
17 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 192.342 192.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 104.035 90.117
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
104.035 90.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 104.035 90.117
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.547.895 2.547.895
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -8.729.380 6.154.600
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.376.118 -19.176.694
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
76.753.985 50.839.997
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
117.492.759 90.648.257
TOPLAM KAYNAKLAR
139.123.988 139.355.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 666.022.409 653.659.904 183.862.960 126.303.024
Satışların Maliyeti
18 -665.650.760 -680.304.890 -176.347.081 -117.938.039
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
371.649 -26.644.986 7.515.879 8.364.985
BRÜT KAR (ZARAR)
371.649 -26.644.986 7.515.879 8.364.985
Genel Yönetim Giderleri
19 -6.350.017 -5.735.979 -2.090.033 -1.961.917
Pazarlama Giderleri
19 -610.739 -361.352 -208.308 -110.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 115.104 404.405 15.300 16.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.252.306 -125.560 -27.046 -18.732
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.726.309 -32.463.472 5.205.792 6.290.747
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 13.207.133 22.541.147 294.663 14.286.101
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -593.179 -773.964 -243.687 3.596.326
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.887.645 -10.696.289 5.256.768 24.173.174
Finansman Gelirleri
22 0 0 0 0
Finansman Giderleri
22 -10.495 -802 -3.188 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.877.150 -10.697.091 5.253.580 24.173.174
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.054.259 886.643 -229.416 266.448
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.054.259 886.643 -229.416 266.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.822.891 -9.810.448 5.024.164 24.439.622
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.822.891 -9.810.448 5.024.164 24.439.622
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.199.009 7.763.591 3.321.431 9.233.425
Ana Ortaklık Payları
-3.376.118 -17.574.039 1.702.733 15.206.197
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -68,00000000 -351,00000000 34,00000000 304,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.381 4.786 13.988 4.738
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.891 4.875 16.676 6.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.510 -89 -2.688 -1.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-6.510 -89 -2.688 -1.372
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.381 4.786 13.988 4.738
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.841.272 -9.805.662 5.038.152 24.444.360
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.203.472 7.759.774 10.461.466 9.233.154
Ana Ortaklık Payları
-3.362.200 -17.565.436 -5.423.314 15.211.206http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887410


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9111 Değişim: 0,44%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9267
Açılış: 15,8419
16,8479 Değişim: 0,07%
Düşük 16,7840 20.05.2022 Yüksek 16,8905
Açılış: 16,8362
941,29 Değişim: 0,08%
Düşük 937,87 20.05.2022 Yüksek 944,31
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.