KAP ***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2020 - 18:10
KAP ***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.122.403 -470.500 66.415.875 35.559.101 101.974.976
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-1.158.682 -1.158.682 -1.158.682
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 12.963.721 -470.500 65.257.193 35.559.101 100.816.294
Transferler
-470.500 470.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.594 -32.780.236 -32.776.642 -1.473.380 -34.250.022
Dönem Karı (Zararı)
-32.780.236 -32.780.236 -1.469.834 -34.250.070
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.594 3.594 -3.546 48
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
92.325 92.325 92.325
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 27.329 2.547.895 12.585.546 -32.780.236 32.572.876 34.085.721 66.658.597
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257
Transferler
16 -19.176.694 19.176.694 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -4.306 -5.078.851 -5.083.157 1.886.277 -3.196.880
Dönem Karı (Zararı)
-5.078.851 -5.078.851 1.877.578 -3.201.273
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.306 -4.306 8.699 4.393
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.301.183 4.301.183 23.240.425 27.541.608
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 85.811 2.547.895 -8.720.911 -5.078.851 39.026.286 75.966.699 114.992.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.843.721 -32.517.313
Dönem Karı (Zararı)
-5.078.851 -32.780.236
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.078.851 -32.780.236
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.631.442 -2.526.491
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 165.823 122.919
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.937.133 -563.863
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -8.937.133 -563.863
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 3.152.104 -245.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 119.695 98.008
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.032.409 -343.293
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.005.151 -1.218.784
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.013.487 -1.220.872
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 7.307 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 3.634 2.402
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -2.605 -314
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 828.665 -621.478
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.624 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-58.624 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18.608.180 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.877.578 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.715.050 1.761.353
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 20.215.308 17.927.749
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -123.151 1.292.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 20.338.459 16.635.087
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.468.471 -1.347.608
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -246.028 276.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.222.443 -1.624.469
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -177.088 -221.975
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -18.483.581 -14.585.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 57.024 -10.315
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -18.540.605 -14.574.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 897 12.860
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.419.572 -1.136.563
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -5.294.024 -1.020.793
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -125.548 -115.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
617.457 1.112.191
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
617.457 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 0 1.112.191
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.837.541 -33.545.374
Ödenen Faiz
22 -7.307 0
Alınan Faiz
23 1.013.487 1.220.872
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -192.811
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.399.029 33.099.450
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-1.346.346 -5.666.012
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 38.774.726
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -7.770.223 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.624 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.624 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-345.084 -9.264
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -296.333 -9.264
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -48.751 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.270.880 3.319.086
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.288.473 3.319.086
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -17.593 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.715.572 3.901.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.715.572 3.901.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.114.815 19.044.262
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.830.387 22.945.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 57.830.387 53.114.815
Finansal Yatırımlar
6 51.440.337 34.732.981
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
51.440.337 34.732.981
Ticari Alacaklar
7 21.129.892 41.345.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 416.821 293.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
20.713.071 41.051.876
Diğer Alacaklar
8 247.554 1.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 247.544 1.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8
Peşin Ödenmiş Giderler
9 434.780 257.692
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
434.780 257.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 169.721 790.318
Diğer Dönen Varlıklar
3.907 767
ARA TOPLAM
131.256.578 130.243.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
131.256.578 130.243.809
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 159.711 159.711
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
8 9.943.975 6.721.534
Maddi Duran Varlıklar
11 585.923 388.381
Tesis, Makine ve Cihazlar
44.971 26.379
Taşıtlar
97.294 8.000
Mobilya ve Demirbaşlar
435.680 343.756
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7.978 10.246
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 84.218 104.430
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 183.648 185.717
Bilgisayar Yazılımları
183.648 185.717
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.789.789 1.551.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.747.264 9.111.410
TOPLAM VARLIKLAR
144.003.842 139.355.219
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 46.177 46.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.177 46.190
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
46.177 46.190
Ticari Borçlar
7 18.762.388 37.245.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 58.545 987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.703.843 37.244.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 74.168 73.271
Diğer Borçlar
8 238.840 5.658.412
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 5.294.024
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
238.840 364.388
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.288.226 5.201.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
220.574 166.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.067.652 5.035.243
ARA TOPLAM
27.409.799 48.225.199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.409.799 48.225.199
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 42.983 60.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.983 60.563
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
42.983 60.563
Uzun Vadeli Karşılıklar
437.896 367.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 437.896 367.838
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.120.179 53.362
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.601.058 481.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.010.857 48.706.962
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.026.286 39.808.260
Ödenmiş Sermaye
17 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 192.342 192.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 85.811 90.117
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
85.811 90.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 85.811 90.117
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.547.895 2.547.895
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -8.720.911 6.154.600
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.078.851 -19.176.694
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
75.966.699 50.839.997
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
114.992.985 90.648.257
TOPLAM KAYNAKLAR
144.003.842 139.355.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 482.159.449 527.356.880 78.410.691 194.188.221
Satışların Maliyeti
18 -489.303.679 -562.366.851 -72.053.995 -195.292.331
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-7.144.230 -35.009.971 6.356.696 -1.104.110
BRÜT KAR (ZARAR)
-7.144.230 -35.009.971 6.356.696 -1.104.110
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.259.984 -3.774.062 -1.843.251 -1.789.936
Pazarlama Giderleri
19 -402.431 -250.891 -189.929 -111.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 99.804 387.533 75.302 14.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.225.260 -106.828 -3.090.188 -32.995
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.932.101 -38.754.219 1.308.630 -3.024.727
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 12.912.470 8.255.046 10.066.969 2.595.669
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -349.492 -4.370.290 3.968.060 1.211.614
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.369.123 -34.869.463 15.343.659 782.556
Finansman Gelirleri
22 0 0 0 0
Finansman Giderleri
22 -7.307 -802 -3.491 -199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.376.430 -34.870.265 15.340.168 782.357
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-824.843 620.195 -2.150.156 321.404
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -824.843 620.195 -2.150.156 321.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.201.273 -34.250.070 13.190.012 1.103.761
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.201.273 -34.250.070 13.190.012 1.103.761
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.877.578 -1.469.834 7.146.941 -1.094.259
Ana Ortaklık Payları
-5.078.851 -32.780.236 6.043.071 2.198.020
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -102,00000000 -656,00000000 121,00000000 44,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.393 48 40.026 -64.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.215 -1.235 50.326 -83.412
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.822 1.283 -10.300 19.403
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-3.822 1.283 -10.300 19.403
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.393 48 40.026 -64.009
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.196.880 -34.250.022 13.230.038 1.039.752
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.886.277 -1.473.380 7.144.271 -1.094.268
Ana Ortaklık Payları
-5.083.157 -32.776.642 6.085.767 2.134.020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870708


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.396 Değişim: -1,30% Hacim : 9.404 Mio.TL Son veri saati : 15:55
Düşük 1.393 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7101 Değişim: -0,11%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7269
Açılış: 8,7193
10,3514 Değişim: -0,44%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
497,88 Değişim: 0,15%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.