KAP ***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.03.2019 - 18:18
KAP ***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.000.000 192.342 -32.810 972.321 -1.159.823 5.889.899 34.861.929 34.861.929
Transferler
94.137 5.795.762 -5.889.899 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.049 32.645.901 32.632.852 32.632.852
Dönem Sonu Bakiyeler
29.000.000 192.342 -45.859 1.066.458 4.635.939 32.645.901 67.494.781 67.494.781
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.000.000 192.342 -45.859 1.066.458 4.635.939 32.645.901 67.494.781 67.494.781
Transferler
17 1.481.437 31.164.464 -32.645.901 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69.594 -470.500 -400.906 -3.210.455 -3.611.361
Sermaye Arttırımı
21.000.000 -21.000.000 0 0
Kar Payları
-678.000 -678.000 -678.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
17 0 38.769.556 38.769.556
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.122.403 -470.500 66.415.875 35.559.101 101.974.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.271.937 2.666.021
Dönem Karı (Zararı)
-470.500 32.645.901
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-470.500 32.645.901
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.516.415 10.722.516
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 338.642 44.810
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.649.402 5.466.128
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.649.402 5.466.128
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 5.219.837 90.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 153.627 113.053
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 5.066.210 -22.585
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
-2.356.643 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.863.136 -1.302.817
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.309.957 6.423.927
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.218.356 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.183.606 -42.005.213
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.885.595 -25.099.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -274.340 469.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 4.159.935 -25.568.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.402.642 -15.400.251
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -274.013 -2.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 5.676.655 -15.397.403
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -33.144 -15.043
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 14.392.040 4.702.292
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 72.384 5.361
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 14.319.656 4.696.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.272 18.491
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 7.451.608 -6.211.276
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 7.500.000 -6.385.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -48.392 173.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.916.407 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.916.407 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.229.521 1.363.204
Ödenen Faiz
-682.609 -9.016
Alınan Faiz
3.545.745 1.311.833
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.179.280 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.127.821 407.379
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -20.508.405 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-10.914.985 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -13.906.105 538.779
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-798.326 -131.400
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -510.688 -87.877
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -287.638 -43.523
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.139.055 -600.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.817.055 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -600.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -600.000
Ödenen Temettüler
-678.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.283.171 2.473.400
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.283.171 2.473.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.761.091 287.691
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.044.262 2.761.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 19.044.262 2.761.091
Finansal Yatırımlar
85.258.470 33.933.713
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 85.258.470 33.933.713
Ticari Alacaklar
7 24.963.640 28.849.235
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.496.556 1.222.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
23.467.084 27.627.019
Diğer Alacaklar
8 279.946 4.752
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 276.861 2.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.085 1.904
Peşin Ödenmiş Giderler
9 64.860 31.716
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
64.860 31.716
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 3.237.275 7.378.583
Diğer Dönen Varlıklar
1.295 0
ARA TOPLAM
132.849.748 72.959.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
132.849.748 72.959.090
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.217.537 1.195.388
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.057.826 1.035.677
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
8 2.473.609 8.151.445
Maddi Duran Varlıklar
11 397.421 136.507
Tesis, Makine ve Cihazlar
14.088 9.919
Taşıtlar
16.000 24.000
Mobilya ve Demirbaşlar
352.675 83.268
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14.658 19.320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 285.867 49.557
Bilgisayar Yazılımları
285.867 49.557
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 185.021 1.350.800
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.559.455 10.883.697
TOPLAM VARLIKLAR
137.409.203 83.842.787
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 21.123.875 6.731.835
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 80.167 7.783
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21.043.708 6.724.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 50.718 49.446
Diğer Borçlar
8 7.710.794 259.186
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 7.500.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
210.794 259.186
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 630.699 8.687.119
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.491.242 387.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
118.193 80.728
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.373.049 306.839
ARA TOPLAM
35.007.328 16.115.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.007.328 16.115.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 278.767 228.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
278.767 228.899
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 148.132 3.954
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
426.899 232.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.434.227 16.348.006
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.415.875 67.494.781
Ödenmiş Sermaye
17 50.000.000 29.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 192.342 192.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 23.735 -45.859
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.735 -45.859
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.735 -45.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.547.895 1.066.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 14.122.403 4.635.939
Net Dönem Karı veya Zararı
-470.500 32.645.901
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.559.101 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
101.974.976 67.494.781
TOPLAM KAYNAKLAR
137.409.203 83.842.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.245.902.725 1.358.505.981
Satışların Maliyeti
18 -1.231.155.930 -1.304.977.770
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.746.795 53.528.211
BRÜT KAR (ZARAR)
14.746.795 53.528.211
Genel Yönetim Giderleri
19 -9.391.940 -8.471.855
Pazarlama Giderleri
19 -528.846 -1.127.630
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 223.805 81.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -85.481 -10.812
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.964.333 43.999.768
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 12.534.366 6.741.765
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -18.506.645 -11.624.094
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.007.946 39.117.439
Finansman Gelirleri
22 0 0
Finansman Giderleri
22 -745.550 -44.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.753.496 39.073.090
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.922.879 -6.427.189
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -630.699 -8.687.119
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.292.180 2.259.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.676.375 32.645.901
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.676.375 32.645.901
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.205.875 0
Ana Ortaklık Payları
-470.500 32.645.901
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -9,41000000 1.126,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
65.014 -13.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
82.791 -16.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.777 3.262
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-17.777 3.262
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.014 -13.049
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.611.361 32.632.852
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.210.455 0
Ana Ortaklık Payları
-400.906 32.632.852http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750589


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: 0,00% Hacim : 25.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 04.03.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,5253 Değişim: 0,19%
Düşük 7,4772 05.03.2021 Yüksek 7,5541
Açılış: 7,5113
9,0046 Değişim: -0,13%
Düşük 8,9458 05.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
410,68 Değişim: 0,07%
Düşük 407,86 05.03.2021 Yüksek 412,08
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.