KAP ***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:19
KAP ***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.000.000 192.342 -32.810 972.321 -1.159.823 5.889.899 34.861.929 34.861.929
Transferler
5.889.899 -5.889.899 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.542 35.921.503 35.904.961 35.904.961
Dönem Sonu Bakiyeler
29.000.000 192.342 -49.352 972.321 4.730.076 35.921.503 70.766.890 70.766.890
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.000.000 192.342 -45.859 1.066.458 4.635.939 32.645.901 67.494.781 67.494.781
Transferler
18 1.481.437 31.164.464 -32.645.901 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
82.580 37.203.407 37.285.987 37.285.987
Sermaye Arttırımı
21.000.000 -21.000.000 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
18 0 36.682.620 36.682.620
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 36.721 2.547.895 14.800.403 37.203.407 104.780.768 36.682.620 141.463.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.161.364 38.120.898
Dönem Karı (Zararı)
37.203.407 35.921.503
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37.203.407 35.921.503
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-28.703.340 16.172
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 55.615 18.681
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-36.937.808 -7.396.148
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -36.937.808 -7.396.148
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 81.042 59.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 29.012 48.879
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 52.030 10.804
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
-2.356.645 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.287.480 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 9.523.580 7.333.956
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.218.356 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
23.063.901 2.183.223
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 13.301.955 -17.150.285
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -483.774 912.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 13.785.729 -18.063.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.253.317 -2.760.546
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -408.416 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 5.661.733 -2.760.546
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -61.364 -48.347
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.376.008 8.668.679
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 155.862 11.741
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.220.146 8.656.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -2.299 20.394
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 536.881 13.453.328
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 678.017 12.912.361
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -141.136 540.967
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.659.403 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.659.403 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.563.968 38.120.898
Ödenen Faiz
-423.002 0
Alınan Faiz
2.710.482 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.309.916 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-53.395.991 -29.670.043
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-20.508.405 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -32.369.417 -29.602.812
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-518.169 -67.231
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -269.872 -53.449
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -248.297 -13.782
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.382.420 -599.928
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 10.382.420 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 8.000.000 -599.928
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.147.793 7.850.927
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.147.793 7.850.927
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.761.091 287.691
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.908.884 8.138.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.908.884 2.761.091
Finansal Yatırımlar
133.611.100 33.933.713
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 133.611.100 33.933.713
Ticari Alacaklar
7 15.833.390 28.849.235
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.705.990 1.222.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.127.400 27.627.019
Diğer Alacaklar
8 413.654 4.752
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 411.264 2.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.390 1.904
Peşin Ödenmiş Giderler
10 105.947 31.716
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
105.947 31.716
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 134.251 7.378.583
ARA TOPLAM
167.007.226 72.959.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
167.007.226 72.959.090
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.207.901 1.195.388
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.048.190 1.035.677
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
8 2.489.236 8.151.445
Maddi Duran Varlıklar
12 376.678 136.507
Tesis, Makine ve Cihazlar
12.373 9.919
Taşıtlar
20.000 24.000
Mobilya ve Demirbaşlar
327.316 83.268
Diğer Maddi Duran Varlıklar
16.989 19.320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 309.479 49.557
Bilgisayar Yazılımları
309.479 49.557
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 152.756 1.350.800
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.536.050 10.883.697
TOPLAM VARLIKLAR
171.543.276 83.842.787
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.000.000 0
Banka Kredileri
9 8.000.000 0
Ticari Borçlar
7 9.166.271 6.731.835
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 210.339 7.783
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.955.932 6.724.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 57.207 49.446
Diğer Borçlar
8 799.316 259.186
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 678.017 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
121.299 259.186
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 3.102.190 8.687.119
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 471.939 387.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
113.070 80.728
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
358.869 306.839
ARA TOPLAM
21.596.923 16.115.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.596.923 16.115.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15 153.475 228.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
153.475 228.899
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 8.329.490 3.954
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.482.965 232.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.079.888 16.348.006
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
104.780.768 67.494.781
Ödenmiş Sermaye
18 50.000.000 29.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 192.342 192.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 36.721 -45.859
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.721 -45.859
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 36.721 -45.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 2.547.895 1.066.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 14.800.403 4.635.939
Net Dönem Karı veya Zararı
37.203.407 32.645.901
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.682.620 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
141.463.388 67.494.781
TOPLAM KAYNAKLAR
171.543.276 83.842.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 626.535.493 455.518.271 149.511.694 348.242.972
Satışların Maliyeti
19 -608.825.585 -414.995.822 -142.451.485 -334.724.547
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.709.908 40.522.449 7.060.209 13.518.425
BRÜT KAR (ZARAR)
17.709.908 40.522.449 7.060.209 13.518.425
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.125.246 -3.740.115 -3.111.308 -1.784.151
Pazarlama Giderleri
20 -178.832 -140.319 -96.077 -65.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 62.549 32.205 38.807 17.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -130.054 -10.804 -125.093 -304
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.338.325 36.663.416 3.766.538 11.686.259
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 44.517.248 17.899.315 -13.089.850 9.968.172
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -8.003.896 -11.282.998 -7.905.123 -5.985.483
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.851.677 43.279.733 -17.228.435 15.668.948
Finansman Gelirleri
23 0 0 0 0
Finansman Giderleri
23 -453.745 -20.138 -422.260 -6.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.397.932 43.259.595 -17.650.695 15.662.414
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.602.181 -7.338.092 3.041.802 -3.157.122
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -3.102.190 -6.903.745 -1.041.379 -2.233.748
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -9.499.991 -434.347 4.083.181 -923.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.795.751 35.921.503 -14.608.893 12.505.292
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.795.751 35.921.503 -14.608.893 12.505.292
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.407.656 0 -1.407.656 0
Ana Ortaklık Payları
37.203.407 35.921.503 -13.201.237 12.505.292
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 744,00000000 1.239,00000000 -455,00000000 431,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
82.580 -16.542 -12.978 -18.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
106.169 -20.678 -16.342 -22.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-23.589 4.136 3.364 4.564
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-23.589 4.136 3.364 4.564
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.580 -16.542 -12.978 -18.252
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.878.331 35.904.961 -14.621.871 12.487.040
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.408.710 0 -1.408.710 0
Ana Ortaklık Payları
37.287.041 35.904.961 -13.213.161 12.487.040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704771


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.