KAP ***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

17.04.2018 - 18:20
KAP ***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 29.000.000 192.342 -32.810 972.321 -1.159.823 5.889.899 34.861.929 34.861.929
Transferler
5.889.899 -5.889.899 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.710 23.416.211 23.417.921 23.417.921
Dönem Sonu Bakiyeler
29.000.000 192.342 -31.100 972.321 4.730.076 23.416.211 58.279.850 58.279.850
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 29.000.000 192.342 -45.859 1.066.458 4.635.939 32.645.901 67.494.781 67.494.781
Transferler
32.645.901 -32.645.901 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
95.558 50.404.644 50.500.202 50.500.202
Dönem Sonu Bakiyeler
29.000.000 192.342 49.699 1.066.458 37.281.840 50.404.644 117.994.983 117.994.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.104.617 19.062.940
Dönem Karı (Zararı)
50.404.644 23.416.211
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
50.404.644 23.416.211
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-42.781.570 1.513.363
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.807 8.290
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11-18.1 -56.441.222 -2.700.856
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-56.441.222 -2.700.856
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 34.720 24.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 34.720 14.031
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 10.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 13.610.125 4.181.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.420.880 -5.866.634
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -979.960 166.985
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -227.725 734.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -752.235 -567.076
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.576.573 -5.989.737
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.848 -5.985.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 4.573.725 -4.257
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -84.391 -57.904
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.817.118 329.999
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 21.770 16.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.795.348 313.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -31.973 5.675
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.123.513 -321.652
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 -1.385.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.123.513 1.063.348
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.043.954 19.062.940
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
60.663 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.159.451 -18.451.328
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -17.153.146 -18.429.711
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -6.305 -21.617
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.305 -21.617
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -600.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.054.834 11.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.054.834 11.612
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.761.091 287.691
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.706.257 299.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.706.257 2.761.091
Finansal Yatırımlar
5 107.455.342 33.933.713
Ticari Alacaklar
6 29.829.195 28.849.235
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.449.941 1.222.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
28.379.254 27.627.019
Diğer Alacaklar
7 1.301 4.752
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 2.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.301 1.904
Peşin Ödenmiş Giderler
8 116.107 31.716
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
116.107 31.716
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 60.663 7.378.583
ARA TOPLAM
139.168.865 72.959.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
139.168.865 72.959.090
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.302.847 1.195.388
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
1.143.136 1.035.677
Diğer Alacaklar
7 3.578.323 8.151.445
Maddi Duran Varlıklar
10 131.718 136.507
Tesis, Makine ve Cihazlar
13.715 9.919
Taşıtlar
22.000 24.000
Mobilya ve Demirbaşlar
77.848 83.268
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18.155 19.320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 45.844 49.557
Bilgisayar Yazılımları
45.844 49.557
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 157.449 1.350.800
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.216.181 10.883.697
TOPLAM VARLIKLAR
144.385.046 83.842.787
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 10.548.953 6.731.835
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29.553 7.783
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.519.400 6.724.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 52.193 49.446
Diğer Borçlar
7 708.649 259.186
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
708.649 259.186
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 2.103.912 8.687.119
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 403.386 387.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
96.547 80.728
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
306.839 306.839
ARA TOPLAM
13.817.093 16.115.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.817.093 16.115.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 152.242 228.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
152.242 228.899
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12.420.728 3.954
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.572.970 232.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.390.063 16.348.006
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
117.994.983 67.494.781
Ödenmiş Sermaye
16 29.000.000 29.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 192.342 192.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
49.699 -45.859
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
49.699 -45.859
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 49.699 -45.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.066.458 1.066.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 37.281.840 4.635.939
Net Dönem Karı veya Zararı
50.404.644 32.645.901
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
117.994.983 67.494.781
TOPLAM KAYNAKLAR
144.385.046 83.842.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 477.023.799 107.275.299
Satışların Maliyeti
17 -466.374.100 -80.271.275
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.649.699 27.004.024
BRÜT KAR (ZARAR)
10.649.699 27.004.024
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.013.938 -1.955.964
Pazarlama Giderleri
18 -82.755 -75.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 23.742 14.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.961 -10.500
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.571.787 24.977.157
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 57.607.098 2.633.628
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -98.773 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.080.112 27.610.785
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
21 -31.485 -13.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.048.627 27.597.181
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.643.983 -4.180.970
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.060.811 -4.669.997
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -13.583.172 489.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.404.644 23.416.211
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.404.644 23.416.211
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
50.404.644 23.416.211
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1.738,00000000 807,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
95.558 1.710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
122.511 2.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.953 -428
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-26.953 -428
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.558 1.710
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.500.202 23.417.921
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
50.500.202 23.417.921http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677636


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.