;

KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.11.2020 - 18:11
KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.09.2020
Genel Kurul Tarihi 28.10.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık divanına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - Kayıtlı Sermaye Tebliğinin (II-18.1) 5. Maddesi uyarınca, Şirketimizin mevcut 75.000.000TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL'ye çıkarılması ve izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2020-2024) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 11. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2020 tarih ve 7985 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2020 gün ve E.56595615 sayılı yazısı izniyle uygun görülen metnin ortakların onayına sunulması,
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
5 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MTRYO Olağanüstü 2. GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 MTRYO OLAĞANÜSTÜ 2. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme Onaylanan Tadil Metni-Madde 11.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları METRO YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 28 Eylül 2020 günü yapılması duyurulan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının toplantı nisabının sağlanamamış olması nedeniyle işbu Genel Kurul 2. toplantısı nisapsız olarak yapılmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 28 Ekim 2020 Çarşamba günü, saat 10.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/10/2020 tarih ve 58557986 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan ÖZKAN gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 05 Ekim 2020 tarih 10174 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 28 Eylül 2020 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.
Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 75.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet hisseden 1-TL sermayesine tekabül eden 1 adet hissenin Asaleten, 2.100.001TL sermayesine tekabül eden 2.100.001 adet hissesinin vekaleten olmak üzere, toplam 2.100.002TL sermayesine tekabül eden 2.100.002 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaşıldığından toplantının açılarak ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.
Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.
1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Şeyma ŞENEL ve Oy Toplama Memurluğuna Büşranur HAFİF iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Şeyma ŞENEL ve Oy Toplama Memurluğuna Büşranur HAFİF'in seçilmesine Elektronik katılımcı Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 2.100.001TL sermayeye isabet eden olumlu oy sonucu OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına, Olağanüstü Genel kurul evraklarının ve tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Ceren DEŞEN'e yetki verilmesine Elektronik katılımcı Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 2.100.001TL sermayeye isabet eden olumlu oy sonucu OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Kayıtlı Sermaye Tebliğinin (II-18.1) 5. Maddesi uyarınca, Şirketimizin mevcut 75.000.000TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL'ye çıkarılması ve izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2020-2024) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 11. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2020 tarih ve 7985 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2020 gün ve E.56595615 sayılı yazısı izniyle uygun görülen metnin ortakların onayına sunulması onayladıkları haliyle tadil edilmesine Elektronik katılımcı Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 2.100.001TL sermayeye isabet eden olumlu oy sonucu OYÇOKLUĞU ile karar verildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 20.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 20.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Elektronik katılımcı Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 2.100.001TL sermayeye isabet eden olumlu oy sonucu OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
5. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Toplantı Başkan tarafından bildirildi. 28/10/2020 Saat:10:15
BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI OY TOPLAMA
BAŞKANI GÖREVLİSİ
HAKAN ÖZKAN Özgür YANAR Büşranur HAFİF
TOPLANTI YAZMANI
Şeyma ŞENEL


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 11.11.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 olağanüstü 2. toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.11.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887991


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.