KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:15
KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 693.248.150 109.994.163
Satışların Maliyeti
8 -694.232.954 -115.309.581
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-984.804 -5.315.418
BRÜT KAR (ZARAR)
-984.804 -5.315.418
Genel Yönetim Giderleri
-583.912 -445.060
Pazarlama Giderleri
-447.933 -114.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 3.610 4.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.013 -2.013.039 -5.869.726
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.013.039 -5.869.726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.013.039 -5.869.726
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.013.039 -5.869.726
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.013.039 -5.869.726
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,05000000 -0,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.380.124 -567.753
Dönem Karı (Zararı)
-2.013.039 -5.869.726
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.013.039 -5.869.726
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.177.489 3.513.226
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.136 7.645
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.201.568 3.549.426
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.201.568 3.549.426
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.466 2.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.869 8.186
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.403 -5.553
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-44.681 -46.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.544.574 1.788.747
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.063.405 2.061.779
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.063.405 2.061.779
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-34.326 -22.890
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.568.924 -236.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.803 -61.773
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.539.121 -175.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.998 -5.867
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.883 -6.025
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.883 -6.025
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.844 -1.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.844 -1.333
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.380.124 -567.753
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.191.959 4.226.803
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-9.191.959 4.226.803
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.760 34.880
Alınan Faiz
26.760 34.880
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.545.323 3.693.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.545.323 3.693.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.982.049 41.361.607
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.436.726 45.055.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.454.647 45.982.049
Finansal Yatırımlar
5 46.156.508 38.166.117
Ticari Alacaklar
6 21.224.744 26.288.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 21.224.744 26.288.149
Diğer Alacaklar
2.794 2.794
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.794 2.794
Peşin Ödenmiş Giderler
34.326 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34.326 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.844 0
ARA TOPLAM
101.874.863 110.439.109
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.874.863 110.439.109
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
34.242 39.938
Mobilya ve Demirbaşlar
34.242 39.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.422 29.862
Bilgisayar Yazılımları
28.422 29.862
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
62.664 69.800
TOPLAM VARLIKLAR
101.937.527 110.508.909
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 19.832.293 26.401.217
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-12 83.812 113.615
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 19.748.481 26.287.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.949 11.951
Diğer Borçlar
1.521 10.404
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.521 10.404
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.955 13.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19.955 11.883
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 1.403
ARA TOPLAM
19.871.718 26.436.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.871.718 26.436.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
50.504 45.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
50.504 45.645
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.504 45.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.922.222 26.482.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.015.305 84.026.406
Ödenmiş Sermaye
7 42.000.000 42.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7 1.372.944 1.372.944
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
340.383 340.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-739 -2.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-739 -2.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-739 -2.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 3.180.913 3.180.913
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 37.134.843 28.427.928
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.013.039 8.706.915
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
82.015.305 84.026.406
TOPLAM KAYNAKLAR
101.937.527 110.508.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 3.560 2.508.902 18.203.512 13.568.406 56.791.778 56.791.778
Transferler
13.568.406 -13.568.406 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.664 -5.869.726 -5.882.390 -5.882.390
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 -9.104 2.508.902 31.771.918 -5.869.726 50.909.388 50.909.388
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 -2.677 3.180.913 28.427.928 8.706.915 84.026.406 84.026.406
Transferler
8.706.915 -8.706.915 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.938 -2.013.039 -2.011.101 -2.011.101
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 -739 3.180.913 37.134.843 -2.013.039 82.015.305 82.015.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.013.039 -5.869.726
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.938 -12.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.938 -12.664
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.938 -12.664
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.011.101 -5.882.390
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.011.101 -5.882.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931916


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,08% Hacim : 7.475 Mio.TL Son veri saati : 15:15
Düşük 1.434 16.06.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5457 Değişim: -0,14%
Düşük 8,4981 16.06.2021 Yüksek 8,5790
Açılış: 8,5574
10,3676 Değişim: -0,14%
Düşük 10,3075 16.06.2021 Yüksek 10,4101
Açılış: 10,3823
510,30 Değişim: -0,23%
Düşük 508,00 16.06.2021 Yüksek 513,34
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.