KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2021 - 18:19
KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 644.210.135 210.006.852
Satışların Maliyeti
15 -632.571.631 -194.485.635
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.638.504 15.521.217
BRÜT KAR (ZARAR)
11.638.504 15.521.217
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.342.418 -1.718.809
Pazarlama Giderleri
16 -605.436 -248.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 16.265 14.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.706.915 13.568.406
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.706.915 13.568.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.706.915 13.568.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.706.915 13.568.406
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.706.915 13.568.406
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.706.915 13.568.406
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,28000000 0,65000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.817.490 5.711.878
Dönem Karı (Zararı)
8.706.915 13.568.406
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.706.915 13.568.406
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.774.889 -6.055.624
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 30.508 30.578
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.545.606 -5.492.790
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.545.606 -5.492.790
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.681 18.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29.831 13.107
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.150 5.553
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-136.840 -93.834
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-148.632 -518.238
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7 1.885.464 -1.800.904
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.226.370 -1.808.125
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -24.226.370 -1.808.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.784 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.784 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 4.484 3.024
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 26.114.413 -8.005
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.524 70.165
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 26.111.889 -78.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.494 1.126
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.552 10.548
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.552 10.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
767 528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
767 528
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.817.490 5.711.878
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.740.331 17.076.630
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-22.013.471 16.465.104
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.999 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.999 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 0
Alınan Temettüler
136.840 93.834
Alınan Faiz
139.299 517.692
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.533.950 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.205.929 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.205.929 0
Ödenen Temettüler
-2.671.979 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.611.109 22.788.508
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.611.109 22.788.508
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.348.884 18.560.376
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.959.993 41.348.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 45.982.049 41.361.607
Finansal Yatırımlar
5 38.166.117 13.607.040
Ticari Alacaklar
6 26.288.149 2.061.779
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-20 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 26.288.149 2.061.779
Diğer Alacaklar
7 2.794 10
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.794 10
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 4.484
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 4.484
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 0 767
ARA TOPLAM
110.439.109 57.035.687
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
110.439.109 57.035.687
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 39.938 60.093
Mobilya ve Demirbaşlar
39.938 60.093
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 29.862 37.216
Bilgisayar Yazılımları
29.862 37.216
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.800 97.309
TOPLAM VARLIKLAR
110.508.909 57.132.996
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 26.401.217 286.804
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-20 113.615 111.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 26.287.602 175.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 11.951 15.445
Diğer Borçlar
10.404 11.956
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.404 11.956
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 13.286 7.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.883 2.187
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.403 5.553
ARA TOPLAM
26.436.858 321.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.436.858 321.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 45.645 19.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
45.645 19.273
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.645 19.273
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.482.503 341.218
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.026.406 56.791.778
Ödenmiş Sermaye
14 42.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.372.944 1.372.944
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
340.383 134.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.677 3.560
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.677 3.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.677 3.560
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 3.180.913 2.508.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 28.427.928 18.203.512
Net Dönem Karı veya Zararı
8.706.915 13.568.406
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.026.406 56.791.778
TOPLAM KAYNAKLAR
110.508.909 57.132.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 -4.395 2.508.902 21.362.508 -3.158.996 43.215.417 43.215.417
Transferler
-3.158.996 3.158.996 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.955 13.568.406 13.576.361 13.576.361
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 3.560 2.508.902 18.203.512 13.568.406 56.791.778 56.791.778
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 3.560 2.508.902 18.203.512 13.568.406 56.791.778 56.791.778
Transferler
672.011 12.896.395 -13.568.406 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.237 8.706.915 8.700.678 8.700.678
Sermaye Arttırımı
21.000.000 205.929 21.205.929 21.205.929
Kar Payları
-2.671.979 -2.671.979 -2.671.979
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 -2.677 3.180.913 28.427.928 8.706.915 84.026.406 84.026.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.706.915 13.568.406
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.237 7.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.237 7.955
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.237 7.955
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.700.678 13.576.361
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.700.678 13.576.361http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910128


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 2,24% Hacim : 16.644 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.381
8,0821 Değişim: -0,29%
Düşük 8,0295 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6907 Değişim: -0,07%
Düşük 9,6125 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
450,76 Değişim: -0,91%
Düşük 450,36 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.