KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.02.2020 - 18:22
KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 210.006.852 267.186.310
Satışların Maliyeti
15 -194.485.635 -268.945.131
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.521.217 -1.758.821
BRÜT KAR (ZARAR)
15.521.217 -1.758.821
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.718.809 -1.935.956
Pazarlama Giderleri
16 -248.316 -207.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 14.314 743.162
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.568.406 -3.158.996
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.568.406 -3.158.996
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.568.406 -3.158.996
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.568.406 -3.158.996
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.568.406 -3.158.996
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.568.406 -3.158.996
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,65000000 -0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.805.712 -715.345
Dönem Karı (Zararı)
13.568.406 -3.158.996
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.568.406 -3.158.996
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.961.790 2.108.850
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 30.578 12.075
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.492.790 4.574.809
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.492.790 4.574.809
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.660 -126.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 13.107 -112.115
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.553 -14.797
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-518.238 -2.351.122
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.800.904 334.801
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.808.125 131.096
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.808.125 131.096
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 425
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 425
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 3.024 15.924
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.005 203.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 70.165 38.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-78.170 165.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.126 -14.155
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 10.548 -802
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.548 -802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 528 -1.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
528 -1.084
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.805.712 -715.345
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16.982.966 2.115.886
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 16.465.104 2.218.309
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -102.423
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -85.146
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -17.277
Alınan Faiz
517.862 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.559.154
Ödenen Temettüler
0 -840.000
Alınan Faiz
0 2.399.154
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.788.678 2.959.695
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.788.678 2.959.695
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.560.376 15.600.681
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.349.054 18.560.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.361.607 18.572.553
Finansal Yatırımlar
5 13.607.040 24.579.354
Ticari Alacaklar
6 2.061.779 253.654
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-20 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.061.779 253.654
Diğer Alacaklar
7 10 10
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10 10
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.484 7.508
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.484 7.508
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 767 1.295
ARA TOPLAM
57.035.687 43.414.374
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.035.687 43.414.374
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 60.093 83.172
Mobilya ve Demirbaşlar
60.093 83.172
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 37.216 44.715
Bilgisayar Yazılımları
37.216 44.715
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
97.309 127.887
TOPLAM VARLIKLAR
57.132.996 43.542.261
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 286.804 294.809
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-20 111.091 40.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 175.713 253.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 15.445 14.319
Diğer Borçlar
7 11.956 1.408
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 11.956 1.408
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 7.740 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.187 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.553 0
ARA TOPLAM
321.945 310.536
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
321.945 310.536
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 19.273 16.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.273 16.308
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.273 16.308
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
341.218 326.844
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
56.791.778 43.215.417
Ödenmiş Sermaye
14 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.372.944 1.372.944
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
134.454 134.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.560 -4.395
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.560 -4.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.560 -4.395
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.508.902 2.508.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 18.203.512 21.362.508
Net Dönem Karı veya Zararı
13.568.406 -3.158.996
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.791.778 43.215.417
TOPLAM KAYNAKLAR
57.132.996 43.542.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 1.281 2.283.094 18.523.452 3.904.864 47.220.089 47.220.089
Transferler
225.808 3.679.056 -3.904.864 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.676 -3.158.996 -3.164.672 -3.164.672
Kar Payları
-840.000 -840.000 -840.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 -4.395 2.508.902 21.362.508 -3.158.996 43.215.417 43.215.417
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 -4.395 2.508.902 21.362.508 -3.158.996 43.215.417 43.215.417
Transferler
-3.158.996 3.158.996 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.955 13.568.406 13.576.361 13.576.361
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 3.560 2.508.902 18.203.512 13.568.406 56.791.778 56.791.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.568.406 -3.158.996
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.955 -5.676
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.955 -5.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.955 -5.676
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.576.361 -3.164.672
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.576.361 -3.164.672http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817485


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3636 Değişim: 0,11%
Düşük 8,3528 19.05.2021 Yüksek 8,3680
Açılış: 8,3548
10,2332 Değişim: 0,21%
Düşük 10,2120 19.05.2021 Yüksek 10,2380
Açılış: 10,212
502,16 Değişim: -0,01%
Düşük 501,15 19.05.2021 Yüksek 503,05
Açılış: 502,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.