KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2019 - 18:12
KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 130.658.479 192.557.018 27.494.695 80.240.658
Satışların Maliyeti
8 -120.325.624 -191.901.702 -19.855.011 -79.222.656
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.332.855 655.316 7.639.684 1.018.002
BRÜT KAR (ZARAR)
10.332.855 655.316 7.639.684 1.018.002
Genel Yönetim Giderleri
-1.095.306 -1.564.329 -405.663 -412.625
Pazarlama Giderleri
-152.112 -128.342 -47.005 -75.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 9.679 734.078 3.183 96.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 0 0 0 1
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982
Finansman Giderleri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11 9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,43000000 -0,01000000 0,34000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.333.198 272.453
Dönem Karı (Zararı)
9.095.116 -303.277
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.095.116 -303.277
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.847.418 -1.022.062
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.934 25.880
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.421.969 1.054.590
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -7.421.969 1.054.590
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.793 -162.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.793 -147.255
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -14.797
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-457.176 -1.940.480
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
85.500 1.597.792
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -287.136 -8.289.693
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-287.136 -8.289.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -324
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -324
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.731 13.310
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 377.412 9.891.969
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.776 37.324
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
372.636 9.854.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.480 -16.160
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.663 -1.521
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.663 -1.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.228 211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.228 211
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.333.198 272.453
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.504.065 -545.054
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 12.061.152 -2.431.097
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -31.392
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -14.115
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -17.277
Alınan Faiz
442.913 1.917.435
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.837.263 -272.601
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.837.263 -272.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.572.553 15.660.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.409.816 15.388.289


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.424.079 18.572.553
Finansal Yatırımlar
5 19.940.171 24.579.354
Ticari Alacaklar
6 540.790 253.654
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 540.790 253.654
Diğer Alacaklar
10 10
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10
Peşin Ödenmiş Giderler
14.239 7.508
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.239 7.508
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
2.523 1.295
ARA TOPLAM
52.921.812 43.414.374
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.921.812 43.414.374
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
65.862 83.172
Mobilya ve Demirbaşlar
65.862 83.172
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.091 44.715
Bilgisayar Yazılımları
39.091 44.715
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
104.953 127.887
TOPLAM VARLIKLAR
53.026.765 43.542.261
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 672.221 294.809
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
45.702 40.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
626.519 253.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.839 14.319
Diğer Borçlar
8.071 1.408
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.071 1.408
Kısa Vadeli Karşılıklar
121 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
121 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
691.252 310.536
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
691.252 310.536
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
20.508 16.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.508 16.308
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.508 16.308
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
711.760 326.844
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.315.005 43.215.417
Ödenmiş Sermaye
7 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7 1.372.944 1.372.944
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
134.454 134.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
77 -4.395
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
77 -4.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
77 -4.395
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 2.508.902 2.508.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 18.203.512 21.362.508
Net Dönem Karı veya Zararı
9.095.116 -3.158.996
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.315.005 43.215.417
TOPLAM KAYNAKLAR
53.026.765 43.542.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 1.281 2.283.094 18.523.452 3.904.864 47.220.089 47.220.089
Transferler
225.808 3.679.056 -3.904.864 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.471 -303.277 -337.748 -337.748
Kar Payları
-840.000 -840.000 -840.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 -33.190 2.508.902 21.362.508 -303.277 46.042.341 46.042.341
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 -4.395 2.508.902 21.362.508 -3.158.996 43.215.417 43.215.417
Transferler
-3.158.996 3.158.996 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.472 9.095.116 9.099.588 9.099.588
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 77 2.508.902 18.203.512 9.095.116 52.315.005 52.315.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.472 -34.471 -124 -32.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.472 -34.471 -124 -32.136
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.472 -34.471 -124 -32.136
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.099.588 -337.748 7.190.075 594.846
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.099.588 -337.748 7.190.075 594.846http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794268


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.