KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2018 - 18:16
KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 112.316.360 42.951.312 85.283.555 15.370.868
Satışların Maliyeti
8 -112.679.046 -40.468.115 -87.027.045 -13.751.341
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-362.686 2.483.197 -1.743.490 1.619.527
BRÜT KAR (ZARAR)
-362.686 2.483.197 -1.743.490 1.619.527
Genel Yönetim Giderleri
-1.151.704 -818.326 -562.368 -398.892
Pazarlama Giderleri
-53.309 -138.929 -6.985 -54.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
637.441 110.916 564.963 4.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1 -40.086 3.881 -1.792
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-930.259 1.596.772 -1.743.999 1.169.220
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-930.259 1.596.772 -1.743.999 1.169.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-930.259 1.596.772 -1.743.999 1.169.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-930.259 1.596.772 -1.743.999 1.169.220
DÖNEM KARI (ZARARI)
-930.259 1.596.772 -1.743.999 1.169.220
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-930.259 1.596.772 -1.743.999 1.169.220
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,04430000 0,07600000 -0,83050000 0,05570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 528 2.178.094 17.545.583 2.713.835 44.945.438 44.945.438
Transferler
105.000 2.608.835 -2.713.835 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.596.772 1.596.772 1.596.772
Kar Payları
-2.100.000 -2.100.000 -2.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 528 2.283.094 18.054.418 1.596.772 44.442.210 44.442.210
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 1.281 2.283.094 18.523.452 3.904.864 47.220.089 47.220.089
Transferler
225.808 3.679.056 -3.904.864 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.335 -930.259 -932.594 -932.594
Kar Payları
-840.000 -840.000 -840.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 1.372.944 134.454 -1.054 2.508.902 21.362.508 -930.259 45.447.495 45.447.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.030.401 -9.446.712
Dönem Karı (Zararı)
-930.259 1.596.772
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-930.259 1.596.772
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.999.641 -537.105
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.457 10.810
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.094.643 528.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.094.643 528.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-129.393 15.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-114.596 885
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-14.797 15.085
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.781.062 -1.091.885
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
899.499 -10.506.379
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -10.886.467
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 98.640 3.187.391
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-12 98.640 3.187.391
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
425 -90.125
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -90.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
425 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11.656 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.984 -2.716.918
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43.791 34.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-76.775 -2.751.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.414 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
841.056 -260
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
840.017 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.039 -260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-880 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.030.401 -9.446.712
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.842.765 1.045.104
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
2.084.440 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.737 -7.172
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.737 -7.172
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
1.781.062 1.052.276
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-840.000 -2.100.000
Ödenen Temettüler
-840.000 -2.100.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.636 -10.501.608
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.636 -10.501.608
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.660.890 23.513.153
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.633.254 13.011.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-930.259 1.596.772 -1.743.999 1.169.220
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.335 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.335 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.335 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-932.594 1.596.772 -1.743.999 1.169.220
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-932.594 1.596.772 -1.743.999 1.169.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.633.254 15.660.890
Finansal Yatırımlar
5 30.382.675 31.372.472
Ticari Alacaklar
6 286.110 384.750
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6-12 286.110 384.750
Diğer Alacaklar
10 435
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 435
Peşin Ödenmiş Giderler
11.776 23.432
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.776 23.432
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.091 211
ARA TOPLAM
46.314.916 47.442.190
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.314.916 47.442.190
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13.745 4.981
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.074 32.558
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.819 37.539
TOPLAM VARLIKLAR
46.369.735 47.479.729
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
58.428 91.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-12 46.694 2.903
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6-12 11.734 88.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.060 28.474
Diğer Borçlar
843.266 2.210
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
840.017 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.249 2.210
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.357 108.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.357 93.905
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 14.797
ARA TOPLAM
913.111 230.798
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
913.111 230.798
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9.129 28.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.129 28.842
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.129 28.842
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
922.240 259.640
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.447.495 47.220.089
Ödenmiş Sermaye
7 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7 1.372.944 1.372.944
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
134.454 134.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.054 1.281
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.054 1.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.054 1.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 2.508.902 2.283.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 21.362.508 18.523.452
Net Dönem Karı veya Zararı
-930.259 3.904.864
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.447.495 47.220.089
TOPLAM KAYNAKLAR
46.369.735 47.479.729http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700853


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4778 Değişim: -0,21%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2414 Değişim: -0,39%
Düşük 15,1710 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
801,21 Değişim: 0,09%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 806,32
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.