KAP ***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2021 - 21:02
KAP ***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -4.880.000 -1.284.408 6.946.595 5.296.777 6.429.671 20.008.635 -116.002 19.892.633
Transferler
583.257 5.846.414 -6.429.671
Dönem Karı (Zararı)
2.329.416 2.329.416 -32.370 2.297.046
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-204.067 -204.067 -2.060 -206.127
Kar Payları
-2.941.176 -2.941.176 -2.941.176
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
8 4.880.000 -4.880.000 2.097.182 2.097.182 2.097.182
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -1.488.475 2.649.582 10.299.197 2.329.416 21.289.990 -150.432 21.139.558
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.500.000 -1.697.173 2.649.852 -1.700.803 16.267.298 35.019.174 -232.590 34.786.584
Transferler
1.357.327 14.909.971 -16.267.298
Dönem Karı (Zararı)
16.147.761 16.147.761 54.863 16.202.624
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-329.605 -329.605 -14.068 -343.673
Kar Payları
-5.882.353 -5.882.353 -5.882.353
Dönem Sonu Bakiyeler
19.500.000 -2.026.778 4.007.179 7.326.815 16.147.761 44.954.977 -191.795 44.763.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.043.875 13.508.741
Dönem Karı (Zararı)
16.202.624 2.297.046
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.089.737 6.263.933
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.157.995 4.836.693
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.625
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
903.368 1.033.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
903.368 1.033.896
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.496.072 816.293
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.402 2.651
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.156 -11.427
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-468.996 -415.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.248.486 4.947.762
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.953.366 4.618.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-744.074 12.278.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-744.074 12.278.566
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
587.937 -333.211
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.691.336 -10.227.709
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.952.158 -1.206.287
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.952.158 -1.206.287
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-402.221 -182.106
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
70.357 -95.520
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-472.578 -86.586
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.043.875 13.508.741
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.092.076 -7.654.273
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
857.871 417.939
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.549.114 -8.301.024
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-958.287 -573.470
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -9.590.827 -7.727.554
Alınan Faiz
1.599.167 228.812
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.549.723 -4.142.612
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.097.182
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-405.554 -2.604.218
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.124.051 -525.858
Ödenen Temettüler
-2.941.176
Ödenen Faiz
-20.118 -168.542
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.402.076 1.711.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.402.076 1.711.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.401.339 4.337.719
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.803.415 6.049.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 25.610.415 18.208.339
Ticari Alacaklar
12.830.814 6.877.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 12.830.814 6.877.448
Diğer Alacaklar
681.767 607.371
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
681.365 607.371
Peşin Ödenmiş Giderler
2.275.813 1.687.876
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
164.563 94.206
Diğer Dönen Varlıklar
1.742.111 1.125.740
ARA TOPLAM
43.305.483 28.600.980
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.305.483 28.600.980
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.967 4.370
Maddi Duran Varlıklar
2.826.068 2.661.988
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.218.133 1.578.543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 33.656.105 28.268.275
Ertelenmiş Vergi Varlığı
91.373 86.991
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.793.646 32.600.167
TOPLAM VARLIKLAR
81.099.129 61.201.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
589.124 775.452
Ticari Borçlar
19.813.086 15.121.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 19.813.086 15.121.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.346.682 1.034.524
Diğer Borçlar
5.952.044 70.422
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 5.882.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
69.691 70.422
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.998.699 1.453.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.998.699 1.453.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.241.695 2.509.200
ARA TOPLAM
31.941.330 20.964.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.941.330 20.964.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
183.202
Diğer Borçlar
55.182 56.682
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
55.182 56.682
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.884.542 3.658.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.884.542 3.658.503
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
454.893 1.551.561
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
454.893 1.551.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.394.617 5.449.948
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.335.947 26.414.563
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.954.977 35.019.174
Ödenmiş Sermaye
8 19.500.000 19.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.026.778 -1.697.173
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.026.778 -1.697.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -2.026.778 -1.697.173
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8 4.007.179 2.649.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 7.326.815 -1.700.803
Net Dönem Karı veya Zararı
8 16.147.761 16.267.298
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-191.795 -232.590
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.763.182 34.786.584
TOPLAM KAYNAKLAR
81.099.129 61.201.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 84.047.391 45.085.689 40.461.475 24.193.249
Satışların Maliyeti
9 -67.611.530 -39.402.891 -35.141.699 -22.080.893
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.435.861 5.682.798 5.319.776 2.112.356
BRÜT KAR (ZARAR)
16.435.861 5.682.798 5.319.776 2.112.356
Genel Yönetim Giderleri
-1.823.678 -2.522.904 -308.939 -861.210
Pazarlama Giderleri
-372.743 -240.043 -117.247 -98.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
321.001 868 316.091 497
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.625
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.560.441 2.919.094 5.209.681 1.152.930
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
468.996 415.798 468.996 1
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.402 -2.651 -251 -1.408
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.027.035 3.332.241 5.678.426 1.151.523
Finansman Gelirleri
1.748.815 336.495 1.499.355 128.601
Finansman Giderleri
-569.070 -1.383.117 -986.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.206.780 2.285.619 7.177.781 293.630
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.156 11.427 5.754 12.027
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.156 11.427 5.754 12.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.202.624 2.297.046 7.183.535 305.657
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.202.624 2.297.046 7.183.535 305.657
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
54.863 -32.370 25.420 -78.495
Ana Ortaklık Payları
16.147.761 2.329.416 7.158.115 384.152
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç(kuruş) 0,83000000 8,30000000 0,37000000 1,28000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-343.673 -206.127 474.919 95.573
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-343.673 -206.127 474.919 95.573
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-343.673 -206.127 474.919 95.573
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.858.951 2.090.919 7.658.454 401.230
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40.795 -34.430 14.690 -78.865
Ana Ortaklık Payları
15.818.156 2.125.349 7.643.764 480.095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957806


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3462 Değişim: 2,89%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
13,9525 Değişim: 3,60%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
709,33 Değişim: 2,76%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.