KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 - 15:25
KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 -11.080 -136.016 -362.334 3.740.570 0 3.740.570
Transferler
14 -362.334 362.334 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -37.559 -203.992 -241.551 0 -241.551
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 -48.639 -498.350 -203.992 3.499.019 0 3.499.019
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 -14.414 -498.350 -702.103 3.035.133 0 3.035.133
Transferler
14 -702.103 702.103 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -5.471 -221.705 -227.176 -227.176
Sermaye Arttırımı
1.500.000 0 1.500.000
Sermaye Avansı
14 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.750.000 -19.885 -1.200.453 -221.705 4.307.957 0 4.307.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-252.152 -415.709
Dönem Karı (Zararı)
-221.705 -203.992
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.617 -27.270
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 15.796 15.749
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13-15 5.972 -9.858
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3-20 -30.875 -26.490
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 490 -6.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.423 -184.447
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4-20 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 175.028 -10.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 55.532 -1.455
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -128.576 -111.147
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -1.553 -575
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 3.557 19.877
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-13 -29.565 -24.476
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-9-20 -83.846 -55.987
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-239.745 -415.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
3 -5.734 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -6.673 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.759
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -5.759
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.584.442 56.541
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 1.500.000
Ödenen Faiz
20 -268 -1.563
Alınan Faiz
20 84.710 58.104
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.326.531 -359.168
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.326.531 -359.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.342.916 2.288.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.669.447 1.929.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.669.447 1.342.916
Finansal Yatırımlar
4 1.356.191 1.325.912
Ticari Alacaklar
125.943 300.971
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 53.582 60.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 72.361 240.119
Diğer Alacaklar
28.953 84.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 28.953 84.486
Peşin Ödenmiş Giderler
8 146.480 18.260
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9-15 30.072 23.393
ARA TOPLAM
4.357.086 3.095.938
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.357.086 3.095.938
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11.343 11.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.343 11.343
Maddi Duran Varlıklar
11 7.780 5.174
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 0 11.464
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 45.371 46.551
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.537 2.181
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 16.647 15.768
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
83.678 92.481
TOPLAM VARLIKLAR
4.440.764 3.188.419
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 1.404 13.885
Ticari Borçlar
4.239 5.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 4.239 3.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 0 2.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 25.010 21.452
Diğer Borçlar
15.267 32.350
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 15.267 32.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.517 46.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 46.517 46.768
ARA TOPLAM
92.437 120.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.437 120.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
40.370 33.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 40.370 33.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.370 33.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
132.807 153.286
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.307.957 3.035.133
Ödenmiş Sermaye
14 4.250.000 4.250.000
Sermaye Avansı
1.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.885 -14.414
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 -19.885 -14.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.200.453 -498.350
Net Dönem Karı veya Zararı
-221.705 -702.103
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.307.957 3.035.133
TOPLAM KAYNAKLAR
4.440.764 3.188.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 151.490 90.730
Satışların Maliyeti
16 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.490 90.730
BRÜT KAR (ZARAR)
151.490 90.730
Genel Yönetim Giderleri
17 -479.874 -368.824
Pazarlama Giderleri
17 -3.400 -1.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 0 741
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.152 -5.285
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-335.936 -284.386
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-335.936 -284.386
Finansman Gelirleri
20 114.989 84.040
Finansman Giderleri
20 -268 -1.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-221.215 -201.909
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-490 -2.083
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-490 -2.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-221.705 -203.992
DÖNEM KARI (ZARARI)
-221.705 -203.992
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-221.705 -203.992
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.471 -37.559
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -6.839 9.390
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 1.368 -46.949
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.471 -37.559
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-227.176 -241.551
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-227.176 -241.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931301


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,00% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2824 Değişim: 0,15%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,2887
Açılış: 8,2696
10,0023 Değişim: -0,03%
Düşük 9,9743 07.05.2021 Yüksek 10,0287
Açılış: 10,005
484,43 Değişim: 0,39%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,19
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.