KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 17:20
KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-653.137 762.222
Dönem Karı (Zararı)
-340.298 -93.107
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.448 -57.555
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 31.498 8.570
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13-15 64.224 7.688
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3-20 -41.262 -69.832
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -14.012 -3.981
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-422.709 912.884
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4-20 0 -283.521
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -185.200 1.727.874
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -83.446 -41.680
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -61.401 -46.479
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 5.451 713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 4.254 1.994
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-13 -5.614 -80.485
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-9-20 -96.753 -365.532
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-722.559 762.222
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 69.422 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.096 356.229
Ödenen Faiz
20 -2.815 0
Alınan Faiz
20 99.911 356.229
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-556.041 1.118.451
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-556.041 1.118.451
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.288.838 1.811.047
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.732.797 2.929.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 6.305 -1.457.755 1.321.739 4.120.289
Transferler
1.321.739 -1.321.739 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67 -93.107 -93.040
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 6.372 -136.016 -93.107 4.027.249 0 4.027.249
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 -11.080 -136.016 -362.334 3.740.570
Transferler
-362.334 362.334 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.814 -340.298 -349.111
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 -19.894 -498.350 -340.298 3.391.458 0 3.391.458


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.732.797 2.288.838
Finansal Yatırımlar
4 1.292.678 1.251.760
Ticari Alacaklar
275.150 89.949
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 43.776 27.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 231.374 62.650
Diğer Alacaklar
84.492 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 84.492 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 71.982 10.581
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9-15 15.070 84.492
ARA TOPLAM
3.472.169 3.725.620
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.472.169 3.725.620
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.932 15.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.932 15.976
Maddi Duran Varlıklar
11 11.382 17.591
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 34.394 57.323
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 48.910 51.271
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 17.821 1.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
127.439 143.767
TOPLAM VARLIKLAR
3.599.608 3.869.387
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 37.847 48.963
Ticari Borçlar
11.311 5.860
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 6.068 5.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.243 675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 21.863 17.609
Diğer Borçlar
49.387 32.314
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 49.387 32.314
Kısa Vadeli Karşılıklar
59.752 3.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 59.752 3.852
ARA TOPLAM
180.160 108.598
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.160 108.598
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 11.569
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 11.569
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 0 11.569
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.990 8.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 27.990 8.650
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.990 20.219
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
208.150 128.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.391.458 3.740.570
Ödenmiş Sermaye
14 4.250.000 4.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.894 -11.080
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-19.894 -11.080
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-498.350 -136.016
Net Dönem Karı veya Zararı
-340.298 -362.334
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.391.458 3.740.570
TOPLAM KAYNAKLAR
3.599.608 3.869.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 379.392 288.662 195.795 85.582
Satışların Maliyeti
17 0 0 -25.111 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
379.392 288.662 170.684 85.582
BRÜT KAR (ZARAR)
379.392 288.662 170.684 85.582
Genel Yönetim Giderleri
18 -858.796 -489.972 -657.735 -358.294
Pazarlama Giderleri
18 -2.391 -642 -4.095 -1.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 741 0 9.145 600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -11.271 -5.986 -35.534 -12.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-492.325 -207.938 -517.535 -286.651
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-492.325 -207.938 -517.535 -286.651
Finansman Gelirleri
21 140.830 56.790 420.431 224.858
Finansman Giderleri
21 -2.815 -1.253 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-354.310 -152.401 -97.104 -61.793
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.012 16.095 3.997 3.257
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 14.012 16.095 3.997 3.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-340.298 -136.306 -93.107 -58.536
DÖNEM KARI (ZARARI)
-340.298 -136.306 -93.107 -58.536
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-340.298 -136.306 -93.107 -58.536
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 -8.814 28.746 67 2.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.203 -7.186 83 2.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.017 35.932 -16 -510
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-11.017 35.932 -16 -510
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.814 28.746 67 2.041
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-349.112 -107.560 -93.040 -56.495
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-349.112 -107.560 -93.040 -56.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868359


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.