KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.04.2019 - 17:42
KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 2.000.000 727 727 -109.693 -804.838 1.086.196 1.086.196
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-804.838 804.838 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-543.224 -543.224 -543.224
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.237 4.237 4.237 4.237
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 3.500.000 4.964 4.964 -914.531 -543.224 2.047.209 2.047.209
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 3.500.000 4.964 4.964 -914.531 -543.224 2.047.209 2.047.209
Transferler
-543.224 543.224 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.321.739 1.323.080 1.323.080
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.341 1.341 0
Sermaye Arttırımı
750.000 750.000 750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 6.305 6.305 -1.457.755 1.321.739 4.120.289 4.120.289


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-661.326 -1.011.261
Dönem Karı (Zararı)
1.321.739 -543.224
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.321.739 -543.224
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.337 -17.165
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 16.777 16.743
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.601 10.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 9.601 10.908
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-27.875 -49.912
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-27.875 -49.912
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -4.840 5.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.976.728 -433.168
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 49.579 -249.146
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.790.434 17.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.790.434 17.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.978 -505
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.978 -505
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 74 -3.562
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.696 9.802
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -6.573 9.428
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.123 374
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 2.743 -2.026
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.161 -12.944
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 107.161 -12.944
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-335.177 -191.983
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 -335.177 -191.983
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-661.326 -993.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 0 -17.704
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.900 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.900 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.900 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.076.371 1.689.933
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
750.000 1.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 750.000 1.500.000
Alınan Faiz
326.371 189.933
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14 409.145 678.672
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 409.145 678.672
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.401.902 723.230
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.811.047 1.401.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.811.047 1.401.902
Finansal Yatırımlar
4 530.219 553.071
Ticari Alacaklar
1.811.122 20.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 31.918 19.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.779.204 992
Diğer Alacaklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
9.037 10.537
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.037 10.537
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 37.104 27.149
ARA TOPLAM
4.198.529 2.013.346
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.198.529 2.013.346
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11.031 8.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.031 8.053
Maddi Duran Varlıklar
30.008 42.425
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 30.008 42.425
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
55.990 54.450
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 55.990 54.450
Peşin Ödenmiş Giderler
1.424 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.424 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 4.292 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
102.745 104.928
TOPLAM VARLIKLAR
4.301.274 2.118.274
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
18.998 26.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 15.799 22.372
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.199 4.322
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 12.982 10.239
Diğer Borçlar
7 121.067 28.725
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 121.067 28.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.860 1.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 15.860 1.041
ARA TOPLAM
168.907 66.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.907 66.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12.078 3.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 12.078 3.818
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 0 548
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.078 4.366
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
180.985 71.065
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.120.289 2.047.209
Ödenmiş Sermaye
14 4.250.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.305 4.964
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 6.305 4.964
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.457.755 -914.531
Net Dönem Karı veya Zararı
1.321.739 -543.224
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.120.289 2.047.209
TOPLAM KAYNAKLAR
4.301.274 2.118.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.618.855 999.240
Satışların Maliyeti
16 -454.209 -660.270
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.164.646 338.970
BRÜT KAR (ZARAR)
2.164.646 338.970
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.119.743 -1.016.436
Pazarlama Giderleri
17 -5.583 -11.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.906 1.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -88.678 -82.027
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
955.548 -769.903
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
955.548 -769.903
Finansman Gelirleri
20 365.870 230.716
Finansman Giderleri
-4.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.316.564 -539.187
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.175 -4.037
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 5.175 -4.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.321.739 -543.224
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.321.739 -543.224
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.321.739 -543.224
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13 1.341 4.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.676 5.296
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15 -335 -1.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.341 4.237
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.323.080 -538.987
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.323.080 -538.987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752918


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 0,00% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.998
Açılış: 1.920
13,6257 Değişim: -0,18%
Düşük 13,5673 28.01.2022 Yüksek 13,6650
Açılış: 13,6502
15,1993 Değişim: -0,21%
Düşük 15,1423 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
787,94 Değişim: -0,02%
Düşük 783,64 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.