KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 - 13:17
KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 2.000.000 727 727 -109.693 -804.838 1.086.196 1.086.196
Transferler
-804.838 804.838 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-128.986 -131.967 -131.967
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.981 -2.981 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 2.000.000 -2.254 -2.254 -914.531 -128.986 954.229 954.229
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 3.500.000 4.964 4.964 -914.531 -543.224 2.047.209 2.047.209
Transferler
-543.224 543.224 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-175.814 -175.814 -175.814
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.373 -1.373 -1.373 -1.373
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
150.000 150.000 150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 3.500.000 150.000 3.591 3.591 -1.457.755 -175.814 2.020.022 2.020.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-266.171 -202.423
Dönem Karı (Zararı)
-175.814 -128.986
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-175.814 -128.986
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.518 26.010
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 4.186 4.185
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.104 22.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.104 22.349
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-20.410 -524
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.410 -524
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -3.398 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-72.839 -87.478
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 20.328 -23.499
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.478 -18.183
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
849 -7.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 629 -10.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-446 -239
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -446 -239
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -53.758 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.661 838
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 4.181 838
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 480 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 512 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-620 -18.729
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.729
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.994 -27.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-44.994 -27.666
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-266.171 -190.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 0 -11.969
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
199.076 16.373
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
150.000 0
Alınan Faiz
49.076 16.373
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14 -67.095 -186.050
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -67.095 -186.050
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.401.902 723.230
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.334.807 537.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.334.807 1.401.902
Finansal Yatırımlar
4 542.012 553.071
Ticari Alacaklar
19.210 20.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 18.846 19.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 364 992
Diğer Alacaklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
64.294 10.537
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 64.294 10.537
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 34.209 27.149
ARA TOPLAM
1.994.532 2.013.346
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.994.532 2.013.346
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8.498 8.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.498 8.053
Maddi Duran Varlıklar
39.321 42.425
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 39.321 42.425
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.368 54.450
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 53.368 54.450
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.851 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
104.038 104.928
TOPLAM VARLIKLAR
2.098.570 2.118.274
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
31.355 26.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 26.553 22.372
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.802 4.322
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 10.751 10.239
Diğer Borçlar
7 15.818 28.725
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 15.818 28.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.327 1.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.327 1.041
ARA TOPLAM
71.251 66.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.251 66.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
7.297 3.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 7.297 3.818
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 0 548
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.297 4.366
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.548 71.065
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.020.022 2.047.209
Ödenmiş Sermaye
14 3.500.000 3.500.000
Sermaye Avansı
150.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.591 4.964
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 3.591 4.964
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.457.755 -914.531
Net Dönem Karı veya Zararı
-175.814 -543.224
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.020.022 2.047.209
TOPLAM KAYNAKLAR
2.098.570 2.118.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 80.559 124.903
Satışların Maliyeti
16 -20.328 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.231 124.903
BRÜT KAR (ZARAR)
60.231 124.903
Genel Yönetim Giderleri
17 -270.422 -269.852
Pazarlama Giderleri
17 -916 -4.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 446 284
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -26.553 -17.291
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-237.214 -166.858
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-237.214 -166.858
Finansman Gelirleri
20 58.344 39.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-178.870 -126.986
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.056 -2.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 3.056 -2.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-175.814 -128.986
DÖNEM KARI (ZARARI)
-175.814 -128.986
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-175.814 -128.986
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13 -1.373 -2.981
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.716 -3.726
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15 343 745
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.373 -2.981
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-177.187 -131.967
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-177.187 -131.967http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679044


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.