" />

KAP ***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 14:47
KAP ***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 34.371.433 -95.448 1.489.783 29.790.797 11.461.038 77.017.603 77.017.603
Transferler
586.853 10.874.185 -11.461.038 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.597.682 -2.597.682 -2.597.682
Dönem Sonu Bakiyeler
34.371.433 -95.448 2.076.636 40.664.982 -2.597.682 74.419.921 74.419.921
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 34.371.433 -109.236 2.076.636 40.664.982 -6.908.785 70.095.030 70.095.030
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-6.908.785 6.908.785 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.146.163 -1.146.163 -1.146.163
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
34.371.433 -109.236 2.076.636 33.756.197 -1.146.163 68.948.867 68.948.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.185.476 -10.114.521
Dönem Karı (Zararı)
-1.159.936 -2.597.682
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.159.936 -2.597.682
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.066.143 -5.783.371
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 -133.013 1.044.837
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
266.365 -1.787.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-213.777 -444.667
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
480.142 -1.342.721
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.311.162 -5.376.198
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.311.162 -5.376.198
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
111.667 335.378
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.959.397 -1.733.468
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.748.296 -887.704
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.748.296 -887.704
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.582.748 -1.660.759
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.582.748 -1.660.759
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.304.463 797.114
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.304.463 797.114
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.312 17.881
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-98.312 17.881
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.185.476 -10.114.521
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
59.267.132 5.405.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
867.752 -1.975.671
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
216.434 -1.764.579
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
651.318 -211.092
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
58.399.380 7.380.903
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.081.656 -4.709.289
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.081.656 -4.709.289
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.255.094 14.964.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
60.336.750 10.255.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 60.354.714 7.515.638
Finansal Yatırımlar
4 0 58.198.140
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 58.198.140
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 58.198.140
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
0 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5 10.034.307 3.710.349
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.949.819 3.626.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 84.488 84.036
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
637.919 259.460
Diğer Dönen Varlıklar
251.067 466.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
251.067 466.174
ARA TOPLAM
71.278.007 70.149.761
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.278.007 70.149.761
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.517.254 1.517.254
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6 90.709 89.173
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 90.709 89.173
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
7 3.853.242 5.701.949
Mobilya ve Demirbaşlar
7 112.832 152.162
Özel Maliyetler
0 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
7 8.799 12.966
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 3.731.611 5.536.821
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 103.630 580.885
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 103.630 580.885
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.564.835 7.889.261
TOPLAM VARLIKLAR
76.842.842 78.039.022
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 303.216 27.436
Diğer Borçlar
6 4.857.352 3.947.322
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 4.575.328 3.660.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 282.024 287.311
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.041.379 2.731.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.553.799 1.186.673
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
487.580 1.544.930
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
531.946 410.809
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
531.946 410.809
ARA TOPLAM
7.733.893 7.117.170
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.733.893 7.117.170
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
127.433 716.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 127.433 716.919
Genel Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32.649 109.903
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.082 826.822
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.893.975 7.943.992
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.948.867 70.095.030
Ödenmiş Sermaye
10 34.371.433 34.371.433
Birleşme Denkleştirme Hesabı
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-109.236 -109.236
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-109.236 -109.236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.076.636 2.076.636
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
0 0
Yasal Yedekler
10 2.076.636 2.076.636
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.756.197 40.664.982
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.146.163 -6.908.785
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.948.867 70.095.030
TOPLAM KAYNAKLAR
76.842.842 78.039.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7.327.373 6.261.690
Satışların Maliyeti
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.327.373 6.261.690
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.327.373 6.261.690
Genel Yönetim Giderleri
-14.827.704 -14.373.459
Pazarlama Giderleri
-72.222 -60.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
901.903 836.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.654.579 -392.457
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.325.229 -7.728.456
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.153.508 5.466.152
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-171.721 -2.262.304
Finansman Giderleri
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-171.721 -2.262.304
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-974.442 -335.378
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.051.696 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 77.254 -335.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.146.163 -2.597.682
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.146.163 -2.597.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.146.163 -2.597.682
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.146.163 -2.597.682
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.146.163 -2.597.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973390


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8369 Değişim: -0,04%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6421 Değişim: -0,12%
Düşük 35,6096 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.544,34 Değişim: -0,03%
Düşük 2.539,85 24.07.2024 Yüksek 2.547,13
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.