KAP ***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 18:01
KAP ***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -95.448 1.489.783 29.790.797 11.461.038 77.017.603 77.017.603
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.461.038 -11.461.038 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.954 -607.719 -614.673 -614.673
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
34.371.433 -102.402 1.489.783 41.251.835 -607.719 76.402.930 76.402.930
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -109.236 2.076.636 40.664.982 -6.908.785 70.095.030 70.095.030
Transferler
-6.908.785 6.908.785 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.181.590 -2.181.590 -2.181.590
Dönem Sonu Bakiyeler
34.371.433 -109.236 2.076.636 33.756.197 -2.181.590 67.913.440 67.913.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.354.910 -4.694.488
Dönem Karı (Zararı)
-2.181.590 -607.719
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.181.590 -607.719
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.791.382 -5.301.154
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.776.635 1.387.005
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-213.010 -1.690.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-213.010 -1.690.274
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-170.132 -27.906
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-316.364 -112.109
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
146.232 84.203
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.079.140 -4.798.029
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.079.140 -4.798.029
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-105.735 -171.950
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.179.410 2.197.115
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.217 -773.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-126.802 -752.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
53.585 -20.977
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.252.627 2.970.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
138.119 214.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.114.508 2.756.215
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.793.562 -3.711.758
Ödenen Faiz
-146.232 -84.203
Alınan Faiz
27.540 60.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-442.656 -465.069
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -493.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.079.377 1.994.404
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6.454.967 -977.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
349.909 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
349.909 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-141.170 -1.324.594
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-141.170 -670.548
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -654.046
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
7.415.671 4.296.788
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.724.467 -2.700.084
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.724.467 -2.700.084
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.515.623 14.963.195
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.240.090 12.263.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.241.416 7.515.638
Finansal Yatırımlar
4 51.694.155 58.198.140
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
51.694.155 58.198.140
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
51.694.155 58.198.140
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
0 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5 - 19 3.783.566 3.710.349
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 3.753.115 3.626.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 30.451 84.036
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 259.460
Diğer Dönen Varlıklar
587.060 466.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
587.060 466.174
ARA TOPLAM
71.306.197 70.149.761
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.306.197 70.149.761
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.517.254 1.517.254
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
6 89.628 89.173
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 89.628 89.173
Maddi Duran Varlıklar
7 4.151.382 5.701.949
Mobilya ve Demirbaşlar
7 125.942 152.162
Özel Maliyetler
0 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
7 10.187 12.966
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 4.015.253 5.536.821
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 146.078 580.885
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 146.078 580.885
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.904.342 7.889.261
TOPLAM VARLIKLAR
77.210.539 78.039.022
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 22.364 27.436
Diğer Borçlar
6 - 19 4.822.069 3.947.322
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 4.644.565 3.660.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 177.504 287.311
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.705.032 2.731.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 808.166 1.186.673
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.896.866 1.544.930
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 303.706 410.809
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
303.706 410.809
ARA TOPLAM
8.853.171 7.117.170
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.853.171 7.117.170
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
439.760 716.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 439.760 716.919
Genel Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.168 109.903
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
443.928 826.822
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.297.099 7.943.992
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.913.440 70.095.030
Ödenmiş Sermaye
12 34.371.433 34.371.433
Birleşme Denkleştirme Hesabı
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-109.236 -109.236
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-109.236 -109.236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.076.636 2.076.636
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
0 0
Yasal Yedekler
12 2.076.636 2.076.636
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.756.197 40.664.982
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.181.590 -6.908.785
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.913.440 70.095.030
TOPLAM KAYNAKLAR
77.210.539 78.039.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.371.342 4.997.615 898.391 1.240.869
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.371.342 4.997.615 898.391 1.240.869
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.371.342 4.997.615 898.391 1.240.869
Genel Yönetim Giderleri
14 -9.821.606 -9.447.070 -4.823.250 -3.857.017
Pazarlama Giderleri
14 -45.814 -38.191 -6.060 13.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 120.465 82.618 -158.720 33.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.279.676 -1.224.464 -134.254 -1.082.794
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.655.289 -5.629.492 -4.223.893 -3.651.313
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 7.367.964 4.849.823 1.518.390 1.552.726
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.287.325 -779.669 -2.705.503 -2.098.587
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.287.325 -779.669 -2.705.503 -2.098.587
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
105.735 171.950 220.376 874.216
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0 0 68.318
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 105.735 171.950 220.376 805.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.181.590 -607.719 -2.485.127 -1.224.371
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.181.590 -607.719 -2.485.127 -1.224.371
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.181.590 -607.719 -2.485.127 -1.224.371
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -6.954 0 -12.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -8.693 0 -15.824
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 1.739 3.165
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 1.739 3.165
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -6.954 0 -12.659
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.181.590 -614.673 -2.485.127 -1.237.030
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.181.590 -614.673 -2.485.127 -1.237.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958332


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: -0,42% Hacim : 12.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.413 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,5294 Değişim: 1,22%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,5441
Açılış: 8,4269
10,0629 Değişim: 0,91%
Düşük 9,9414 16.09.2021 Yüksek 10,0763
Açılış: 9,9725
480,73 Değişim: -1,10%
Düşük 477,72 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.