KAP ***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

31.05.2021 - 20:57
KAP ***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 34.371.433 -95.448 1.489.783 29.790.797 11.461.038 77.017.603 77.017.603
Transferler
5.105 11.461.038 -11.461.038 5.105 5.105
Dönem Karı (Zararı)
616.652 616.652 616.652
Dönem Sonu Bakiyeler
34.371.433 -90.343 1.489.783 41.251.835 616.652 77.639.360 77.639.360
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -109.236 2.076.636 40.664.982 -6.908.785 70.095.030 70.095.030
Transferler
-6.908.785 6.908.785 0 0
Dönem Karı (Zararı)
303.537 303.537 303.537
Dönem Sonu Bakiyeler
34.371.433 -109.236 2.076.636 33.756.197 303.537 70.398.567 70.398.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.892.941 -3.680.691
Dönem Karı (Zararı)
303.537 616.652
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.345.816 -5.593.196
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.288.229 -874.361
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-796.283 -2.330.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-189.213 -76.822
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-612.085 -1.835.714
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.015 -418.321
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.853.870 -3.023.352
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.853.870 -3.023.352
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 0 635.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.542.294 1.295.853
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 444.140 -1.973.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
395.496 429.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
395.496 429.729
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-712.610 2.656.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-712.610 2.656.283
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.669.320 183.659
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.669.320 183.659
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.892.941 -3.680.691
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.880.255 162.157
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7.880.255 162.157
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.987.314 -3.518.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.987.314 -3.518.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.445.849 14.964.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.433.163 11.445.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.433.163 7.515.638
Finansal Yatırımlar
49.531.155 58.198.140
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
4 49.531.155 58.198.140
Ticari Alacaklar
3.927.985 3.710.349
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.625.812 3.626.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 302.173 84.036
Peşin Ödenmiş Giderler
98.799 259.460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
98.799 259.460
Diğer Dönen Varlıklar
453.274 466.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
453.274 466.174
ARA TOPLAM
71.444.376 70.149.761
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.444.376 70.149.761
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
5 89.628 89.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 89.628 89.173
Maddi Duran Varlıklar
6 2.601.888 2.882.202
Binalar
0
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 2.451.277 2.717.073
Mobilya ve Demirbaşlar
6 139.033 152.162
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
6 11.578 12.967
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 2.819.747 2.819.747
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
535.727 580.885
Lisanslar
7 535.727 580.885
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.564.244 7.889.261
TOPLAM VARLIKLAR
79.008.620 78.039.022
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.806.145 1.544.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.806.145 1.544.930
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.806.145 1.544.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5 27.436 27.436
Diğer Borçlar
4.682.284 3.947.322
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.208.819 3.660.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
473.465 287.311
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
487.322 1.186.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
487.322 1.186.673
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
229.557 410.809
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
229.557 410.809
ARA TOPLAM
8.232.744 7.117.170
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.232.744 7.117.170
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
372.571 716.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 372.571 716.919
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8 4.738 109.903
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
377.309 826.822
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.610.053 7.943.992
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.398.567 70.095.030
Ödenmiş Sermaye
10 34.371.433 34.371.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-109.236 -109.236
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-109.236 -109.236
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-109.236 -109.236
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 2.076.636 2.076.636
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.756.197 40.664.982
Net Dönem Karı veya Zararı
303.537 -6.908.785
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.398.567 70.095.030
TOPLAM KAYNAKLAR
79.008.620 78.039.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
1.472.951 3.756.746
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
1.472.951 3.756.746
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.472.951 3.756.746
BRÜT KAR (ZARAR)
1.472.951 3.756.746
Genel Yönetim Giderleri
-4.998.356 -5.590.053
Pazarlama Giderleri
-39.754 -52.091
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
279.185 57.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.145.422 -150.227
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.431.396 -1.978.179
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.849.574 3.297.097
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
418.178 1.318.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
418.178 1.318.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
418.178 1.318.918
DÖNEM KARI (ZARARI)
418.178 1.318.918
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
418.178 1.318.918
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-114.641 -702.266
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-114.641 -702.266
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 0 -68.318
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 -114.641 -633.948
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-114.641 -702.266
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
303.537 616.652
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
303.537 616.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939200


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: 1,73% Hacim : 5.919 Mio.TL Son veri saati : 13:07
Düşük 1.371 29.07.2021 Yüksek 1.385
Açılış: 1.371
8,5129 Değişim: -0,41%
Düşük 8,4880 29.07.2021 Yüksek 8,5619
Açılış: 8,5482
10,1259 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0801 29.07.2021 Yüksek 10,1720
Açılış: 10,1373
499,48 Değişim: 0,55%
Düşük 496,22 29.07.2021 Yüksek 500,27
Açılış: 496,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.