KAP ***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:30
KAP ***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -101.153 0 844.170 16.605.847 13.830.563 65.550.860 65.550.860
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
645.613 13.184.950 -13.830.563 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
5.131.529 5.131.529 5.131.529
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
34.371.433 -101.153 1.489.783 29.790.797 5.131.529 70.682.389 70.682.389
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -95.448 1.489.783 29.790.797 11.461.038 77.017.603 77.017.603
Transferler
11.461.038 -11.461.038 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.954 -607.719 -614.673 -614.673
Dönem Sonu Bakiyeler
34.371.433 -102.402 1.489.783 41.251.835 -607.719 76.402.930 76.402.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.694.488 3.148.304
Dönem Karı (Zararı)
-607.719 5.131.529
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-607.719 5.131.529
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.301.154 -2.885.055
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.387.005 1.461.422
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.690.274 912.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.280.630 673.420
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.013 32.079
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-402.631 206.547
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-27.906 -519.186
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-112.109 -846.556
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
84.203 327.370
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.798.029 -6.162.183
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.798.029 -6.162.183
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-171.950 1.422.846
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.197.115 5.177.202
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-773.220 882.938
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-773.220 882.938
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.970.335 4.294.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
214.120 1.338.448
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.756.215 2.955.816
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.711.758 7.423.676
Ödenen Faiz
-84.203 -327.370
Alınan Faiz
60.315 300.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-465.069 -2.597.389
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-493.773 -1.651.445
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.994.404 -10.172.815
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-977.790 -12.844.769
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.324.594 -3.046.986
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-670.548 -3.046.986
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-654.046
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
4.296.788 5.718.940
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.700.084 -7.024.511
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.700.084 -7.024.511
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.963.195 22.986.534
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.263.111 15.962.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.264.539 14.964.383
Finansal Yatırımlar
4 61.934.670 60.404.085
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 61.934.670 60.404.085
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 61.934.670 60.404.085
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5-19 3.171.527 2.398.307
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 3.141.076 2.388.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 30.451 9.474
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
227.744 368.202
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 227.744 368.202
Diğer Dönen Varlıklar
371.464 445.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 371.464 445.384
ARA TOPLAM
77.969.944 78.580.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.969.944 78.580.361
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6 88.356 88.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 88.356 88.098
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
7 6.551.831 7.177.974
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 6.355.127 7.047.625
Mobilya ve Demirbaşlar
7 181.308 104.444
Özel Maliyetler
7 15.396 25.905
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.325.248 761.518
Lisanslar
8 1.325.248 761.518
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
620.734 447.045
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.103.423 9.991.889
TOPLAM VARLIKLAR
88.073.367 88.572.250
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 126.801 279.683
Diğer Borçlar
6-19 4.946.584 3.099.986
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 3.617.396 2.371.665
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.329.188 728.321
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 493.773
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.108.896 3.542.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.233.978 2.590.910
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.874.918 951.147
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 202.948 495.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 202.948 495.253
ARA TOPLAM
8.385.229 7.910.752
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.385.229 7.910.752
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.944.838 2.858.018
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
2.944.838 2.858.018
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
340.370 785.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 340.370 785.877
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.285.208 3.643.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.670.437 11.554.647
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.402.930 77.017.603
Ödenmiş Sermaye
12 34.371.433 34.371.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-102.402 -95.448
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-102.402 -95.448
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.489.783 1.489.783
Yasal Yedekler
12 1.489.783 1.489.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
41.251.835 29.790.797
Net Dönem Karı veya Zararı
-607.719 11.461.038
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.402.930 77.017.603
TOPLAM KAYNAKLAR
88.073.367 88.572.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 4.997.615 12.233.459 1.240.869 4.926.700
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.997.615 12.233.459 1.240.869 4.926.700
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.997.615 12.233.459 1.240.869 4.926.700
Genel Yönetim Giderleri
14 -9.447.070 -12.083.789 -3.857.017 -5.756.478
Pazarlama Giderleri
14 -38.191 -80.176 13.900 -51.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 82.618 497.372 33.729 316.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.224.464 -720.398 -1.082.794 -593.069
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.629.492 -153.532 -3.651.313 -1.157.762
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 4.849.823 6.707.907 1.552.726 4.081.004
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-779.669 6.554.375 -2.098.587 2.923.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-779.669 6.554.375 -2.098.587 2.923.242
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
171.950 -1.422.846 874.216 -456.445
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.712.743 68.318 -801.129
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
171.950 289.897 805.898 344.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-607.719 5.131.529 -1.224.371 2.466.797
DÖNEM KARI (ZARARI)
-607.719 5.131.529 -1.224.371 2.466.797
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-607.719 5.131.529 -1.224.371 2.466.797
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.954 0 -12.659 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.693 0 -15.824 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.739 0 3.165 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.739 0 3.165 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.954 0 -12.659 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-614.673 5.131.529 -1.237.030 2.466.797
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-614.673 5.131.529 -1.237.030 2.466.797http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867507


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.812 Değişim: 0,15% Hacim : 25.818 Mio.TL Son veri saati : 16:17
Düşük 1.797 30.11.2021 Yüksek 1.819
Açılış: 1.808
13,1221 Değişim: 2,39%
Düşük 12,6998 30.11.2021 Yüksek 13,1948
Açılış: 12,8163
14,9255 Değişim: 3,16%
Düşük 14,2915 30.11.2021 Yüksek 14,9916
Açılış: 14,4689
757,14 Değişim: 3,01%
Düşük 729,71 30.11.2021 Yüksek 761,61
Açılış: 735,00
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.