KAP ***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

21.03.2019 - 14:55
KAP ***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -67.421 945.489 500.339 9.944.083 2.625.574 48.319.497 0 48.319.497
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 177.279 -398.667 -19.716 -241.104 -241.104
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
34.371.433 -67.421 1.122.768 500.339 9.545.416 2.605.858 48.078.393 48.078.393
Transferler
154.060 2.451.798 -2.605.858 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.082 3.675.636 3.628.554 0 3.628.554
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 34.371.433 -114.503 1.122.768 654.399 11.997.214 3.675.636 51.706.947 0 51.706.947
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -114.503 1.122.768 654.399 11.997.214 3.675.636 51.706.947 0 51.706.947
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -1.122.768 1.122.768
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
34.371.433 -114.503 0 654.399 13.119.982 3.675.636 51.706.947 0 51.706.947
Transferler
189.771 3.485.865 -3.675.636
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.350 13.830.563 13.843.913 13.843.913
Dönem Sonu Bakiyeler
34.371.433 -101.153 0 844.170 16.605.847 13.830.563 65.550.860 65.550.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.991.387 2.743.760
Dönem Karı (Zararı)
13.830.563 3.675.636
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.830.563 3.675.636
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.368.163 249.782
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 730.207 394.477
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.727.948 3.085.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.727.948 3.085.747
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.498.414 -387.649
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.049.071 -570.117
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
550.657 182.468
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.147.404 -3.702.649
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.147.404 -3.702.649
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 3.819.500 859.856
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
456.170 1.281.659
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
329.636 2.140.684
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
329.636 2.140.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-776.794 -403.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-776.794 -403.747
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
903.328 -455.278
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
903.328 -455.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.918.570 5.207.077
Ödenen Faiz
-550.657 -182.468
Alınan Faiz
924.414 395.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.483.890 -1.609.420
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.817.050 -1.066.858
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.055.240 303.956
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.866.014 -2.109.347
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.546.996 -1.799.259
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -319.018 -310.088
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
5.599.185 169.349
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.322.069 2.243.954
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.046.627 3.047.716
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.046.627 3.047.716
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.939.727 2.892.011
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 22.986.354 5.939.727


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.992.215 5.945.345
Finansal Yatırımlar
4 40.724.621 43.549.739
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
40.724.621 43.549.739
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
40.724.621 43.549.739
Ticari Alacaklar
5 2.998.158 3.327.794
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 2.876.366 3.181.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
121.792 146.207
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.131.171 903.181
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.131.171 903.181
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 351.555
Diğer Dönen Varlıklar
11 737.762 191.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
737.762 191.229
ARA TOPLAM
68.583.927 54.268.843
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.583.927 54.268.843
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.517.254 1.341.572
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.341.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
6 86.437 84.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
86.437 84.166
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
7 2.783.137 1.878.156
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.602.518 1.676.399
Mobilya ve Demirbaşlar
132.117 157.054
Özel Maliyetler
48.502 44.703
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 498.815 267.989
Lisanslar
498.815 267.989
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 74.072 59.866
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.959.715 3.631.749
TOPLAM VARLIKLAR
73.543.642 57.900.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 58.001 64.020
Diğer Borçlar
6 2.730.229 1.676.127
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 1.392.202 1.398.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.338.027 277.493
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 668.439 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.602.137 3.081.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.602.137 3.081.062
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 551.772 696.527
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
551.772 696.527
ARA TOPLAM
6.610.578 5.517.736
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.610.578 5.517.736
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.382.204 675.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.382.204 675.909
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.382.204 675.909
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.992.782 6.193.645
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.550.860 51.706.947
Ödenmiş Sermaye
12 34.371.433 34.371.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-101.153 -114.503
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-101.153 -114.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 844.170 654.399
Yasal Yedekler
844.170 654.399
Diğer Yedekler
0 1.122.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.605.847 11.997.214
Net Dönem Karı veya Zararı
13.830.563 3.675.636
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.550.860 51.706.947
TOPLAM KAYNAKLAR
73.543.642 57.900.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 33.913.990 20.113.259
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.913.990 20.113.259
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
33.913.990 20.113.259
Genel Yönetim Giderleri
14 -24.848.419 -19.690.267
Pazarlama Giderleri
14 -35.020 -20.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.196.444 488.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -848.993 -232.761
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.378.002 658.155
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 8.272.061 3.877.337
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.650.063 4.535.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.650.063 4.535.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.819.500 -859.856
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.837.044 -1.019.078
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 17.544 159.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.830.563 3.675.636
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.830.563 3.675.636
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.830.563 3.675.636
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.350 -47.082
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 16.688 -58.853
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.338 11.771
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-3.338 11.771
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.350 -47.082
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.843.913 3.628.554
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.843.913 3.628.554http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748993


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3414 Değişim: 2,40%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,4392
Açılış: 7,1695
8,9588 Değişim: 2,67%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 9,0849
Açılış: 8,7262
418,15 Değişim: 0,60%
Düşük 411,23 25.02.2021 Yüksek 423,51
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.