KAP ***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2018 - 17:49
KAP ***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -67.421 945.489 500.339 9.944.083 2.625.574 48.319.497 0 48.319.497
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
177.279 -398.667 -19.716 -241.104 0 -241.104
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
34.371.433 -67.421 1.122.768 500.339 9.545.416 2.605.858 48.078.393 0 48.078.393
Transferler
2.605.858 -2.605.858 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
2.639.135 2.639.135 0 2.639.135
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
154.060 -154.060 0
Dönem Sonu Bakiyeler
34.371.433 -67.421 1.122.768 654.399 11.997.214 2.639.135 50.717.528 0 50.717.528
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -114.503 1.122.768 654.399 11.997.214 3.675.636 51.706.947 51.706.947
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 -1.222.768 0 1.122.768 0 0 0
Düzeltme 63.346 44.703
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 229.228 267.989
Lisanslar
229.228 267.989
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 165.330 59.866
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.835.940 3.631.749
TOPLAM VARLIKLAR
67.535.199 57.900.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 59.681 64.020
Diğer Borçlar
6 4.546.028 1.676.127
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 4.546.028 1.398.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 277.493
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 881.658 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.506.850 3.081.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.506.850 3.081.062
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 571.538 696.527
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
571.538 696.527
ARA TOPLAM
7.565.755 5.517.736
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.565.755 5.517.736
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 212.748 675.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
212.748 675.909
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
212.748 675.909
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.778.503 6.193.645
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.756.696 51.706.947
Ödenmiş Sermaye
12 34.371.433 34.371.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-114.503 -114.503
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-114.503 -114.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 844.170 654.399
Yasal Yedekler
844.170 654.399
Diğer Yedekler
0 1.122.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.605.847 11.997.214
Net Dönem Karı veya Zararı
8.049.749 3.675.636
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.756.696 51.706.947
TOPLAM KAYNAKLAR
67.535.199 57.900.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 18.946.961 8.588.864 8.053.054 3.908.574
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.946.961 8.588.864 8.053.054 3.908.574
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
18.946.961 8.588.864 8.053.054 3.908.574
Genel Yönetim Giderleri
14 -12.030.940 -7.434.991 -5.533.769 -3.053.305
Pazarlama Giderleri
14 -10.922 -10.885 -10.922 -4.124
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 355.350 219.147 204.255 129.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-128.761 -39.000 -82.559 -14.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.131.688 1.323.135 2.630.059 966.584
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 3.294.879 1.970.262 1.634.131 1.218.549
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.426.567 3.293.397 4.264.190 2.185.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.426.567 3.293.397 4.264.190 2.185.133
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.376.818 -654.262 -974.471 -701.983
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.482.282 -873.674 -907.282 -559.952
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 105.464 219.412 -67.189 -142.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.049.749 2.639.135 3.289.719 1.483.150
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.049.749 2.639.135 3.289.719 1.483.150
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.