KAP ***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 19:21
KAP ***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 -12.682 7.342.495 72.141.276 34.893.382 248.583.933 248.583.933
Transferler
230.474 34.662.908 -34.893.382
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.620 2.884.788 2.904.408
Dönem Karı (Zararı)
2.884.788 2.884.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.620 19.620
Dönem Sonu Bakiyeler
8 134.219.462 6.938 7.572.969 106.804.184 2.884.788 251.488.341 251.488.341
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 2.410 7.572.969 102.425.194 12.599.942 256.819.977 256.819.977
Transferler
12.599.942 -12.599.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.533 33.060.282 33.088.815
Dönem Karı (Zararı)
33.060.282 33.060.282
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.533 28.533
Dönem Sonu Bakiyeler
8 134.219.462 30.943 7.572.969 115.025.136 33.060.282 289.908.792 289.908.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.784.546 4.969.467
Dönem Karı (Zararı)
33.060.282 2.884.788
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.474.962 -141.425
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.242 21.642
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-139
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -139
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
90.846 86.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
90.846 86.815
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.194.874 -249.743
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.351.966 -90.401
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
157.092 -159.342
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.394.176
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-9.394.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.005.728 2.121.175
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 285.837 1.257.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.578
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 4.857.564 767.504
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.971 -18.829
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -74.930 -24.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.502 2.010
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
745.470 496.100
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.920.728 -200.258
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
279.106 -157.766
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.591.048 4.864.538
Alınan Faiz
1.218.091 90.401
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.593 14.528
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -5.359
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.150.000
Ödenen Faiz
-106.431 -5.598
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.678.115 3.808.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.678.115 3.808.510
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.037.997 220.291
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 36.716.112 4.028.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 36.716.112 4.037.997
Ticari Alacaklar
4-13 1.029.281 999.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 0 36.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.029.281 963.251
Diğer Alacaklar
159.906 159.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
159.906 159.906
Stoklar
5 52.211.586 61.369.974
Peşin Ödenmiş Giderler
31.345 20.374
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31.345 20.374
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
60.731 36.138
ARA TOPLAM
90.208.961 66.624.341
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.250.000 1.250.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.458.961 67.874.341
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4 1.162.063 1.394.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.162.063 1.394.016
Diğer Alacaklar
1.578 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.578 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 208.365.000 194.670.000
Maddi Duran Varlıklar
721.979 743.777
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.119 2.562
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
210.251.739 196.810.355
TOPLAM VARLIKLAR
301.710.700 264.684.696
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4-13 128.246 203.176
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 16.254 151.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 111.992 52.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28.351 23.849
Diğer Borçlar
3.133.111 279.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.133.111 279.084
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.782.745 4.037.275
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4.782.745 4.037.275
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
585.574 286.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
585.574 286.468
Kısa Vadeli Karşılıklar
7 2.482.584 2.449.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
88.359 55.108
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 2.394.225 2.394.225
ARA TOPLAM
11.140.611 7.279.185
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.140.611 7.279.185
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
403.518 336.817
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
403.518 336.817
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
100.000 120.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
100.000 120.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
157.779 128.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
157.779 128.717
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
661.297 585.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.801.908 7.864.719
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
289.908.792 256.819.977
Ödenmiş Sermaye
8 134.219.462 134.219.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.943 2.410
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.943 2.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.943 2.410
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8 7.572.969 7.572.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
115.025.136 102.425.194
Net Dönem Karı veya Zararı
33.060.282 12.599.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
289.908.792 256.819.977
TOPLAM KAYNAKLAR
301.710.700 264.684.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 30.715.978 6.269.272 17.564.337 1.453.763
Satışların Maliyeti
9 -5.506.993 -930.057 -2.716.551 -98.604
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.208.985 5.339.215 14.847.786 1.355.159
BRÜT KAR (ZARAR)
25.208.985 5.339.215 14.847.786 1.355.159
Genel Yönetim Giderleri
10 -2.325.602 -2.271.153 -1.223.449 -1.166.419
Pazarlama Giderleri
-45.379 -88.028 -23.334 -18.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 10.940.916 501.619 3.852.322 67.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-975.796 -715.441 -159.428 -115.629
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.803.124 2.766.212 17.293.897 121.162
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.803.124 2.766.212 17.293.897 121.162
Finansman Gelirleri
522.899 162.660 174.204 87.904
Finansman Giderleri
12 -265.741 -44.084 -12.593 -33.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.060.282 2.884.788 17.455.508 176.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.060.282 2.884.788 17.455.508 176.060
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.060.282 2.884.788 17.455.508 176.060
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
33.060.282 2.884.788 17.455.508 176.060
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç(Zarar) 14 0,24630000 0,02150000 0,13010000 0,02010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.533 19.620 -11.638 -14.051
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.533 19.620 -11.638 -14.051
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.533 19.620 -11.638 -14.051
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.088.815 2.904.408 17.443.870 162.009
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.088.815 2.904.408 17.443.870 162.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956371


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.