KAP ***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 15:12
KAP ***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 64.479.994 68.967.148
Satışların Maliyeti
18 -6.534.475 -23.056.436
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.945.519 45.910.712
BRÜT KAR (ZARAR)
57.945.519 45.910.712
Genel Yönetim Giderleri
19 -32.357.194 -18.309.644
Pazarlama Giderleri
19 -7.495.814 -5.307.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 52.927.272 52.748.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -46.468.431 -50.756.455
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.551.352 24.286.444
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.551.352 24.286.444
Finansman Gelirleri
21 1.210.994 637.111
Finansman Giderleri
22 -676.192 -739.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.086.154 24.183.914
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.475.041 -5.020.342
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -6.339.016 -5.069.287
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 863.975 48.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.611.113 19.163.572
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.611.113 19.163.572
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.611.113 19.163.572
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.355.220 74.248.752
Dönem Karı (Zararı)
19.611.113 19.163.572
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.243.055 5.813.595
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 861.965 402.196
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
103.987 462.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 103.987 462.681
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-197.938 -71.624
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -197.938 -71.624
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 5.475.041 5.020.342
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.097.909 51.227.082
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -487.906 655.163
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.563.559 -58.109.989
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 3.775.327 -1.772.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -106.338.886 -56.337.970
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-885.615 242.671
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 an Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -885.615 238.800
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -949.940 -593.005
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.814.212 105.492.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 11.413.449 -3.831.555
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 63.400.763 109.323.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -6.190.794 1.594.079
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.550.624 1.934.522
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.440 1.954
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.557.064 1.932.568
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-283.683 11.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-283.683 11.612
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.243.741 76.204.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -52.475 -46.447
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -12.059.004 -1.909.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-867.593 -684.747
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-867.593 -684.747
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-867.593 -684.747
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.240.232 -9.955.047
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.900.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
4 5.900.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -8.807.819
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -8.807.819
Ödenen Temettüler
16 0 -976.889
Ödenen Faiz
22 -676.192 -739.642
Alınan Faiz
21 1.016.424 569.303
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.982.581 63.608.958
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-58.600 199.845
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.041.181 63.808.803
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
196.894.532 122.940.834
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
173.853.351 186.749.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 173.853.351 196.894.531
Finansal Yatırımlar
3.786.261 3.103.785
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 13.477 13.477
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 3.772.784 3.090.308
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
738.076.173 635.512.614
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 454.369 4.229.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 737.621.804 631.282.918
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7.972.927 8.710.770
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.972.927 8.710.770
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.458.004 617.974
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.458.004 617.974
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
12.700 4.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 12.700 4.450
ARA TOPLAM
925.159.416 844.844.124
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
925.159.416 844.844.124
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.636.054 1.636.054
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.636.054 1.636.054
Diğer Alacaklar
5.908.914 4.285.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.908.914 4.285.462
Maddi Duran Varlıklar
4.772.808 5.049.070
Arazi ve Arsalar
11 0 9.736
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 2.869.006 2.846.342
Taşıtlar
11 400.787 440.482
Mobilya ve Demirbaşlar
11 487.034 508.883
Özel Maliyetler
11 1.015.981 1.243.627
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.090.514 1.793.880
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
805.309 820.055
Lisanslar
12 784.257 793.748
Bilgisayar Yazılımları
12 21.052 26.307
Peşin Ödenmiş Giderler
353.139 243.229
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 353.139 243.229
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 2.506.469 1.709.057
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.073.207 15.536.807
TOPLAM VARLIKLAR
943.232.623 860.380.931
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.902.827 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.902.827
Banka Kredileri
5.902.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
4 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
934.742 791.656
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
211.715 198.572
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 211.715 198.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
723.027 593.084
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 723.027 593.084
Ticari Borçlar
752.559.221 677.745.009
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 135.314.965 114.290.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 617.244.256 563.454.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.193.823 9.384.617
Diğer Borçlar
7.135.411 12.282.726
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 7.387 947
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 7.128.024 12.281.779
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükle00.300 4.782.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.677.022 3.918.252
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 123.278 864.432
ARA TOPLAM
779.829.388 717.009.745
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
779.829.388 717.009.745
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.444.854 1.250.097
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
296.142 351.914
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 296.142 351.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.148.712 898.183
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 1.148.712 898.183
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.719.441 3.937.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.719.441 3.937.923
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 513.820 820.137
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.678.115 6.008.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
786.507.503 723.017.902
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
156.725.120 137.363.029
Ödenmiş Sermaye
16 60.000.000 60.000.000
Sermaye Avansı
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.129.984 -1.880.962
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.129.984 -1.880.962
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.129.984 -1.880.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.124.541 1.124.541
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.124.541 1.124.541
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.124.541 1.124.541
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.174.041 3.174.041
Yasal Yedekler
16 3.174.041 3.174.041
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 74.945.409 8.964.316
Net Dönem Karı veya Zararı
24 19.611.113 65.981.093
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
156.725.120 137.363.029
TOPLAM KAYNAKLAR
943.232.623 860.380.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 40.000.000 -1.391.764 1.124.541 2.145.738 10.566.157 20.403.351 72.848.023 72.848.023
Transferler
1.028.303 19.375.048 -20.403.351 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.645 0 19.163.572 19.020.927 19.020.927
Dönem Karı (Zararı)
19.163.572 19.163.572 19.163.572
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.645 -142.645 -142.645
Kar Payları
-976.889 0 -976.889 -976.889
Dönem Sonu Bakiyeler
14 40.000.000 -1.534.409 1.124.541 3.174.041 28.964.316 19.163.572 90.892.061 90.892.061
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 60.000.000 -1.880.962 1.124.541 2.145.738 8.964.316 65.981.093 137.363.029 137.363.029
Transferler
1.028.303 65.981.093 -65.981.093 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-249.022 0 19.611.113 19.362.091 19.362.091
Dönem Karı (Zararı)
19.611.113 19.611.113 19.611.113
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-249.022 -249.022 -249.022
Kar Payları
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 60.000.000 -2.129.984 1.124.541 3.174.041 74.945.409 19.611.113 156.725.120 156.725.120


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.611.113 19.163.572
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 -249.023 -142.644
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-488.776 -178.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 239.753 35.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
239.753 35.661
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-249.023 -142.644
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.362.090 19.020.928
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.362.090 19.020.928http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027754


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,48% Hacim : 9.792 Mio.TL Son veri saati : 11:45
Düşük 2.389 05.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.418
16,9689 Değişim: 0,85%
Düşük 16,7799 05.07.2022 Yüksek 16,9761
Açılış: 16,8262
17,4972 Değişim: -0,23%
Düşük 17,4935 05.07.2022 Yüksek 17,6240
Açılış: 17,5368
984,07 Değişim: 0,64%
Düşük 975,78 05.07.2022 Yüksek 985,93
Açılış: 977,78
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.