KAP ***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

20.08.2021 - 16:12
KAP ***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 91.582.342 39.366.697 22.615.194 15.897.488
Satışların Maliyeti
18 -23.796.679 -5.965.018 -740.243 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.785.663 33.401.679 21.874.951 15.897.488
BRÜT KAR (ZARAR)
67.785.663 33.401.679 21.874.951 15.897.488
Genel Yönetim Giderleri
19 -31.379.391 -21.047.409 -13.069.747 -11.771.397
Pazarlama Giderleri
19 -8.986.699 -6.176.816 -3.679.678 -3.169.197
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 75.089.861 25.613.530 22.341.009 14.085.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -71.996.585 -21.723.530 -21.240.130 -12.534.302
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.512.849 10.067.454 6.226.405 2.508.572
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.512.849 10.067.454 6.226.405 2.508.572
Finansman Gelirleri
21 1.479.673 626.577 842.562 367.357
Finansman Giderleri
22 -1.283.480 -569.950 -543.839 -329.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.709.042 10.124.081 6.525.128 2.546.878
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -7.891.467 -2.328.693 -2.871.125 -566.828
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -8.064.562 -2.351.708 -2.995.275 -559.222
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 173.095 23.015 124.150 -7.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.817.575 7.795.388 3.654.003 1.980.050
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.817.575 7.795.388 3.654.003 1.980.050
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.817.575 7.795.388 3.654.003 1.980.050
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.747.700 14.407.039
Dönem Karı (Zararı)
22.817.575 7.795.388
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.374.266 3.232.620
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 831.038 610.270
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
812.673 380.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 812.673 380.973
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-160.912 -87.316
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -160.912 -87.316
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 7.891.467 2.328.693
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.909.008 5.474.496
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 693.000 -41.226
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.110.042 -207.159.325
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 336.184 -4.977.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -23.446.226 -202.181.913
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
540.018 -419.223
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 536.147 -419.223
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -324.447 -39.578
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.168.738 210.961.443
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.212.641 6.985.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 45.381.379 203.975.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -180.043 795.608
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
190.999 1.286.361
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.964 7.576
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
189.035 1.278.785
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.215 90.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-69.215 90.436
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.100.849 16.502.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -394.373 -358.701
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -6.958.776 -1.736.764
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-953.732 -1.290.895
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.172.811 -1.405.903
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.172.811 -1.405.903
Alınan Temettüler
22 219.079 115.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.017.098 12.437.232
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
142.181 13.047.968
Kredilerden Nakit Girişleri
4 142.181 13.047.968
Ödenen Temettüler
16 -976.889 -473.710
Ödenen Faiz
22 -1.283.480 -569.950
Alınan Faiz
21 1.101.090 432.924
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.776.870 25.553.376
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
29.062 -16.159
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.805.932 25.537.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
122.940.834 91.296.140
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
166.746.766 116.833.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 166.746.766 122.940.834
Finansal Yatırımlar
2.883.670 3.417.164
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 13.477 13.477
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 2.870.193 3.403.687
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
406.946.718 383.836.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 3.670.473 4.006.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 403.276.245 379.830.020
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7.772.591 8.216.628
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.772.591 8.212.757
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 668.423 361.252
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
668.423 361.252
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 14.680 23.392
Diğer Dönen Varlıklar
23.810 10.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 23.810 10.835
ARA TOPLAM
585.056.658 518.806.782
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
585.056.658 518.806.782
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.636.054 1.636.054
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.636.054 1.636.054
Diğer Alacaklar
1.807.146 1.903.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.807.146 1.903.133
Maddi Duran Varlıklar
2.857.892 2.624.417
Arazi ve Arsalar
11 9.736 9.736
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 2.102.267 1.797.269
Taşıtlar
11 519.870 605.556
Mobilya ve Demirbaşlar
11 207.400 172.975
Özel Maliyetler
11 18.619 38.881
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.275.814 1.158.969
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
827.420 835.966
Lisanslar
12 790.575 788.371
Bilgisayar Yazılımları
12 36.845 47.595
Peşin Ödenmiş Giderler
45.649 28.373
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 45.649 28.373
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.223.467 1.030.683
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.673.442 9.217.595
TOPLAM VARLIKLAR
594.730.100 528.024.377
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.058.098 13.907.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.058.098 13.907.819
Banka Kredileri
4 14.058.098 13.907.819
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
617.396 491.639
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
173.341 150.553
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 173.341 150.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
444.055 341.086
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 444.055 341.086
Ticari Borçlar
472.352.598 429.183.860
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 29.295.359 31.508.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 443.057.239 397.675.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.143.581 1.323.624
Diğer Borçlar
2.101.882 2.058.113
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 1.964 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.099.918 2.058.113
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 2.985.832 1.888.758
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.446.524 2.221.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.323.246 2.097.788
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 123.278 123.278
ARA TOPLAM
495.705.911 451.074.879
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
495.705.911 451.074.879
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
828.933 807.459
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
458.980 544.691
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 458.980 544.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
369.953 262.768
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 369.953 262.768
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.304.168 3.012.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.304.168 3.012.881
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 281.135 281.135
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.414.236 4.101.475
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
500.120.147 455.176.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
94.609.953 72.848.023
Ödenmiş Sermaye
16 48.000.000 40.000.000
Sermaye Avansı
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.470.520 -1.391.764
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.470.520 -1.391.764
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.470.520 -1.391.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.124.541 1.124.541
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.124.541 1.124.541
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.124.541 1.124.541
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.174.041 2.145.738
Yasal Yedekler
16 3.174.041 2.145.738
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 20.964.316 10.566.157
Net Dönem Karı veya Zararı
24 22.817.575 20.403.351
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
94.609.953 72.848.023
TOPLAM KAYNAKLAR
594.730.100 528.024.377


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -1.059.838 1.124.541 1.647.095 14.524.567 10.013.943 53.250.308 53.250.308
Transferler
498.643 9.515.300 -10.013.943 7.498.596 7.498.596
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-296.792 7.795.388 7.795.388 7.795.388
Dönem Karı (Zararı)
7.795.388 7.795.388 7.795.388
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-296.792 -296.792 -296.792
Sermaye Arttırımı

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: 0,00% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6229 Değişim: -0,05%
Düşük 8,6166 22.09.2021 Yüksek 8,6288
Açılış: 8,6272
10,1211 Değişim: 0,04%
Düşük 10,1025 22.09.2021 Yüksek 10,1332
Açılış: 10,1172
492,59 Değişim: 0,07%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 492,96
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.