KAP ***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.05.2021 - 10:40
KAP ***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 68.967.148 23.469.209
Satışların Maliyeti
18 -23.056.436 -5.965.018
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.910.712 17.504.191
BRÜT KAR (ZARAR)
45.910.712 17.504.191
Genel Yönetim Giderleri
19 -18.309.644 -9.276.012
Pazarlama Giderleri
19 -5.307.021 -3.007.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 52.748.852 11.527.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -50.756.455 -9.189.228
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.286.444 7.558.882
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.286.444 7.558.882
Finansman Gelirleri
21 637.111 259.220
Finansman Giderleri
22 -739.641 -240.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.183.914 7.577.203
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.020.342 -1.761.865
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -5.069.287 -1.792.486
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 48.945 30.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.163.572 5.815.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.163.572 5.815.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.163.572 5.815.338
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.248.752 4.105.103
Dönem Karı (Zararı)
19.163.572 5.815.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.813.595 2.268.099
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 402.196 272.665
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
462.681 282.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 462.681 282.394
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-71.624 -48.825
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -71.624 -48.825
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 5.020.342 1.761.865
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
51.227.082 -3.830.812
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 655.163 -25.381
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.109.989 -155.426.181
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -1.772.019 -9.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -56.337.970 -155.417.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
242.671 -5.266.983
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 238.800 -5.266.983
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -593.005 -303.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.492.029 156.122.216
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -3.831.555 1.381.358
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 109.323.584 154.740.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.594.079 434.028
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.934.522 406.397
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.954 322
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.932.568 406.075
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.612 228.849
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11.612 228.849
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
76.204.249 4.252.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -46.447 -107.566
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -1.909.050 -39.956
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-684.747 -629.883
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-684.747 -629.883
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-684.747 -629.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.955.047 3.491.262
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.997.968
Kredilerden Nakit Girişleri
4 3.997.968
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.807.819
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.807.819
Ödenen Temettüler
16 -976.889 -473.710
Ödenen Faiz
22 -739.642 -240.899
Alınan Faiz
21 569.303 207.903
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.608.958 6.966.482
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
199.845 -169.306
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.808.803 6.797.176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
122.940.834 91.296.140
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
186.749.637 98.093.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 186.749.637 122.940.834
Finansal Yatırımlar
2.792.280 3.417.164
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 13.477 13.477
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 2.778.803 3.403.687
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
441.953.489 383.836.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 5.778.676 4.006.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 436.174.813 379.830.020
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8.107.880 8.216.628
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.107.880 8.212.757
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 927.563 361.252
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
927.563 361.252
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 30.072 23.392
Diğer Dönen Varlıklar
14.151 10.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 14.151 10.835
ARA TOPLAM
640.575.072 518.806.782
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
640.575.072 518.806.782
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.636.054 1.636.054
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.636.054 1.636.054
Diğer Alacaklar
1.769.205 1.903.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.769.205 1.903.133
Maddi Duran Varlıklar
2.900.776 2.624.417
Arazi ve Arsalar
11 9.736 9.736
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 2.125.721 1.797.269
Taşıtlar
11 559.563 605.556
Mobilya ve Demirbaşlar
11 177.987 172.975
Özel Maliyetler
11 27.769 38.881
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 835.516 835.966
Lisanslar
12 793.296 788.371
Bilgisayar Yazılımları
12 42.220 47.595
Peşin Ödenmiş Giderler
55.066 28.373
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 55.066 28.373
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.115.289 1.030.683
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.477.517 9.217.595
TOPLAM VARLIKLAR
650.052.589 528.024.377
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.103.081 13.907.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.103.081 13.907.819
Banka Kredileri
4 5.103.081 13.907.819
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
530.081 491.639
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
161.208 150.553
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 161.208 150.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
368.873 341.086
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 368.873 341.086
Ticari Borçlar
534.682.713 429.183.860
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 27.676.445 31.508.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 507.006.268 397.675.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.917.703 1.323.624
Diğer Borçlar
3.972.853 2.058.113
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 1.954 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.970.899 2.058.113
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 5.055.674 1.888.758
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.872.153 2.221.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.748.875 2.097.788
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 123.278 123.278
ARA TOPLAM
555.134.258 451.074.879
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
555.134.258 451.074.879
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
788.801 807.459
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
502.168 544.691
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 502.168 544.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
286.633 262.768
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 286.633 262.768
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.956.334 3.012.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.956.334 3.012.881
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 281.135 281.135
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.026.270 4.101.475
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
559.160.528 455.176.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.892.061 72.848.023
Ödenmiş Sermaye
16 40.000.000 40.000.000
Sermaye Avansı
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.534.409 -1.391.764
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.534.409 -1.391.764
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.534.409 -1.391.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.124.541 1.124.541
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.124.541 1.124.541
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.124.541 1.124.541
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.174.041 2.145.738
Yasal Yedekler
16 3.174.041 2.145.738
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 28.964.316 10.566.157
Net Dönem Karı veya Zararı
24 19.163.572 20.403.351
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.892.061 72.848.023
TOPLAM KAYNAKLAR
650.052.589 528.024.377


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -1.059.838 1.124.541 1.647.095 14.524.567 10.013.943 53.250.308 53.250.308
Transferler
498.643 9.515.300 -10.013.943 5.572.993 5.572.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-242.345 5.815.338 5.815.338 5.815.338
Dönem Karı (Zararı)
5.815.338 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-242.345 -242.345 -242.345
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-473.710 -473.710 -473.710
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 -1.302.183 1.124.541 2.145.738 23.566.157 5.815.338 58.349.591 58.349.591
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 40.000.000 -1.391.764 1.124.541 2.145.738 10.566.157 20.403.351 72.848.023 72.848.023
Transferler
1.028.303 19.375.048 -20.403.351 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.645 0 19.163.572 19.020.927 19.020.927
Dönem Karı (Zararı)
19.163.572 19.163.572 19.163.572
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.645 -142.645 -142.645
Kar Payları
-976.889 0 -976.889 -976.889
Dönem Sonu Bakiyeler
14 40.000.000 -1.534.409 1.124.541 3.174.041 28.964.316 19.163.572 90.892.061 90.892.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.163.572 5.815.338
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 -142.644 -242.345
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-178.305 -302.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 35.661 60.586
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35.661 60.586
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-142.644 -242.345
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.020.928 5.572.993
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.020.928 5.572.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937397


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: -0,46% Hacim : 11.253 Mio.TL Son veri saati : 17:12
Düşük 1.451 14.06.2021 Yüksek 1.469
Açılış: 1.467
8,3978 Değişim: 0,04%
Düşük 8,3031 14.06.2021 Yüksek 8,4108
Açılış: 8,3942
10,1873 Değişim: 0,24%
Düşük 10,0527 14.06.2021 Yüksek 10,1984
Açılış: 10,1632
504,60 Değişim: -0,43%
Düşük 496,61 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.