KAP ***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

19.06.2020 - 18:01
KAP ***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 23.469.209 80.466.241
Satışların Maliyeti
18 -5.965.018 -69.339.296
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.504.191 11.126.945
BRÜT KAR (ZARAR)
17.504.191 11.126.945
Genel Yönetim Giderleri
19 -9.276.012 -7.575.178
Pazarlama Giderleri
19 -3.007.619 -1.933.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 11.527.550 11.558.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -9.189.228 -9.573.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.558.882 3.603.450
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.558.882 3.603.450
Finansman Gelirleri
21 259.220 529.750
Finansman Giderleri
22 -240.899 -241.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.577.203 3.891.723
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.761.865 -869.828
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.792.486 -902.158
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 30.621 32.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.815.338 3.021.895
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.815.338 3.021.895
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.815.338 3.021.895
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,21538000 0,11190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.105.103 -35.081.715
Dönem Karı (Zararı)
5.815.338 3.021.895
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.268.099 1.152.201
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 272.665 158.742
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
282.394 211.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 282.394 211.124
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-48.825 -87.000
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -48.825 -87.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.761.865 869.335
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.830.812 -39.170.682
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -25.381 -736.703
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-155.426.181 -217.373.465
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -9.001 6.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -155.417.180 -217.379.611
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.266.983 -991.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.266.983 -991.463
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -303.757 -390.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
156.122.216 181.618.449
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.381.358 377.805
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 154.740.858 181.240.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 434.028 -189.623
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
406.397 -363.375
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
322 1.721
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
406.075 -365.096
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 0 -56.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
228.849 -687.213
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
228.849 -687.213
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.252.625 -34.996.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -107.566 -48.712
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -39.956 -36.417
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-629.883 -145.671
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-629.883 -145.671
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-629.883 -145.671
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.491.262 6.172.281
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.997.968 6.648.686
Kredilerden Nakit Girişleri
4 3.997.968 6.648.686
Ödenen Temettüler
-473.710 -722.060
Ödenen Faiz
22 -240.899 -209.624
Alınan Faiz
21 207.903 455.279
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.966.482 -29.055.105
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-169.306 504.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.797.176 -28.550.384
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
91.296.140 76.503.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
98.093.316 47.952.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 98.093.316 91.296.140
Finansal Yatırımlar
2.616.414 2.565.097
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 13.477 13.477
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 2.602.937 2.551.620
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
328.372.647 172.948.104
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 36.359 27.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 328.336.288 172.920.746
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
10.780.299 5.525.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.780.299 5.525.029
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 878.412 533.963
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
878.412 533.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 127.022 118.268
Diğer Dönen Varlıklar
26.725 7.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 26.725 7.749
ARA TOPLAM
440.894.835 272.994.350
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
440.894.835 272.994.350
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.636.054 1.636.054
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.636.054 1.636.054
Diğer Alacaklar
581.981 570.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 581.981 570.268
Maddi Duran Varlıklar
1.353.740 1.194.870
Arazi ve Arsalar
11 9.736 9.736
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.011.209 834.729
Taşıtlar
11 126.978 142.991
Mobilya ve Demirbaşlar
11 135.849 108.285
Özel Maliyetler
11 69.968 99.129
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.461.667 1.248.969
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
842.132 856.482
Lisanslar
12 823.974 836.508
Bilgisayar Yazılımları
12 18.158 19.974
Peşin Ödenmiş Giderler
106.729 147.421
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 106.729 147.421
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 913.209 822.002
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.895.512 6.476.066
TOPLAM VARLIKLAR
447.790.347 279.470.416
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.653.660 6.652.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.653.660 6.652.032
Banka Kredileri
4 10.653.660 6.652.032
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
472.240 497.222
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
120.519 245.217
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 120.519 245.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
351.721 252.005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 351.721 252.005
Ticari Borçlar
368.567.891 212.447.311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 4.215.789 2.834.431
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 364.352.102 209.612.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 951.764 517.737
Diğer Borçlar
1.023.946 841.607
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 322 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.023.624 841.607
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 1.780.259 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.957.326 1.938.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.834.048 1.815.174
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 123.278 123.278
ARA TOPLAM
385.407.086 222.894.361
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
385.407.086 222.894.361
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.079.610 830.570
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
663.377 610.024
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 663.377 610.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
416.233 220.546
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 416.233 220.546
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.672.925 2.214.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.672.925 2.214.042
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 281.135 281.135
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.033.670 3.325.747
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
389.440.756 226.220.108
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.349.591 53.250.308
Ödenmiş Sermaye
16 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.302.183 -1.059.838
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.302.183 -1.059.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.302.183 -1.059.838
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.124.541 1.124.541
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.124.541 1.124.541
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4 1.124.541 1.124.541
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.145.738 1.647.095
Yasal Yedekler
16 2.145.738 1.647.095
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 23.566.157 14.524.567
Net Dönem Karı veya Zararı
24 5.815.338 10.013.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.349.591 53.250.308
TOPLAM KAYNAKLAR
447.790.347 279.470.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -649.437 1.107.261 487.032 3.442.711 16.963.979 48.351.546 48.351.546
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
760.063 16.203.916 -16.963.979 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-189.941 17.280 3.021.895 2.849.234 2.849.234
Dönem Karı (Zararı)
3.021.895 3.021.895 3.021.895
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-189.941 17.280 -172.661 -172.661
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-722.060 -722.060 -722.060
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 -839.378 1.124.541 1.247.095 0 18.924.567 3.021.895 50.478.720 50.478.720
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -1.059.838 1.124.541 1.647.095 14.524.567 10.013.943 53.250.308 53.250.308
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
498.643 9.515.300 -10.013.943 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-242.345 0 5.815.338 5.572.993 5.572.993
Dönem Karı (Zararı)
5.815.338 5.815.338 5.815.338
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-242.345 -242.345 -242.345
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-473.710 -473.710 -473.710
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 -1.302.183 1.124.541 2.145.738 23.566.157 5.815.338 58.349.591 58.349.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.815.338 3.021.895
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 -242.344 -189.941
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-302.930 -237.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 60.586 47.485
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
60.586 47.485
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 17.280
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 0 21.600
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 21.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -4.320
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -4.320
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-242.344 -172.661
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.572.994 2.849.234
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.572.994 2.849.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852087


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 3,14% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,4300 Değişim: 0,04%
Düşük 13,4025 20.01.2022 Yüksek 13,4465
Açılış: 13,425
15,2407 Değişim: -0,02%
Düşük 15,2299 20.01.2022 Yüksek 15,2573
Açılış: 15,2436
794,83 Değişim: -0,12%
Düşük 793,41 20.01.2022 Yüksek 795,96
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.