KAP ***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2023 - 18:34
KAP ***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.962.656.465 1.293.347.413 544.995.614 387.830.441
Satışların Maliyeti
17 -1.331.668.616 -961.876.148 -381.523.938 -326.586.427
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
630.987.849 331.471.265 163.471.676 61.244.014
BRÜT KAR (ZARAR)
630.987.849 331.471.265 163.471.676 61.244.014
Genel Yönetim Giderleri
18 -84.319.795 -29.577.807 -31.430.144 -7.421.432
Pazarlama Giderleri
18 -314.300.169 -198.998.242 -108.608.578 -60.436.389
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -9.418.340 -3.846.894 -3.055.294 -2.971.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 155.902.354 38.941.332 43.488.138 6.795.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -250.858.398 -49.730.238 -28.018.164 -19.631.204
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
127.993.501 88.259.416 35.847.634 -22.421.423
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.200.000 1.711.869 1.200.000 987.217
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-119.799 -101.422 -39.933 -21.561
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
131.073.702 89.869.863 37.007.701 -21.455.767
Finansman Gelirleri
83.135.188 4.142.610 -183.231 3.195.168
Finansman Giderleri
-242.299.369 -148.887.481 -122.264.563 -55.056.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-28.090.479 -54.875.008 -85.440.093 -73.316.626
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.183.485 52.407.946 -13.537.669 31.987.816
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -18.422.140 0 -7.620.714 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.238.655 52.407.946 -5.916.955 31.987.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.273.964 -2.467.062 -98.977.762 -41.328.810
DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.273.964 -2.467.062 -98.977.762 -41.328.810
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-45.273.964 -2.467.062 -98.977.762 -41.328.810
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç -4,13310000 -0,24670000 -9,10020000 -4,13290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.386.807 29.742.949
Dönem Karı (Zararı)
-45.273.964 -2.467.062
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
609.156.461 371.472.961
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 29.670.337 21.218.240
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.448.167 -2.429.624
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 11.065.896 -141.757
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.382.271 -2.287.867
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
379.720.504 232.221.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.683.523 4.294.427
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 353.205.387 207.481.226
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20.831.594 20.445.528
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
159.164.181 165.171.025
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-83.318.419 -4.142.610
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
242.482.600 169.313.635
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.969.787 7.700.085
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10.969.787 7.700.085
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 17.183.485 -52.407.946
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-446.466.501 -338.340.283
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-723.073.071 -491.461.063
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 585.665 -4.159.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -723.658.736 -487.301.496
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 48.640.058 26.471.441
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
224.435.044 143.844.902
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 52.323.075 75.314.224
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 172.111.969 68.530.678
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.846 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.846 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.561.314 -17.195.563
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.628.685 -15.238.361
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-67.371 -1.957.202
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
117.415.996 30.665.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -37.296.997 -979.525
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.732.192 56.858
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.104.166 -42.832.935
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 92.878
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 92.878
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.104.166 -42.925.813
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -28.104.166 -42.925.813
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.380.147 33.315.494
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
400.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
474.267.806 292.066.157
Kredilerden Nakit Girişleri
11 474.267.806 292.066.157
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-346.060.467 -110.156.384
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -346.060.467 -110.156.384
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11 -421.629.589 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -12.793.716 -3.849.408
Ödenen Faiz
-242.482.600 -148.887.481
Alınan Faiz
83.318.419 4.142.610
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.097.506 20.225.508
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.097.506 20.225.508
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
539.089.850 102.357.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
509.992.344 122.583.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 509.992.344 539.089.850
Ticari Alacaklar
980.443.950 268.436.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 20.698.676 21.284.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 959.745.274 247.152.434
Diğer Alacaklar
15.686.753 3.744.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 15.686.753 3.744.102
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 219.844.098 269.866.427
Peşin Ödenmiş Giderler
9 94.726.722 52.009.194
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 843.673
Diğer Dönen Varlıklar
14 14.503.954 72.985.972
ARA TOPLAM
1.835.197.821 1.206.975.993
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.835.197.821 1.206.975.993
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.474.655 1.554.521
Maddi Duran Varlıklar
10 207.057.531 194.643.184
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 6.885.963 5.181.582
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 23.474.635 17.282.441
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
238.897.784 218.666.728
TOPLAM VARLIKLAR
2.074.095.605 1.425.642.721
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 453.081.319 335.273.345
Ticari Borçlar
820.892.285 596.457.241
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 336.774.782 284.451.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 484.117.503 312.005.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 13.678.385 8.147.318
Diğer Borçlar
20.723 421.680.158
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 421.629.589
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 20.723 50.569
Türev Araçlar
5 11.118.929 149.142
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.190.048 4.948.290
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 2.689.948 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
410.521.248 34.128.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.522.340 9.166.413
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 398.998.908 24.961.927
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.423.127 6.416.323
ARA TOPLAM
1.727.616.012 1.407.200.157
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.727.616.012 1.407.200.157
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 426.567 416.634
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.938.313 23.776.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 11.938.313 23.776.635
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.364.880 24.193.269
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.739.980.892 1.431.393.426
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
334.114.713 -5.750.705
Ödenmiş Sermaye
15 10.994.134 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.578.158 34.578.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
399.048.995 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.812.307 -9.951.689
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 7.864.929 7.864.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-48.285.232 -40.723.483
Net Dönem Karı veya Zararı
-45.273.964 -7.561.749
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
334.114.713 -5.750.705
TOPLAM KAYNAKLAR
2.074.095.605 1.425.642.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -4.645.623 7.864.929 55.578.475 -96.301.958 9.117.110 9.117.110
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-96.301.958 96.301.958 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.834.230 -2.467.062 -8.301.292 -8.301.292
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -10.479.853 7.864.929 -40.723.483 -2.467.062 -1.184.182 -1.184.182
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -9.951.689 7.864.929 -40.723.483 -7.561.749 -5.750.705 -5.750.705
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-7.561.749 7.561.749 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.860.618 45.273.964 60.134.582 60.134.582
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
994.134 399.005.866 400.000.000 400.000.000
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
334.114.713 334.114.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.273.964 -2.467.062 -98.977.762 -41.328.810
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.860.618 -5.834.230 -1.070.922 -528.164
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -19.814.158 -7.292.787 -1.427.897 -660.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.953.540 1.458.557 356.975 132.040
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 4.953.540 1.458.557 356.975 132.040
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.860.618 -5.834.230 -1.070.922 -528.164
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-60.134.582 -8.301.292 -100.048.684 -41.856.974
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-60.134.582 -8.301.292 -100.048.684 -41.856.974http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211054


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.