" />

KAP ***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2023 - 18:17
KAP ***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.595.408.348 751.612.793
Satışların Maliyeti
18 -1.098.281.415 -596.777.199
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
497.126.933 154.835.594
BRÜT KAR (ZARAR)
497.126.933 154.835.594
Genel Yönetim Giderleri
19 -33.257.204 -26.291.827
Pazarlama Giderleri
19 -261.595.006 -149.086.302
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -8.303.456 -2.801.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 102.060.507 96.847.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -115.304.891 -104.242.454
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
180.726.883 -30.739.413
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 2.184.789 1.958.938
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -159.728 -259.319
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
182.751.944 -29.039.794
Finansman Gelirleri
23 17.102.698 7.619.944
Finansman Giderleri
23 -209.371.203 -79.960.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.516.561 -101.379.896
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.954.812 5.077.938
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.954.812 5.077.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.561.749 -96.301.958
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.561.749 -96.301.958
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.561.749 -96.301.958
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Lot Başına Düşen Kazanç (kr) 24 -0,76000000 -9,63000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
262.632.185 -114.831.078
Dönem Karı (Zararı)
-7.561.749 -96.301.958
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
252.200.221 69.480.004
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 34.605.164 24.825.153
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.093.698 -3.295.708
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.162.425 -2.311.517
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.256.123 -984.191
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.093.669 598.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.855.639 3.300.978
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.389.004 -1.700.996
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16.627.034 -1.001.298
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
196.094.504 59.467.153
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -17.102.698 -981.381
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 213.197.202 60.448.534
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.787.705 -6.638.563
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 6.787.705 -6.638.563
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.954.812 -5.077.938
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -332.311 -398.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.011.700 -96.948.542
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.823.340 -47.818.824
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -7.118.667 -5.086.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -106.704.673 -42.732.718
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 3.255.416 -210.740.073
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
134.651.334 232.647.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 103.806.390 59.977.690
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 30.844.944 172.669.482
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.569 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 50.569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.122.279 -71.036.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.993.313 -74.012.270
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.871.034 2.975.453
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
263.650.172 -123.770.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -318.383 -1.073.467
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-699.604 10.012.885
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-82.209.780 -51.859.224
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.795.120 3.881.019
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.795.120 3.881.019
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-85.004.900 -55.740.243
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -85.004.900 -55.740.243
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
256.309.457 127.149.249
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
257.145.542 609.217.503
Kredilerden Nakit Girişleri
10 257.145.542 609.217.503
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-215.962.048 -412.814.608
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -215.962.048 -412.814.608
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 421.629.589 -9.153.484
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -14.235.122 -3.286.874
Ödenen Faiz
-209.371.202 -57.794.669
Alınan Faiz
23 17.102.698 981.381
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
436.731.862 -39.541.053
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
436.731.862 -39.541.053
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 102.357.988 141.899.041
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 539.089.850 102.357.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 539.089.850 102.357.988
Ticari Alacaklar
268.436.775 155.775.860
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 21.284.341 14.165.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 247.152.434 141.610.186
Diğer Alacaklar
3.744.102 18.059.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.744.102 18.059.667
Türev Araçlar
5 0 6.638.563
Stoklar
8 269.866.427 268.865.720
Peşin Ödenmiş Giderler
9 52.009.194 24.096.086
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 843.673 144.069
Diğer Dönen Varlıklar
15 72.985.972 73.021.016
ARA TOPLAM
1.206.975.993 648.958.969
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.206.975.993 648.958.969
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.554.521 1.714.249
Maddi Duran Varlıklar
12 194.643.184 147.136.675
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 5.181.582 4.585.652
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 5.782
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 17.282.441 14.001.112
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
218.666.728 167.448.470
TOPLAM VARLIKLAR
1.425.642.721 816.407.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 335.273.345 304.799.323
Ticari Borçlar
596.457.241 461.527.934
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 284.451.707 180.367.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 312.005.534 281.160.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 8.147.318 3.452.920
Diğer Borçlar
421.680.158 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 421.629.589 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 50.569 0
Türev Araçlar
149.142 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.948.290 7.400.189
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.128.340 15.978.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.166.413 6.254.577
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 24.961.927 9.723.897
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 6.416.323 787.788
ARA TOPLAM
1.407.200.157 793.946.628
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.407.200.157 793.946.628
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 416.634 394.257
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.776.635 14.949.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 23.776.635 14.949.444
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.193.269 15.343.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.431.393.426 809.290.329
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-5.750.705 7.117.110
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 34.578.158 34.578.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.951.689 -4.645.623
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 7.864.929 7.864.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-40.723.483 55.578.475
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -7.561.749 -96.301.958
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-5.750.705 7.117.110
TOPLAM KAYNAKLAR
1.425.642.721 816.407.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -3.302.992 7.864.929 33.894.044 21.684.431 104.761.699 104.761.699
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
21.684.431 -21.684.431 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.342.631 -96.301.958 -97.644.589 -97.644.589
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.