;

KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

22.04.2022 - 18:33
KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 253.020.233 21.986.601
Satışların Maliyeti
17 -233.436.004 -8.962.856
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.584.229 13.023.745
BRÜT KAR (ZARAR)
19.584.229 13.023.745
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.716.789 -5.526.820
Pazarlama Giderleri
18 -3.317.288 -3.844.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.204.511 2.448.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -267.841 -185.207
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.486.822 5.914.990
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.486.822 5.914.990
Finansman Gelirleri
21 343.176 587.101
Finansman Giderleri
21 -3.443.010 -1.618.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.386.988 4.883.117
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.694.957 -1.108.877
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.676.599 -1.130.701
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -18.358 21.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.692.031 3.774.240
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.692.031 3.774.240
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.692.031 3.774.240
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.016.235 19.032.533
Dönem Karı (Zararı)
5.692.031 3.774.240
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.965.695 1.412.313
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 546.699 539.698
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-391.801 44.738
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -391.801 44.738
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
459.016 153.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 408.581 153.521
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 50.435
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-343.176 -434.521
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -343.176 -434.521
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.694.957 1.108.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.311.330 14.841.175
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 1.583 -3.427.657
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.358.269 13.149.484
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -31.509 -46.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -93.326.760 13.196.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.024.870 -3.515.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.024.870 -3.515.661
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -797.492 -317.126
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.774.915 9.061.244
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,4 7.795 -176.764
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 82.767.120 9.238.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -1.342.003 67.255
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.341.977 -34.668
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.341.977 -34.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-223.217 -141.696
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
105 -223.217 -141.696
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.653.604 20.027.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -75.100 -71.000
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
22 -1.287.531 -924.195
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-526.953 -802.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-526.953 -802.881
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 -265.464 -763.873
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -261.489 -39.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.237.749 9.675.512
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12.000.000 9.500.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 12.000.000 9.500.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -105.427 -411.516
Alınan Faiz
21 343.176 587.028
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-305.439 27.905.164
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-305.439 27.905.164
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
83.347.762 77.654.447
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
83.042.323 105.559.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 83.042.323 83.347.762
Finansal Yatırımlar
21.491 23.074
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 21.491 23.074
Ticari Alacaklar
271.351.453 177.631.849
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.367 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 271.349.086 177.630.808
Diğer Alacaklar
19.132.655 15.107.785
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.132.655 15.107.785
Peşin Ödenmiş Giderler
875.445 77.953
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 875.445 77.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 118.003 225.154
ARA TOPLAM
374.541.370 276.413.577
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
374.541.370 276.413.577
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 159.715 159.715
Maddi Duran Varlıklar
3.399.045 3.414.278
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 3.399.045 3.414.278
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 778.566 1.080.372
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
564.494 372.628
Lisanslar
12 564.494 372.628
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 29.295 25.596
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.931.115 5.052.589
TOPLAM VARLIKLAR
379.472.485 281.466.166
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
63.703.415 51.723.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
63.703.415 51.723.547
Banka Kredileri
7 63.050.000 51.050.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 653.415 673.547
Ticari Borçlar
254.372.974 171.598.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 49.018 41.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 254.323.956 171.556.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 241.718 1.583.721
Diğer Borçlar
1.020.588 2.362.566
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.020.588 2.362.566
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.676.599 1.394.682
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.889.563 4.958.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 348.402 244.896
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.541.161 4.713.943
ARA TOPLAM
325.904.857 233.621.414
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
325.904.857 233.621.414
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
238.560 534.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
238.560 534.850
Banka Kredileri
7 238.515 534.806
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 45 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
987.438 715.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 987.438 715.554
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 283.658 254.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.509.656 1.505.367
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
327.414.513 235.126.781
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.057.972 46.339.385
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-223.716 -250.269
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
16 -223.716 -250.269
Diğer Yedekler
16 2.433.309 1.969.824
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 19.156.348 9.957.270
Net Dönem Karı veya Zararı
5.692.031 9.662.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.057.972 46.339.385
TOPLAM KAYNAKLAR
379.472.485 281.466.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -262.925 1.576.908 3.349 7.001.084 29.439.494 29.439.494
Transferler
392.916 6.608.168 -7.001.084
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.594 3.774.240 7.224.675 7.224.675
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -215.331 1.969.824 9.957.270 3.744.240 36.664.169 36.664.169
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -250.269 1.969.824 9.957.270 9.662.560 46.339.385 46.339.385
Transferler
463.485 9.199.075 -9.662.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.553 5.692.031 5.718.584 5.718.584
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -223.716 2.433.309 19.156.348 52.057.972 52.057.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.692.031 3.774.240
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
33.191 59.492
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 33.191 59.492
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.638 -11.898
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
22 -6.638 -11.898
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.553 47.594
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.718.584 3.821.834
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.718.584 3.821.834http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023187


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,35% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3371 Değişim: -0,17%
Düşük 16,2440 26.05.2022 Yüksek 16,4688
Açılış: 16,3646
17,5639 Değişim: 0,54%
Düşük 17,4329 26.05.2022 Yüksek 17,6499
Açılış: 17,4695
969,74 Değişim: -0,52%
Düşük 965,08 26.05.2022 Yüksek 977,51
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.