;

KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.02.2022 - 18:28
KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 688.770.148 77.987.301
Satışların Maliyeti
17 -638.762.560 -52.368.010
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.007.588 25.619.291
BRÜT KAR (ZARAR)
50.007.588 25.619.291
Genel Yönetim Giderleri
18 -29.211.744 -14.766.842
Pazarlama Giderleri
18 -13.381.055 -7.566.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 13.040.610 7.499.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -884.955 -1.396.994
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.570.444 9.388.327
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.570.444 9.388.327
Finansman Gelirleri
21 3.036.761 1.905.196
Finansman Giderleri
21 -8.629.947 -1.981.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.977.258 9.311.545
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -4.314.698 -2.310.461
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -3.915.541 -2.323.895
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-399.157 13.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.662.560 7.001.084
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.662.560 7.001.084
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.662.560 7.001.084
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.779.274 12.592.318
Dönem Karı (Zararı)
16 9.662.560 7.001.084
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.594.578 2.845.810
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.978.314 1.309.552
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-170.597 91.680
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -170.597 91.680
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
417.147 524.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 349.538 213.525
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 67.609 310.883
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.944.984 -1.390.291
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.944.984 -1.390.291
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 4.314.698 2.310.461
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.365.015 4.746.667
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -5.811 14.039
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.316.903 -126.081.628
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 10.185 128.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 6.306.718 -126.209.770
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.143.175 -4.433.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.143.175 -4.433.971
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -58.034 -10.461
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.053.610 133.973.252
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,4 -135.777
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -34.917.833 133.973.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 923.902 277.994
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.887.709 254.815
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.887.709 254.815
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
767.101 752.627
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14,9 767.101 752.627
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.107.877 14.593.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -274.443
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -3.671.397 -1.726.800
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.081.603 -2.439.133
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.081.603 -2.439.133
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 -1.788.651 -2.254.847
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -292.952 -184.286
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.554.192 26.985.391
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25.000.000 26.050.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 25.000.000 26.050.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -1.273.695 -880.447
Alınan Faiz
21 2.827.887 1.815.838
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.693.315 37.138.576
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.693.315 37.138.576
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 77.654.447 40.515.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 83.347.762 77.654.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 83.347.762 77.654.447
Finansal Yatırımlar
23.074 17.263
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 23.074 17.263
Ticari Alacaklar
177.631.849 183.778.155
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.041 11.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 177.630.808 183.766.929
Diğer Alacaklar
15.107.785 11.964.610
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 15.107.785 11.964.610
Peşin Ödenmiş Giderler
77.953 19.919
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 77.953 19.919
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 225.154
ARA TOPLAM
276.413.577 273.434.394
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
276.413.577 273.434.394
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 159.715 159.715
Maddi Duran Varlıklar
3.414.278 2.542.447
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 3.414.278 2.542.447
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.080.372 3.287.915
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 372.628 213.288
Lisanslar
12 372.628 213.288
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 25.596 261.861
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.052.589 6.465.226
TOPLAM VARLIKLAR
281.466.166 279.899.620
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.723.547 27.148.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.723.547 27.148.221
Banka Kredileri
7 51.050.000 26.050.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 673.547 1.098.221
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
171.598.059 206.651.669
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 41.223 177.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 171.556.836 206.474.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.583.721 659.819
Diğer Borçlar
2.362.566 474.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.362.566 474.857
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.394.682 925.384
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.958.839 3.968.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 244.896 88.883
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.713.943 3.879.235
ARA TOPLAM
233.621.414 239.828.068
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
233.621.414 239.828.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
534.850 2.780.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
534.850 2.780.627
Banka Kredileri
7 534.806 2.780.583
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 44 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
715.554 537.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 715.554 537.849
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 254.963 88.907
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.505.367 3.407.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
235.126.781 243.235.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.339.385 36.664.169
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-250.269 -262.925
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
16 -250.269 -262.925
Diğer Yedekler
16 1.969.824 1.576.908
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 9.957.270 3.349.102
Net Dönem Karı veya Zararı
16 9.662.560 7.001.084
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.339.385 36.664.169
TOPLAM KAYNAKLAR
281.466.166 279.899.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494
Transferler
130.087 2.656.573 -2.786.660
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
223.591 7.001.084 7.224.675 7.224.675
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -262.925 1.576.908 3.349.102 7.001.084 36.664.169 36.664.169
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -262.925 1.576.908 3.349.102 7.001.084 36.664.169 36.664.169
Transferler
392.916 6.608.168 -7.001.084
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.656 9.662.560 9.675.216 9.675.216
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -250.269 -250.269 1.969.824 9.957.270 46.339.385 46.339.385


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.662.560 7.001.084
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.820 279.488
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 15.820 279.488
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.164 -55.898
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
22 -3.164 -55.898
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.656 223.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.675.216 7.224.674
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.675.216 7.224.674http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000461


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.