KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.02.2021 - 19:50
KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 77.987.301 32.014.418
Satışların Maliyeti
17 -52.368.010 -16.521.092
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.619.291 15.493.326
BRÜT KAR (ZARAR)
25.619.291 15.493.326
Genel Yönetim Giderleri
18 -14.766.842 -10.257.520
Pazarlama Giderleri
18 -7.566.332 -4.288.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 7.499.204 4.274.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.396.994 -2.558.449
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.388.327 2.663.810
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.388.327 2.663.810
Finansman Gelirleri
21 1.905.196 2.515.456
Finansman Giderleri
21 -1.981.978 -957.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.311.545 4.221.533
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.310.461 -1.434.873
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.323.895 -1.445.655
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.434 10.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.001.084 2.786.660
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.001.084 2.786.660
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.001.084 2.786.660
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.592.318 12.177.420
Dönem Karı (Zararı)
7.001.084 2.786.660
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.001.084 2.786.660
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.845.810 2.331.086
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 1.309.552 512.665
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
91.681 78.916
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 91.681 78.916
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
524.408 2.661.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 213.525 184.977
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
310.883 2.476.301
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.390.292 -2.356.646
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.390.292 -2.356.646
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.310.461 1.434.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.746.667 8.779.231
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 14.039 193.829
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-126.081.628 -31.716.241
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 128.142 -115.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -126.209.770 -31.600.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.433.971 -2.896.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.433.971 -2.896.683
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -10.461 -1.011
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
133.973.252 42.985.807
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 133.973.252 42.985.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 277.994 55.620
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
254.815 -47.799
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 254.815 -47.799
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
752.627 205.709
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14, 9 752.627 205.709
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.593.561 13.896.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -274.443 -250.856
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.726.800 -1.468.701
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.439.133 -473.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.439.133 -473.799
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.254.847 -376.966
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -184.286 -96.833
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.985.391 5.429.112
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 3.230.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.050.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 26.050.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-880.447 -245.850
Alınan Faiz
21 1.815.838 2.444.962
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.138.576 17.132.733
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.138.576 17.132.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 40.515.871 Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 77.654.447 40.515.871
Finansal Yatırımlar
17.263 31.302
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 17.263 31.302
Ticari Alacaklar
183.778.155 57.788.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.226 139.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 183.766.929 57.648.840
Diğer Alacaklar
11.964.610 75.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.964.610 75.735
Peşin Ödenmiş Giderler
19.919 9.458
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.919 9.458
ARA TOPLAM
273.434.394 98.420.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
273.434.394 98.420.574
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 159.715 159.715
Ticari Alacaklar
7.454.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 7.454.904
Maddi Duran Varlıklar
2.542.447 624.765
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 2.542.447 624.765
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 3.287.915 1.024.989
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
213.288 93.828
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 213.288 93.828
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 261.861 245.715
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.465.226 9.603.916
TOPLAM VARLIKLAR
279.899.620 108.024.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27.148.221 399.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27.148.221 399.927
Banka Kredileri
7 26.050.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.098.221 399.927
Ticari Borçlar
206.651.669 72.501.417
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 177.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 206.474.669 72.501.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 659.819 381.825
Diğer Borçlar
474.857 220.042
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 474.857 220.042
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 925.384 328.289
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.968.118 3.127.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 88.883 67.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.879.235 3.060.130
ARA TOPLAM
239.828.068 76.959.146
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
239.828.068 76.959.146
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.780.583 695.887
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.780.583 695.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.780.583 695.887
Diğer Borçlar
44 44
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 44 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
537.849 899.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 537.849 899.622
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 88.907 30.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.407.383 1.625.850
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
243.235.451 78.584.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.664.169 29.439.494
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-262.925 -486.516
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-262.925 -486.516
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -262.925 -486.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Diğer Yedekler
16 1.576.908 1.446.821
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 3.349.102 692.529
Net Dönem Karı veya Zararı
23 7.001.084 2.786.660
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.664.169 29.439.494
TOPLAM KAYNAKLAR
279.899.620 108.024.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -114.763 1.161.676 6.847.736 5.899.938 23.794.587 23.794.587
Transferler
285.145 -6.155.207 -5.899.938 3.230.000 3.230.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.770.000 -371.753 2.786.660 2.414.907 2.414.907
Sermaye Arttırımı
3.230.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494
Transferler
130.087 2.656.573 -2.786.660
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
223.591
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.001.084 7.224.675 7.224.675
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -262.925 1.576.908 3.349.102 7.001.084 36.664.169 36.664.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.001.084 2.786.660
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
279.488 -476.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 279.488 -476.607
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-55.898 104.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 -55.898 104.854
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
223.590 -371.753
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.224.674 2.414.907
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.224.674 2.414.907http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908396


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.531 Değişim: 0,15% Hacim : 31.470 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 03.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.539
7,4700 Değişim: 1,49%
Düşük 7,2936 03.03.2021 Yüksek 7,4757
Açılış: 7,3601
9,0299 Değişim: 1,43%
Düşük 8,8181 03.03.2021 Yüksek 9,0334
Açılış: 8,9028
412,85 Değişim: 0,66%
Düşük 405,23 03.03.2021 Yüksek 413,07
Açılış: 410,17
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.