KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 - 18:29
KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 31.270.874 14.186.380 7.818.126 5.388.479
Satışların Maliyeti
17 -23.371.071 -6.836.317 -4.925.932 -1.956.098
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.899.803 7.350.063 2.892.194 3.432.381
BRÜT KAR (ZARAR)
7.899.803 7.350.063 2.892.194 3.432.381
Genel Yönetim Giderleri
18 -5.133.298 -4.621.780 -2.347.664 -2.297.680
Pazarlama Giderleri
18 -2.507.103 -2.062.159 -1.041.731 -772.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.886.324 2.392.736 639.453 1.218.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.222.252 -298.709 -1.187.042 -264.506
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
923.474 2.760.151 -1.044.790 1.316.225
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
923.474 2.760.151 -1.044.790 1.316.225
Finansman Gelirleri
21 1.035.702 1.492.285 677.052 810.935
Finansman Giderleri
21 -303.285 -644.002 -176.991 -364.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.655.891 3.608.434 -544.729 1.762.738
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-645.693 -764.705 -131.568 -300.690
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -605.368 -805.036 -104.526 -323.823
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -40.325 40.331 -27.042 23.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.010.198 2.843.729 -676.297 1.462.048
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.010.198 2.843.729 -676.297 1.462.048
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.010.198 2.843.729 -676.297 1.462.048
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.856.155 -6.021.379
Dönem Karı (Zararı)
1.010.198 2.843.729
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.010.198 2.843.729
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.522.618 -1.051.315
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 511.814 133.602
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
39.797
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 25.319
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 14.478
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.235.994 237.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 80.595 237.409
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.155.399 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-870.883 -1.421.792
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -870.883 -1.421.792
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 645.693 -40.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.285.391 -7.702.853
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 31.302 5.870
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.010.345 -26.605.320
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 121.983 -23.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.132.328 -26.581.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
589.171 -2.243.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 589.171 -2.243.058
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -104.332 -162.948
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.084.948 21.848.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -3.084.948 21.848.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -266.701 -330.087
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.106 -60.969
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -52.106 -60.969
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-387.432 -154.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14,9 -369.654
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-387.432 215.090
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.752.575 -5.910.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -226.653 -110.940
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-876.927
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-151.103 -249.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-151.103 -249.061
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -151.103 -249.061
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
640.094 2.421.792
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.000.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 0 1.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7,12 -306.250
Alınan Faiz
21 946.344 1.421.792
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.367.164 -3.848.648
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.367.164 -3.848.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 40.515.871 23.383.138
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 37.148.707 19.534.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 37.148.707 40.515.871
Finansal Yatırımlar
31.302
Diğer Finansal Yatırımlar
6 31.302
Ticari Alacaklar
59.798.553 57.788.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 17.385 139.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 59.781.168 57.648.840
Diğer Alacaklar
47.548 75.735
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 47.548 75.735
Peşin Ödenmiş Giderler
113.790 9.458
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 113.790 9.458
ARA TOPLAM
97.108.598 98.420.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
97.108.598 98.420.574
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 159.715 159.715
Ticari Alacaklar
6.893.920 7.454.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.893.920 7.454.904
Maddi Duran Varlıklar
652.404 624.765
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 652.404 624.765
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.627.533 1.024.989
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
73.357 93.828
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 73.357 93.828
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 147.462 245.715
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.554.391 9.603.916
TOPLAM VARLIKLAR
106.662.989 108.024.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
456.589 399.927
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
456.589 399.927
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 456.589 399.927
Ticari Borçlar
69.416.469 72.501.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 69.416.469 72.501.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 115.124 381.825
Diğer Borçlar
167.936 220.042
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 167.936 220.042
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 56.730 328.289
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.915.737 3.127.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 87.640 67.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.828.097 3.060.130
ARA TOPLAM
74.128.585 76.959.146
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.128.585 76.959.146
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.378.859 695.887
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.378.859 695.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.378.859 695.887
Diğer Borçlar
44 44
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 44 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
508.911 899.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 508.911 899.622
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 21.765 30.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.909.579 1.625.850
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.038.164 78.584.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.624.825 29.439.494
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -311.383 -486.516
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -311.383 -486.516
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -311.383 -486.516
Diğer Yedekler
16 1.576.908 1.446.821
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 3.349.102 692.529
Net Dönem Karı veya Zararı
23 1.010.198 2.786.660
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.624.825 29.439.494
TOPLAM KAYNAKLAR
106.662.989 108.024.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -114.763 1.161.676 6.847.736 5.899.938 23.794.587 23.794.587
Transferler
285.145 5.614.793 -5.899.938
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-160.648 2.843.429 2.683.081 2.683.081
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -275.411 1.446.821 12.462.529 2.843.729 26.477.668 26.477.668
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494
Transferler
130.087 2.656.573 -2.786.660
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
175.133 1.010.198 1.185.331 1.185.331
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -311.383 1.576.908 3.349.102 1.010.198 30.624.825 30.624.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.010.198 2.843.729 -676.297 1.462.048
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
175.133 -160.648 149.151 -74.345
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 224.529 -205.959 191.219 -95.314
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-49.396 45.311 -42.068 20.969
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-49.396 45.311 -42.068 20.969
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
175.133 -160.648 149.151 -74.345
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.185.331 2.683.081 -527.146 1.387.703
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.185.331 2.683.081 -527.146 1.387.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863623


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.