KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2020 - 18:22
KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 23.452.748 8.797.901
Satışların Maliyeti
17 -18.445.139 -4.880.219
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.007.609 3.917.682
BRÜT KAR (ZARAR)
5.007.609 3.917.682
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.785.634 -2.324.100
Pazarlama Giderleri
18 -1.465.372 -1.289.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.246.871 1.173.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -35.210 -34.203
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.968.264 1.443.926
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.968.264 1.443.926
Finansman Gelirleri
21 358.650 681.350
Finansman Giderleri
21 -126.294 -279.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.200.620 1.845.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-514.125 -464.015
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -500.842 -481.213
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -13.283 17.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.686.495 1.381.681
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.686.495 1.381.681
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.686.495 1.381.681
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.391.999 -25.913.675
Dönem Karı (Zararı)
1.686.495 1.381.681
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.686.495 1.381.681
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
426.246 -200.058
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 167.536 65.272
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 290.069
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 276.645
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 13.424
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
69.381 142.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 69.381 142.035
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-324.796 -680.236
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -324.796 -680.236
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 514.125 -17.198
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.653.997 -27.090.076
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -830 -139.216
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.542.431 -56.426.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -98.067 -9.981.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 9.640.498 -46.444.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.297.553 -1.742.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -7.297.553 -1.742.313
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -140.554 -207.799
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.013.529 31.361.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.013.529 31.361.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -220.444 -359.528
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.399 72.743
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 17.399 72.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.981 350.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 9 0 -39.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 9 -259.981 390.038
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.766.738 -25.908.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -29.906 -5.222
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-344.833 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.636 -198.414
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.636 -198.414
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -56.636 -198.414
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
258.775 20.673.236
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 19.993.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 0 19.993.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 12 -99.875 0
Alınan Faiz
21 358.650 680.236
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.594.138 -5.438.853
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.594.138 -5.438.853
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 40.515.871 23.383.138
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 45.110.009 17.944.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 45.110.009 40.515.871
Finansal Yatırımlar
32.132 31.302
Diğer Finansal Yatırımlar
6 32.132 31.302
Ticari Alacaklar
48.245.777 57.788.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 237.435 139.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 48.008.342 57.648.840
Diğer Alacaklar
9 8.081.548 75.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.081.548 75.735
Peşin Ödenmiş Giderler
10 150.012 9.458
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 150.012 9.458
ARA TOPLAM
101.619.478 98.420.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.619.478 98.420.574
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 159.715 159.715
Ticari Alacaklar
6.746.644 7.454.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.746.644 7.454.904
Maddi Duran Varlıklar
613.072 624.765
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 613.072 624.765
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 604.480 1.024.989
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
83.194 93.828
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 83.194 93.828
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
22 219.088 245.715
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.426.193 9.603.916
TOPLAM VARLIKLAR
110.045.671 108.024.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
194.380 399.927
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
194.380 399.927
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 194.380 399.927
Ticari Borçlar
73.514.946 72.501.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 73.514.946 72.501.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 161.381 381.825
Diğer Borçlar
237.441 220.042
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 237.441 220.042
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 484.298 328.289
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.890.630 3.127.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 90.481 67.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.800.149 3.060.130
ARA TOPLAM
77.483.076 76.959.146
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.483.076 76.959.146
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
503.477 695.887
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
503.477 695.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 503.477 695.887
Ticari Borçlar
44 44
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 44 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
882.822 899.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 882.822 899.622
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 24.281 30.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.410.624 1.625.850
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.893.700 78.584.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.151.971 29.439.494
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-460.534 -486.516
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
16 -460.534 -486.516
Diğer Yedekler
16 1.576.908 1.446.821
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 3.349.102 692.529
Net Dönem Karı veya Zararı
23 1.686.495 2.786.660
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.151.971 29.439.494
TOPLAM KAYNAKLAR
110.045.671 108.024.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -114.763 1.161.676 6.847.736 5.899.938 23.794.587 23.794.587
Transferler
5.899.938 -5.899.938
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-86.303 1.381.681 1.295.378 1.295.378
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -201.066 1.161.676 12.747.674 1.381.681 25.089.965 25.089.965
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494
Transferler
130.087 2.656.573 -2.786.660
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.982 1.686.495 1.712.477 1.712.477
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -460.534 1.576.908 3.349.102 1.686.495 31.151.971 31.151.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.686.495 1.381.681
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
33.310 -110.645
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 33.310 -110.645
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.328 24.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.328 24.342
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -7.328 24.342
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.982 -86.303
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.712.477 1.295.378
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.712.477 1.295.378



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843428


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.