KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2019 - 18:26
KAP ***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 39.323.592 23.303.927
Satışların Maliyeti
31 -23.258.393 -6.166.271
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.065.199 17.137.656
BRÜT KAR (ZARAR)
16.065.199 17.137.656
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -10.029.003 -8.205.432
Pazarlama Giderleri
28,33 -5.177.083 -3.971.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 5.635.793 419.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -637.975 -18.633
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.856.931 5.361.211
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 86.052
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 -4.350
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.856.931 5.442.913
Finansman Gelirleri
37 2.622.506 1.306.101
Finansman Giderleri
37 -818.092 -1.079.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.661.345 5.669.229
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.761.407 -1.119.581
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.798.023 -1.145.927
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 36.616 26.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.899.938 4.549.648
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.899.938 4.549.648
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
40 5.899.938 4.549.648
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -50.217 821.801 2.266.357 2.371.606 15.409.547 15.409.547
Transferler
30 113.191 2.258.415 -2.371.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.608 4.549.648 4.543.040 4.543.040
Kar Payları
-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -56.825 934.992 2.524.772 4.549.648 17.952.587 17.952.587
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -56.825 934.992 2.524.772 4.549.648 17.952.587 17.952.587
Transferler
30 226.684 4.322.964 -4.549.648
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -57.938 5.899.938 5.842.000 5.842.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -114.763 1.161.676 6.847.736 5.899.938 23.794.587 23.794.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.464.161 -10.863.745
Dönem Karı (Zararı)
41 5.899.938 4.549.648
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.771.098 564.206
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 264.764 286.320
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
547.529
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 537.848
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.681
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
197.398 464.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 159.774 126.581
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 37.624 337.825
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.306.100
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47 -1.306.100
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 1.761.407 1.119.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.239.814 -14.921.438
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 1.869.191 -246.150
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.322.243 -16.602.076
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 18.938 99.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 13.303.305 -16.701.233
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.387.557 -1.737.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.387.557 -1.737.250
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 22.756
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.665.210 3.490.909
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -11.665.210 3.490.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 142.162
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.838 173.129
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -47.838 173.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.984.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 10.547.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 -562.987
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.910.850 -9.807.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
27 0 -88.149
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -1.446.689 -968.012
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-153.076 -151.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-153.076 -151.825
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -143.690 -125.819
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -9.386 -26.006
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.708.182 7.006.743
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.708.182
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
47 0 7.708.182
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.708.182
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 -7.708.182
Ödenen Temettüler
54 0 -2.000.000
Alınan Faiz
35 0 1.298.561
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.602.903 -4.008.827
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.602.903 -4.008.827
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.940.255 7.949.082
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.543.158 3.940.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
40 5.899.938 4.549.648
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-57.938 -6.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -74.279 -8.472
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.341 1.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38 16.341 1.864
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.938 -6.608
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.842.000 4.543.040
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.842.000 4.543.040


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 23.383.138 23.312.841
Finansal Yatırımlar
225.131 2.094.322
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
225.131 2.094.322
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
47 225.131 2.094.322
Ticari Alacaklar
26.150.883 40.010.974
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 23.744 42.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.127.139 39.968.292
Diğer Alacaklar
35.324 37.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 35.324 37.230
Peşin Ödenmiş Giderler
8.447 31.203
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.447 31.203
Diğer Dönen Varlıklar
29 0 3.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 0 3.351
ARA TOPLAM
49.802.923 65.489.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.802.923 65.489.921
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.715 159.715
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.715 159.715
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
47 159.715 159.715
Diğer Alacaklar
4.598.632 2.218.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.598.632 2.218.850
Maddi Duran Varlıklar
509.842 607.634
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 399.854 469.240
Mobilya ve Demirbaşlar
14 57.023 73.958
Özel Maliyetler
14 52.965 64.436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.258 33.154
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
17 19.258 33.154
Peşin Ödenmiş Giderler
124.540 80.950
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
40 124.540 80.950
Diğer Duran Varlıklar
11.097
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 11.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.411.987 3.111.400
TOPLAM VARLIKLAR
55.214.910 68.601.321
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 7.708.182
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 7.708.182
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 0 7.708.182
Ticari Borçlar
29.515.610 41.180.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 29.515.610 41.180.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 326.205 135.040
Diğer Borçlar
267.727 315.570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 267.727 315.570
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 351.335 257.321
Kısa Vadeli Karşılıklar
450.729 649.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 72.609 40.069
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 378.120 609.508
ARA TOPLAM
30.911.606 50.246.510
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.911.606 50.246.510
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
158 153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 158 153
Uzun Vadeli Karşılıklar
483.801 367.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 483.801 367.946
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 24.758 34.125
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
508.717 402.224
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.420.323 50.648.734
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.794.587 17.952.587
Ödenmiş Sermaye
30 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-114.763 -56.825
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-114.763 -56.825
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -114.763 -56.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.161.676 934.992
Yasal Yedekler
30 1.161.676 934.992
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 6.847.736 2.524.772
Net Dönem Karı veya Zararı
41 5.899.938 4.549.648
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.794.587 17.952.587
TOPLAM KAYNAKLAR
55.214.910 68.601.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740249


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,57% Hacim : 14.366 Mio.TL Son veri saati : 14:26
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.491
Açılış: 1.475
9,6847 Değişim: 0,85%
Düşük 9,6055 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6055
11,2495 Değişim: 0,51%
Düşük 11,1912 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
561,44 Değişim: 1,42%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.